Gündem Eylül 2007

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

10 EYLÜL 2007 PAZARTESİ GÜNÜ  SAAT 14.00’DE  TOPLANACAK  OLAN

EYLÜL AYI  2007  OLAĞAN TOPLANTI  DÖNEMİNİN  

l.BİRLEŞİM TOPLANTI  GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Otobüs Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 adet solo tipi otobüs alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- 2013 Akdeniz Oyunlarından oy kullanacak ülkelerin Milli Olimpiyat Komitelerini ziyaret proğramı nedeniyle Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Macit ÖZCAN ile Kültür ve Fuar Müdürü Süleyman CENGİZ’in Eylül-Ekim 2007 aylarında Akdeniz Oyunları ile ilgili olarak görevli ve harcırahlı  Akdeniz Ülkelerine gitmeleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- 2013 Akdeniz Oyunlarının 17.sinin kentimizde yapılması ile ilgili Mersin’in tanıtılması ve lobi faaliyetleri için belirlenen harcamalara Belediyemizce öngörülen 150.000 YTL’nin Belediyemiz bütçesinden ödenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Belediyemizce yapımı planlanan Deniz Park Projesi ile ilgili olarak İller Bankasından kredi alınması konusunda, Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Tapunun Nusratiye Mahallesi, 100 pafta, 425 ada, 4 nolu parselin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 03.07.2007 tarih ve 315 sayılı kararında, sehven  satış kararının alınmadığı görüldüğünden, Nusratiye Mahallesi, 100 pafta, 425 ada, 4 nolu parselin de aynı şekilde 2886  Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale yolu ile satılması konusunda Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Eski Çöp Alanının Rehabilitasyonu ve yeni çöp alanı yapımı için İller Bankası, Çevre Bakanlığı ve A.B fonlarından işin keşfi kadar kredi istenmesi konusunda Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Mülkiyeti Belediyemize ait Uluçarşı 26 nolu dükkan kiracımızın, kira bedeline ÜFE oranında kira artış oranı uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarih ve 121 sayılı kararı ile Uluçarşı 33 nolu dükkan kiracımızın kira artış bedelinin yeniden belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Davultepe Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen,  2007 mali yılı bütçesine ödenek aktarması ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Bağcılar Belediye Meclisinin 05.07.2007 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen,  2007 mali yılı bütçesine ödenek aktarması ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Dikilitaş Belediye Meclisinin 04.07.2007 tarih ve 07 sayılı kararı ile kabul edilen, 2007 mali yılı bütçesine ödenek aktarması ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Yalınayak Belediye Meclisinin 05.07.2007 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen, 2007 mali yılı bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 15- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 109 sayılı kararı ile kabul edilen, semt pazarları ücret değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Bahçeli Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçeli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan bazı meydan isimlerinin değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Kazanlı Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, İçkili yer bölgesi tespiti ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Arpaçsakarlar Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 09 sayılı kararı ile kabul edilen, Arpaçsakarlar Köyü, köy civarı mevkii 9 pafta, 714 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 51 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Nusratiye Mahallesi, 20 N-IV pafta, 60 ada, 127 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Toroslar Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 59 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Osmaniye Mahallesi 7338 ada, 19 parsel, (Yusuf Kılıç Mahallesi, 22 L-IV pafta) ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Huzurkent Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 21 sayılı kararı ile kabul edilen, Huzurkent, Bahşiş mahallesinde bulunan Özgür Çocuk Parkına Tahir Sarı isminin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Toroslar Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen, Mithat Toroğlu Mahallesinde yeni yapılan 88065 sokağa, İçel Sokağı isminin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2007 tarih ve 377 sayılı kararının (Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Dorukkent Beldesi ,Kaşlı Mahallesi, 2 Pafta, 80 nolu parsel) yeniden görüşülmesi,24- Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2007 tarih ve 146 sayılı kararına yapılan itiraz (Akdeniz Belediye Meclisinin 05.12.2006 tarih ve 107 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Toroslar Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Osmaniye Mahallesi, 22 L-I pafta, 1208 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2007 tarih ve 379 sayılı kararına yapılan itiraz (Yalınayak Köyü, 22 P-III pafta, 7055 ada, 1 nolu parsel) ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2007 tarih ve 357 sayılı kararına yapılan itiraz (Bahçe Mahallesi, 21 L-III pafta, 7136 ada, 11 nolu parsel) ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.06.2005 tarih ve 491 sayılı kararının yeniden görüşülmesi,29- Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.09.2006 tarih ve 680 sayılı kararının yeniden görüşülmesi,30- Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2007 tarih ve 371 sayılı kararının  (Çiftlikköy Belediye Meclisinin 03.04.2007 tarih ve 11 sayılı kararı) yeniden görüşülmesi,31- Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2007 tarih ve 07 sayılı kararının (Bahçe Mahallesi, 20 K-II pafta, 7682 ada, 1 nolu; 7683 ada, 1 nolu ve 7690 ada, l nolu parseller) yeniden görüşülmesi,32- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Menteş, 18 J-I pafta, 33 ada, l ve 2 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,33- Kocavilayet Köyü, 11 Pafta, 589 numaralı parselde bulunan bölgenin, 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında okul alanı olarak işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,34- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 105 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 109 pafta, 809 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,35- Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Yalınayak Köyü,  22 N-II pafta, 4242 ada, 2 ve 3 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,36- Tapunun Mersin İli, Hamidiye Mahallesi, 19 L-III pafta, 9395 ada, l ve 2 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,37- Tapunun Nusratiye Mahallesi, 59 pafta, 61 ada, 185 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar planı ile 1/5000 ölçekli Nazım İmar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,38- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.07.2007 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Köyü, 18 J-II/19 J-III pafta, 6290 ada, 1 nolu parsel; 14 ada, 1 nolu parsel; 15 ada 2 nolu parsel; 17 ada l nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,39- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 106 sayılı kararı ile kabul edilen, Kocavilayet Köyü, 5 pafta, 8749 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,40- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.07.2007 tarih ve 112 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 92 pafta, 609 ada, 5 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,41- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.07.2007 tarih ve 114 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Köyü, 19 J-III pafta, 5549 ada, 3 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,42- Yenişehir Belediye Meclisinin 05.07.2007 tarih ve 115 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mahallesi, 2208 ada, 7 nolu parsel; 2209 ada, 1-2 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,43- Yenişehir Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 107 sayılı kararı ile kabul edilen, Menteş Köyü, 19 K-IV/19 J-III pafta, 6278 ada, 1-2 nolu parseller; 6279 ada, 1-2 nolu parseller; 6280 ada, 1-2 nolu parseller; 6281 ada, 1 nolu parseller  ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,44- İlimiz, Merkez İlçesi, Yakaköyü, Güdübeş Mevkiinde bulunan 25-26 UV paftasına isabet eden mülkiyeti hazineye ait 973 numaralı parselin hayvan pazarı olarak kullanılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,45- Mersin İli, Arpaçsakarlar Köyü, 89 ada, 6 numaralı parsele Toplum Merkezinin yapılabilmesi için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

46- Mülkiyeti Devlet Demiryollarına ait tapunun, Nusratiye Mahallesi, 20 N-I pafta, 10212 ada, 1 parsel ve 10213 ada, 1 parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,47- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,48- Dilek ve Temenniler.