Gündem Ekim 2013

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 07 EKİM 2013  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2013 EKİM AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN  l. BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ                                           01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Mülkiyeti Belediyemize ait Sakarya Caddesi’nde bulunan kapalı otopark kiracımızın kira bedeli gecikme oranı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Mersin Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- 16-17 Kasım 2013 tarihlerinde yapılacak olan 2013 Mersin Narenciye Festivali’nin daha geniş katılımlı olarak gerçekleştirilmesi ve geçen yılki katkı paylarının %10 arttırılarak destek sağlanması konusunun görüşülmesi,06- Mülkiyeti Belediyemize ait Toroslar ilçesi, 2991 ada, IJK blokları altı (Eski İmar İnşaat A.Ş.nin yeri)nın Mersin Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı’na Bağlı Tüm Şube Müdürlüklerinin Görev Ve Çalışma Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Kuruluş, Görev, Yetki, Çalışma ve Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mızca kullanılmakta olan içkili yerler krokisine; PTT PİM Müdürlüğü hizasında bulunan 34. Caddeden başlayıp, Fatih mahallesi, Babil Caddesine kadar olan Adnan Menderes Bulvarı, Dolgu Alanı üzerinin tamamının eklenilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mızca kullanılmakta olan içkili yerler krokisine; Kültür mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, Balıkçı Barınağı’nın tamamı, Kültür Mahallesi, İsmet İnönü Bulvarı, Balıkçı Barınağı güneyinde bulunan Agua (Deniz Park) Park alanının eklenilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Büyükşehir Belediye Başkanlığı’mızca kullanılmakta olan içkili yerler krokisine; Hilton kavşağından başlayıp PTT PİM Müdürlüğü hizasında bulunan 34. Caddeye kadar olan Adnan Menderes Bulvarı Dolgu Alanı üzerinin tamamının eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-Yenişehir Belediye Meclisi’nin 03/09/2013 tarih ve 48 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Yenişehir ilçesi, Menteş köyü, 20 K-I, 20 K-II pafta, 7722 ada, 1 numaralı parsel ve 7723 ada, 1 numaralı parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02/01/2013 tarih ve 07 sayılı meclis kararı (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/07/2013 tarih ve 163 sayılı kararına yapılan itiraz) ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02/09/2013 tarih ve 99 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde yer alan imarlı bölgelerdeki mevcut 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarına ait plan notlarının 6. maddesi 1. fıkrasına “emsal uygulamalı alanlarda planda belirtilen inşaat yoğunluğunu aşmamak koşuluyla hmax=SERBEST ibaresinin eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07/05/2013 tarih ve 30 sayılı meclis kararı (Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/07/2013 tarih ve 155 sayılı kararına yapılan itiraz) ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Mezitli Belediye Meclisi’nin 02/09/2013 tarih ve 72 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği’nin 14. ve 44. maddelerine istinaden hazırlanan “Yol Boyu Ticaret Bölgesi Olarak Teşekkül Etmiş Konut Alanları”nın tespitine ilişkin plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Mezitli Belediye Meclisi’nin 02/09/2013 tarih ve 73 sayılı meclis kararı ile kabul edilen, Mersin ili, Mezitli ilçesi, Konuş mevkii, 978 ada, 6 ve 7 numaralı parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,20- Dilek ve Temenniler.