Gündem Kasım 2009

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 KASIM 2009 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2009 KASIM  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçesi ve izleyen iki yılın (2011-2012) Tahmini Bütçe Taslağı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Büyükşehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Akdeniz Belediyesinin 21.10.2009 tarih ve 119 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Akdeniz Belediyesinin 21.10.2009 tarih ve 118 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediyesi 2010 Mali Yılı vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Toroslar Belediyesinin 13.10.2009 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçesi (2011-2012 yılları tahmini bütçesi) ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Toroslar Belediyesinin 13.10.2009 tarih ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar Belediyesi 2010 Mali Yılı vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Mezitli Belediyesinin 20.10.2009 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Mezitli Belediyesinin 15.10.2009 tarih ve 82 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi 2010 Mali Yılı vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mezitli Belediyesinin 20.10.2009 tarih ve 86 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi 2010 Mali Yılı Performans Programı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Yenişehir Belediyesinin 21.10.2009 tarih ve 102 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi 2010 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Yenişehir Belediyesinin 21.10.2009 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen, Yenişehir Belediyesi 2010 Mali Yılı vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Yenişehir Belediye Meclisinin 21.10.2009 tarih ve 104 sayılı kararı ile kabul edilen, Gürültü Değerlendirme Raporu (Akustik Belgesi) ölçüm bedelinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Akdeniz Belediye Meclisinin 21.10.2009 tarih ve 124 sayılı Meclis kararı ile kabul edilen, Akdeniz Belediye Başkanlığının 2010 ve 2014 yılları için 5 yıllık imar programının revize edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Mezitli Belediye Meclisinin 01.10.2009 tarih ve 75 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mezitli İlçesi Kuyuluk Orman Arazisi sınırları içerisinde, 032-b,25-C paftasına isabet eden 15.000,00 m2 alanın 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında Eğitim Tesisi Alanı olarak işaretlenmesi ve gerekli imar planı değişikliğinin yapılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih ve 93 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz Menteş Köyü, 19 J-II paftada yer alan Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait BHA (Belediye Hizmet Alanı) ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih ve 96 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz Menteş Köyü, 19 I-III pafta, 5259 ada 6 numaralı parselde  1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih ve 94 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz Menteş Köyü, 18 K-IV pafta, Mülkiyeti Emniyet Müdürlüğüne ait, 3414 parselle Mülkiyeti Yenişehir Belediyesine ait, 3787 numaralı parselde  1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih ve 92 sayılı kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Yenişehir Belediyesine ait olan Menteş Mahallesi, 18 J-II paftada yer alan yeşil alan üzerinde planlı alanlar Tip İmar Yönetmeliğine göre Hayvan Sevenler Derneği Hizmet Binası ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen,  İlimiz Menteş Mahallesi 20 I-III pafta, 3885 ve 3886 nolu parsellerin doğu cephesinden Mersin II TM Elektrik Hattı geçmesi nedeniyle çekme mesafelerinin okul tip projelerine uygun olarak düzenlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz Menteş Mahallesi, 18 J-II pafta, 2136 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih ve 90 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz Menteş Köyü, 20 J-IV pafta, 8781 ada, 4 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih ve 88 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz Yenişehir İlçesi Menteş Köyü, 19 I-II pafta, 7577 ada, 1 nolu parsel; 7595 ada, l parsel; 7572 ada, l parsel; 20 I-III pafta, 4 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Karaisalı Köyü, 22 K-III pafta, 9260 ada, 1 nolu parsel için l/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Tapunun Mersin İli, Mezitli İlçesi, Çiftlik Köyü, 16 l-l pafta, 259 ada, 1 nolu ve 260 ada, 10 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Büyükşehir Belediyesi  Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Tıbbi Atık Yönetim Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29- 5393 Sayılı Yasanın 67.Maddesi kapsamına giren hizmet alım ihalelerinin süresi  ilk Mahalli İdareler Genel Seçimini izleyen altıncı ayın sonuna kadar 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu Hükümlerine uygun  olarak ihalesi yapılmak suretiyle 3.şahıslara yaptırılması konusunda Büyükşehir Belediye İdaresine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,30- Mersin Emniyet Müdürlüğünün Belediyemize hitaben yazmış olduğu yazıya istinaden; Akdeniz İlçe Emniyet Müdürlüğü Hizmet Binası olarak tahsis edilen binanın onarımının Belediyemiz tarafından yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,31-Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,32-Dilek ve Temenniler.