Gündem Mart 2013
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 11 MART 2013  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2013 MART AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama,02-   Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Mezitli Belediye sınırları içerisinde, Doğuda Mezitli Deresi ve Yenişehir ilçe sınırı, Kuzeyde Çukurova Otoyolu, Batıda Mezitli İlçe sınırı, Güneyde Akdeniz ile sınırlanan, Mezitli, Davultepe, Tece ve Kuyuluk yerleşmeleri ile gelişme alanlarını içeren yaklaşık 5450 hektarlık alan kapsamında idaremiz tarafından sürdürülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmaları tamamlanmış olup, söz konusu planlama etabına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Toroslar Belediye sınırları içerisinde, Doğuda Serbest Bölge yolu ve Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanlarını, Kuzeyde Dorukkent, Çopurlu, Resulköy yerleşmelerini ve gelişme alanlarını içeren, Batıda Efrenk (Müftü) Deresi, Güneyde Okan Merzeci Bulvarı ile sınırlanan yaklaşık 4650 hektarlık alan kapsamında idaremiz tarafından sürdürülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmaları tamamlanmış olup, söz konusu planlama etabına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Akdeniz Belediye sınırları içerisinde, Doğuda Huzurkent yerleşim ve gelişme alanlarını, Kuzeyde D400 paraleli karayolu güzergahı Yenitaşkent ve Karacailyas yerleşme ve gelişme alanlarını, Batıda Liman ve Kent Girişi Merkez Dönüşüm Alanlarını içeren, Güneyde Akdeniz ile sınırlanan yaklaşık 11000 hektarlık alan kapsamında idaremiz tarafından sürdürülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmaları tamamlanmış olup, söz konusu planlama etabına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait İlimiz Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar, 2989 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı 5470 metrekare arsa mevcut 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Eğitim Tesis Alanı olarak işaretlidir. Mülkiyeti Belediyemize ait İlimiz Toroslar ilçesi, Arpaçsakarlar, 2989 ada, 1 numaralı parselde kayıtlı 5470 metrekare arsanın, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Zihinsel Engelliler okulu yapılmak üzere 25 (yirmibeş) yıl süre ile 5393 sayılı yasanın 18/e maddesi uyarınca tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Yenişehir Belediye sınırları içerisinde, Doğuda Toroslar İlçe sınırı (Müftü Deresi), Kuzeyde Kocavilayet yerleşmesi ve gelişme alanlarını, Batıda Mezitli İlçe sınırı, Güneyde Akdeniz’in sınırladığı İlçe Belediyesi sınır bütününü içeren yaklaşık 4750 hektarlık alan kapsamında idaremiz tarafından sürdürülen 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu çalışmaları tamamlanmış olup, söz konusu planlama etabına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.02.2013 tarih ve 19 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Mezitli Belediyesi, 033-d-01-a-2-c pafta ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.02.2013 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Mezitli Belediyesi, 032-c-09-b-2-a pafta ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Toroslar  Belediye Meclisi’nin 04.02.2013 tarih ve 12 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bahçe  Mahallesi, 72 pafta, 506 ada, 33 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 11-Toroslar İlçesi, Çamlıdere Köyü, Sakarsay Mevkii Orman Alanı sınırları içerisinde Mersin-Gözne Karayolunun batısında yer alan yaklaşık 10,9 ha’lık Orman İçi Dinlenme Alanı için idaremiz tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.02.2013 tarih ve 18 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yalınayak Köyü (Şevket Sümer Mah.),  22 P-I pafta, 4707 ada, 8 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.02.2013 tarih ve 20 sayılı Meclis Kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü, Kısırözü Mevkii, 910 ve 835 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 01.02.2013 tarih ve 33 sayılı kararına yapılan  itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Mezitli İlçesi, Kuyuluk Köyü Mevkii Orman Alanı sınırları içerisinde ve Çukurova Otoyolu kuzeyinde yer alan yaklaşık 20 ha’lık 221-222 numaralı parseller için idaremiz tarafından hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mersin Üniversitesi Rektörlüğü Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı’nın 20.02.2013 tarih ve 91932965/769/121-2653 sayılı yazıları ile Mersin Üniversitesi Kampüs alanı içerisinde daha önce Akdeniz Oyunları Koordinatörlük Binası olarak kullanılan ve oyunlar döneminde Acil Sağlık Merkezi olarak kullanılması planlanan binanın önünden doğu istikametinde hastane inşaatına giden ham yolun yapılması ve bitiş noktası olan hastane önünden güney kısmında bulunan (Mediterranean Village) Akdeniz Köyü 1’e yazı ekindeki planda gösterilen 20 mt genişliğindeki yolun yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Meski Genel Müdürlüğünün Abone İşleri Dairesi Başkanlığının 28.02.2013 tarih ve 30 sayılı yönetim kurulu kararı ile kabul edilen, ibadethaneler (cami, Mescit, Sinagog, Kilise, Havra) den su ücreti alınmaması ile ilgili teklifin görüşülmesi,                                              18-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,19- Dilek ve Temenniler.