Gündem Ekim 2009
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 12 EKİM 2009 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2009 EKİM  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-Mersin Vergi Dairesi Başkanlığında (Uray Vergi Dairesi Müdürlüğü) satış komisyonu üyesi olarak görev yapmak üzere, Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden bir asil,  bir yedek üyenin seçimi ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.09.2009 tarih ve 89 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mah. 56 pafta, 350 ada, 94 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.09.2009 tarih ve 87 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bekirde Köyü, 23 R-II pafta, 8 ada, 2 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Akdeniz Belediye Meclisinin 02.09.2009 tarih ve 86 sayılı kararı ile kabul edilen, Bahçe Mah. 20 M-IV pafta, 4929 ada, 2 nolu parsel ve 171 ada, 54 nolu parseldeki Trafo yerlerinin değişikliği ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Toroslar Belediye Meclisinin 01.09.2009 tarih ve 105 sayılı kararı ile kabul edilen,  Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mah. 54 Pafta, 533 ada, 363 ve 364 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.09.2009 tarih ve 77 sayılı kararı ile kabul edilen,  İlimiz Menteş Mah. 18 J-II pafta, 78 ada, 5 nolu parsel, (uygulama sonrası 10185 ada, 1 parsel) ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Yenişehir Belediye Meclisinin 01.09.2009 tarih ve 79 sayılı kararı ile kabul edilen,  İlimiz Bahçe Mah. 20 K-II ve 20 K-III pafta, 6091 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Belediyemiz hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına 25.000.000.-TL (yirmibeşmilyon) iç borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Belediyemiz hizmetlerinin gerçekleştirilmesi için Büyükşehir Belediye Başkanına     15.000.000.-TL (onbeşmilyon) iç borçlanma yetkisi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,12-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,13-  Dilek ve Temenniler.