Gündem Haziran 2007

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

11 HAZİRAN 2007 PAZARTESİ  GÜNÜ  SAAT 14.00’DE  TOPLANACAK  OLAN

HAZİRAN AYI  2007  OLAĞAN TOPLANTI  DÖNEMİNİN  

l.BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEMİ

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,
 3. İlimiz merkezinde MOBESE sisteminin kurulmasına yönelik hazırlanan projeye belediyemizce yapılacak maddi katkının belirlenmesi ve yapılacak protokollerle ihalenin tek elden İl Özel İdaresince yapılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Uluslararası  Mersin 2013 Akdeniz Oyunları Komitesi toplantısında şehrimizin adaylık dosyasının tanıtımını yapmak üzere; Büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN ile Büyükşehir Belediyesinde görevli Kültür Fuar Müdürü Süleyman CENGİZ’in yurtdışına gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. 05-Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 21 nolu dükkan kiracımızın kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Gözne Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 018 sayılı karar ile kabul edilen, 2007 Mali yılı bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Tece  Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih ve 18 sayılı kararı ile kabul edilen, İçkili Yer tespitine ilişkin hazırlanan kroki ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Akdeniz Belediye Meclisinin 06.03.2007 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, 40 nolu Çilek Mahallesi İslah imar planlarının bulunduğu 23 S-IV, 23 R-III ve 22 R-II paftalarında Mersin 1.İdare Mahkemesinin 11.10.2006 tarih ve E:2005/1279,K:2006/2002 sayılı kararına göre yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Kazanlı Belediye Meclisinin 01.03.2007 tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen, Tekke Mahallesi adının Hürriyet Mahallesi olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Yenişehir Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 76 sayılı kararı ile kabul edilen, Eğriçam Mahallesi, 17 J-I ve 18 J-IV İmar paftalarında 95,96,1866,1887,1888,1889,1892,1912,1913, 1914,1915,1916,1931,2006,2951,2952,8274,8275,8852,8853,ve 8854 nolu adaların bulunduğu toplam 85.000 m2’lik alanın “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” olarak işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatının görüşülmesi,
 11. Toroslar Belediye Meclisinin 02.04.2007 tarih ve 31 sayılı kararı ile kabul edilen, Kurdali Mahallesinin bölünmesi ile oluşan iki yeni mahallenin kuzey kesiminde kalanın Mevlana Mahallesi, güney kesiminde kalanın ise Kurdali Mahallesi olarak kalması ve sınırlarının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Yenişehir Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Mahallesi, 19 J-IV ve 19 J-III pafta, 3864 parsel, 5551 ada, 11 parsel, 5552 ada, 8-25 parseller ve 5553 ada, 5-6 parsellerlerde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifinin görüşülmesi,
 13. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.02.2007 tarih ve 91 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Yenişehir Belediye Meclisinin 05.03.2007 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 20 M-IV pafta, 2187 ada, 1 parsel ve 6388 ada, 1 parsel ile ilgili olarak 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.01.2007 tarih ve 35 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarih ve 136 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. Tece Belediye Meclisinin 01.03.2007 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli Cumhuriyet Mahallesi, Çamlıbel Mevkii, 30 M-I.b pafta, 176 ada, 2 numaralı parseli içeren 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 18. Akdeniz Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Yalınayak Köyü, (Güneş Mahallesi) 22 N-IV pafta, 3583 ada, 13 parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 19. Bahçeli Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 06 sayılı kararı ile kabul edilen, İçkili Yerlerin işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 20. Akdeniz Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 26 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin Yalınayak Köyü, (Güneş Mahallesi) 22 N-IV pafta, 3564 ada, 1-2-3 ve 4 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 21. Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.05.2007 tarih ve 223 sayılı kararının yeniden görüşülmesi,
 22. Mezitli Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 24 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Mezitli 29 K-IIb pafta, 667 ada, 1 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 23. Karacailyas Belediye Meclisinin 07.05.2007 tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen, Demirhisar Köyünün Karacailyas ilk kademe belediyesine mahalle olarak bağlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 24. Davultepe Belediye Meclisinin 01.05.2007 tarih ve 34 sayılı kararı ile kabul edilen,  İçkili yer bölgesinin krokiye işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 25. Yenişehir Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 78 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 19 L-IV pafta, 339 ada, 215 nolu parsel ile ilgili TEDAŞ tarafından Trafo yerinin değiştirilmesine ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 26. Yenişehir Belediye Meclisinin 04.05.2007 tarih ve 75 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Köyü, 19 K-III Pafta, 2263 ada, 2 nolu parsel ile 19 L-I paftada yer alan park alanı içerisinde Trafo yeri işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 27. Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi Bahçe Mahallesi, 21 L-III pafta, 7136 ada, 11 nolu parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 28. Akdeniz Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 27 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli Yalınayak Köyü, (Gündoğdu Mahallesi) 22 N-IV pafta, 2022 ada, 25 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 29. Akdeniz Belediye Meclisinin 02.05.2007 tarih ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Yalınayak Köyü, (Ş.Sümer Mahallesi) 23 N-III pafta, 3969 ada, 3 nolu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 30. Dikilitaş Belediye Meclisi’nin 07/03/2007 tarih ve 03 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun, Mersin İli, Merkez İlçesi, Bekirde Köyü, 23 R-II pafta, 3 ada, 5 numaralı parseli içeren, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 31. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04/05/2007 tarih ve 74 sayılı kararı ile kabul edilen, Çiftlikköyü, 17 I-III pafta, 119 ada, 1, 2 ve 3 nolu parsellerin doğuya kaydırılması ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 32. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06/04/2007 tarih ve 54 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Kocavilayet Köyü, 9 pafta, 416, 417 ve 418 nolu parseller ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 33. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 20/10/2006 tarih ve 101 sayılı kararı ile kabul edilen,  TEDAŞ’a ait 10 Adet trafo yerinin işaretlenmesi ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 34. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06/04/2007 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Bahçe Mahallesi, 19 K-II pafta, 2247 ada, 2 nolu parsel için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 35. Mezitli Belediye Meclisi’nin 02/04/2007 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan, 16 H-III pafta, 56 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 nolu parseller ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 36. Toroslar Belediye Meclisi’nin 02/04/2007 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Osmaniye Mahallesi, 54 pafta, 1175 ada, 4 nolu parsel ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 37. Toroslar Belediye Meclisi’nin 02/04/2007 tarih ve 29 sayılı kararı ile kabul edilen,  Tapunun Mersin İli, Bahçe Mahallesi, 21 K-II pafta, 9120 ada, 1 nolu parsel ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 38. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02/04/2007 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen,  İlimiz, Çiftlikköyü, 3/1 pafta, 2016 nolu parsel ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 39. Toroslar Belediye Meclisi’nin 02/04/2007 tarih ve 32 sayılı kararı ile kabul edilen, Korukent Mahallesi sınırları içerisinde, 24 L-II pafta, 2950 ada, 1 nolu parsel ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 40. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03/04/2007 tarih ve 28 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Bahçeler Caddesi ile 127. Cadde arasında kalan yaklaşık 2,5 hektarlık alan ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 41. Çiftlikköy Belediye Meclisi’nin 06/03/2007 tarih ve 8 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Menteş Köyü, 20 H-II pafta, 2382 ada, 1 nolu parseli içeren, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 42. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Mersin Merkez Komutanlığı’nın yazıları ile 10/04/2006 tarihinde, Kocaeli/Uzunçiftlik’te helikopter düşmesi neticesinde şehit olan Kara Plt.Tğm. Fatih KABA’nın, GMK Bulvarı üzerinde bulunan üst geçite adının verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 43. Çiftlikköy Belediye Meclisi’nin 03/04/2007 tarih ve 11 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Merkez İlçesi, Çiftlikköyü, 20 I-I pafta, 21 I-IV ve 21 H-III imar paftaları, 8348 ada, 2 nolu parsel ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 44. Dorukkent Belediye Meclisi’nin 06/04/2007 tarih ve 04 sayılı kararı ile kabul edilen, Dorukkent Belediyesi sınırları içerisindeki mahallelerde bulunan cadde ve sokaklara isim verilmesi ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 45. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/05/2007 tarih ve 237 sayılı kararı ile kabul edilen, Huzurkent, Nacarlı ve Bağlarbaşı Mahalleleri ortak sınırındaki Arpa Tepesi Mevkii ile ilgili, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 46. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06/04/2007 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Köyü, 20 K-II pafta, 10191 ada, 1 nolu parsel için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 47. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06/04/2007 tarih ve 56 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Mahallesi, 19 K-II pafta, 1805 ada, 4 nolu parsel için, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 48. Dorukkent Belediye Meclisi’nin 06/04/2007 tarih ve 07 sayılı kararı ile kabul edilen, Dorukkent Belediyesi sınırları içerisinde olan (27 J-III, 27 K-IV, 26 J-II) imar paftaları ile mücavir alan içerisinde olan Çamlıdere Köyü’nde (Kaşlı 11) paftada işaretli olan yerlerde içkili işyerleri işaretlenmesi ile ilgili, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 49. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16/02/2007 tarih ve 101 sayılı kararına yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 50.  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,
 51.  Dilek ve Temenniler.