Gündem Haziran 2013

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 10 HAZİRAN 2013  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2013 HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsleri ve Minibüslerin görev, yetki, çalışma, usul ve esasları hakkında yönetmelik ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Halleri Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin Büyükşehir Belediyesince hazırlanan Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Müftülüğünün de  Proje Ortaklığı yaptığı projenin kabul edilmesi aşamasında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN’a başvuru sahibi olarak proje belgelerini ve sözleşmeyi imzalamaya, başvuru sahibi projeyi uygulama kararları ile birlikte projenin faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülmesi sürecinde, projelerin bütçesine sözleşmede belirtilen oranlarda eş finansman olarak katkı payı aktarma taahhüdünü yerine getirmesi konularında yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı ücret tarifesinin 1.sıra nolu Hal Kompleksi Gelirler kısmının kantar tartı ücreti gelir türü kısmında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Caddesinde bulunan kapalı otopark kiracımız ile belediyemiz arasındaki hukuki ihtilafın sulh yoluyla çözülmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Yenişehir Belediye Meclisinin 07.05.2013 tarih ve 29 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Yenişehir İlçesi,  Menteş Köyü, 17 J-ll ve 18 J-lll pafta, 4407-4408 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Yenişehir Belediye Meclisinin 07.05.2013 tarih ve 30 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Yenişehir İlçesi,  Çiftlik Köyü, 18 I-lll pafta, 6373 ada l numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Mezitli Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 44 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Mersin İli,  Mezitli İlçesi, Tece Köyü, l pafta, 1813 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Toroslar Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Toroslar İlçesi,  23 K-lll pafta, 3591 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Yenişehir Belediye Meclisinin 07.05.2013 tarih ve 32 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Yenişehir İlçesi,  Menteş Köyü, 19 K-l, 20 K-lV pafta, 7477 ada, 2  numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Toroslar Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 61 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Yenişehir İlçesi,  Bahçe Mahallesi, 21 K-ll pafta, 9552 ada l numaralı, 9553 ada 1 numaralı, 9554 ada 2 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Yenişehir Belediye Meclisinin 07.05.2013 tarih ve 31 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Yenişehir İlçesi,  Bahçe Mahallesi, 19 L-lll pafta,  1319 ada, 1-2 ve 3  numaralı, 1594 ada, 3-5 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Toroslar Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 60 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Toroslar İlçesi,  Karaisalı Köyü, 22 K-l, 22 K-ll pafta, 7280 ada 1  numaralı parsel ve hazine adına kayıtlı 1369 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Toroslar Belediye Meclisinin 06.05.2013 tarih ve 59 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Toroslar İlçesi,  Çağdaşkent Mahallesi, 23 L-l, 23 L-ll, 23 L-lll,          23 L-lV pafta, 463 numaralı parsel, 9004 ada, 1 ve 4 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,18- Dilek ve Temenniler.