Gündem Mayıs 2007

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

14 MAYIS  2007 PAZARTESİ  GÜNÜ  SAAT 14.00’DE  TOPLANACAK  OLAN

MAYIS AYI  2007  OLAĞAN TOPLANTI  DÖNEMİNİN  

l.BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2006 Mali Yılı Kesin Hesap Cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Büyükşehir Belediyesi Ödenek Aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin Şehrimiz ile Afrika’da yer alan Gabon ülkesinin Libreville şehri, arasında resmi kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- 2007 yılı için Toptancı halinde bulunan tahsisli dükkanların  12 aylık tahsis ücreti ile Mezitli Halinin tahsis ücretleri kadar tahsisli teminat miktarlarının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07-Belediyelerimiz Zabıta Tenbihnamelerindeki eylemlerin para cezalarının, Büyükşehir ve ilk kademe belediyelerimizde uygulama birliğinin sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Soğucak Belediyesi 02.04.2007 tarih ve 08 sayılı kararı ile kabul edilen, 2007 Mali yılı bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Yenişehir Belediyesi 06.04.2007 tarih ve 52 sayılı kararı ile kabul edilen, 2007 Mali yılı ücret tarifesine ek tarife yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Bahçeli Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen, 2007 Mali Yılı bütçesine ek ödenek  konulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Çiftlikköy Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin Üniversitesince yapılacak ve yapılan inşaatların her türlü Harç ve Ücretler Tarifesinden muaf tutulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,13- Dilek ve Temenniler.