Gündem Haziran 2009

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 08 HAZİRAN 2009 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2009 HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mülkiyeti Belediyemize ait olan şehirlerarası otobüs terminalinde çıkış yapan taşıtlar için alınan otogar çıkış ücretleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- İçkili yerler bölgesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Gemilerden atıkların alınması, arıtılması ve nihai bertarafının sağlanması işinin, hizmet alım yolu ile özel sektöre yaptırılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Büyükşehir Belediyesi Ödenek Aktarması ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Yenişehir Belediyesi, Kocavilayet sınırlarında kalan ve mülkiyeti Orman Müdürlüğüne ait olan Karaçam Devlet Ormanında 400 Yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yapılacağı alan ve çevresinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mersin İli, Yalınayak Köyü, 3-4 pafta, 3388 ada, 1-2-13-14-15 ve 16 numaralı parsellerin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planına Akaryakıt ve LPG İstasyonu olarak işaretlenmesine ilişkin 01.08.2003 gün ve 82 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis kararının iptali ile ilgili 17.10.2008 tarih ve 489 sayılı meclis kararının mahkeme kararı doğrultusunda görüşülmesi,09- Mersin Büyükşehir Belediyesince işletilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal’in 5393 Sayılı Yasanın 15/j Maddesi uyarınca, 2886 Sayılı Yasa Uyarınca, 10 yıllığına işlettirilmesi ile ilgili olarak Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,11-  Dilek ve Temenniler.