Gündem Mart 2010
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08 MART 2010 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2010 MART AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mersin Büyükşehir Belediyesi Hukuk Müşavirliği Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.12.2009 tarih ve 145 sayılı Meclis Kararı ile Tapunun, Mersin İli, Toroslar İlçesi, 24 L-I pafta, 165 ve 166 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.01.2010 tarih ve 06 sayılı Meclis Kararı ile tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Köyü, 23 M-I pafta, 3917 ada, 2 ve 3 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.02.2010 tarih ve 27 sayılı Meclis Kararı ile Akdeniz Belediyesi sınırlarına dahil olan Bahçeli Beldesi 033-a-15-a-3-b ve 033-a-15-b-4-a imar paftalarında yaklaşık 15 hektarlık alanda 3194 sayılı yasanın 18.maddesine altlık teşkil edecek imar planı revizyon çalışmaları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.02.2010 tarih ve 34 sayılı Meclis Kararı ile Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 19 K-II pafta, 8425 ada, 12 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.02.2010 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararı ile Bahçe Mahallesi, 18 K-II pafta, 537 ada, 275-276 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2010 tarih ve 38 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 20 L-IV pafta, 2189 ada, 5-6-7-8-10-11-12-13 nolu ve 10491 ada, 1-2 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2010 tarih ve 39 sayılı Meclis Kararı ile trafik iznine sahip olmayan servis yollarının gerektiğinde parsellere servis geçişi olarak kullanılabilmesi hususuna ilişkin hükmün plan koşullarına ilave edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.02.2010 tarih ve 33 sayılı Meclis Kararı ile İlimiz, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 20 K-I ve 20 J-III pafta, 7755 ada, 1 nolu parsel; 7756 ada, 2 nolu parsel; 7819 ada, 1 nolu parsel; 7820 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.10.2007 tarih ve 534 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli Merkez İlçesi Tece Beldesi Karaçukur Mevkiinde bulunan ve Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 173-174 ve 175 numaralı parselleri içeren plan tadilatı kararının tekrar görüşülmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,14- Dilek ve Temenniler.