Gündem Eylül 2013
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 09 EYLÜL 2013  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2013 EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- MESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait kadro iptal ihdas cetveli ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2013 Mali Yılı Ücret Tarifesinin, Yeşil Alanlar ve İşletmeler Dairesi Başkanlığı Hal Müdürlüğü’nün bazı maddelerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- 6360 Sayılı Kanun uyarınca,  Mahalli İdareler seçiminden sonra Mersin Büyükşehir Belediyesi görev alanına girecek ilçe, belde ve köylere Mersin Büyükşehir Belediyesi Yeşil Alanlar ve İşletmeler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Park ve Bahçeler Şube Müdürlüğü tarafından park ve bahçe malzemeleri (oturma bankı, oyun grubu v.s.) gönderilmesi, bu yerlerdeki park ve bahçelerin bakım ve onarımının yine park ve bahçeler şube müdürlüğü tarafından yapılması ve belediyemizce yapılan tüm hizmetlerin tanıtımının özel kalem müdürlüğü bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-  Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na ait ödenek aktarması ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mersin Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’na ait kadro ihdas cetveli ve derece değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- 6360 sayılı kanun uyarınca; Mersin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından inşa, tamir ve genişletilmeye tabi tutulan yolların iki tarafında bulunan veya başka bir yola çıkışı olmaması dolayısıyla bu yoldan yararlanan gayrimenkullerin sahiplerinden katılım payı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02/07/2013 tarih ve 44 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Akdeniz ilçesi, İhsaniye mahallesi, 35 pafta, 817 ada, 1032 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02/07/2013 tarih ve 43 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Çiftlikköyü, 4 pafta, 139 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02/07/2013 tarih ve 42 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Çiftlikköyü, 18 J-IV pafta, 67 ada, 5 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mezitli Belediye Meclisi’nin 05/07/2013 tarih ve 62 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Mezitli ilçesi, Tece, Fatih Mahallesi, 032c-05d-3a pafta için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mezitli Belediye Meclisi’nin 05/07/2013 tarih ve 61 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Mezitli ilçesi, Kuyuluk, Çamlıca Mahallesi, 17 E-III pafta için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01/07/2013 tarih ve 86 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Toroslar ilçesi, Tozkoparan Mahallesi, 21 M-I pafta, 5743 ada, 24 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01/07/2013 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Toroslar ilçesi, Çavuşlu Köyü, 22 M-I, 23 M-IV pafta, 3563 ve 3726 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Toroslar Belediye Meclisi’nin 05/07/2013 tarih ve 92 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Toroslar ilçesi, Halkkent Mahallesi, 24 M-II pafta, 2968 ada, 1 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Mersin Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hal Kompleksi’ne ait 1/1000 ölçekli uygulama imar planının düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,  19-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,20- Dilek ve Temenniler.