Gündem Ekim 2007
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN

8 EKİM 2007 PAZARTESİ GÜNÜ  SAAT 14.00’DE  TOPLANACAK  OLAN

EKİM AYI  2007  OLAĞAN TOPLANTI  DÖNEMİNİN  

l.BİRLEŞİM TOPLANTI  GÜNDEMİ

 1. Açılış ve yoklama,
 2. Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,
 3. Mersin Üniversitesi Hastanesinin güneyinde Akdeniz Belediyesinin batısında yapımı Büyükşehir Belediyesince büyük ölçüde tamamlanan parka Metropark isminin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Mersin Üniversitesi Hastanesinin güneyinde Akdeniz Belediyesinin batısında  Metropark içerisinde bulunan, Metropark çay bahçesinin 3 yıllığına İmar İnşaat ve Ticaret Ltd.Şti.ne kiraya verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Mersin Büyükşehir Belediyesi hudutları dahilinde kamu hizmeti vermekte olan mahalle muhtarlarınca kullanılmak üzere 5393 sayılı yasanın 9. ve 75/b maddeleri uyarınca 50 adet bilgisayar alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Yardımı Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Mersin Büyükşehir Belediyesi Aykome Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı İç Hizmet Yönergesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Mersin Büyükşehir Belediyesi Otogar Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Mersin Büyükşehir Belediyesi ekmek fabrikasının, ekmek satış fiyatının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.04.2007 tarih ve 194 sayılı karar ile kabul edilen, içkili yerler bölgesine söz konusu kararda yer almayan, bazı bölgelerinde dahil edilmesi  ile ilgili  teklifin görüşülmesi,
 12. Mülkiyeti Akdeniz Belediyesine ait, 1/1000 ölçekli imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak işaretli, yüzölçümü 3826.00 m2 olan Karacailyas Köyü, 23 S-I pafta, 5588 ada, 4 parselin bir bölümünün Belediyemize ait asfalt şantiyesi tarafından fiilen kullanılmakta olduğundan, söz konusu  taşınmazın Belediyemiz tarafından satın alınması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sn.Macit ÖZCAN’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Mersin Büyükşehir Belediyesi 2008 yılı performans programı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığında Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Jeoloji Yüksek Mühendisi Cumhur KARACA’nın; Almanya’nın Stuttgart Kentinde bulunan Katı Atık Bertaraf Tesislerinde inceleme yapmak üzere 08-11 Ekim 2007 tarihleri arasında yurtdışına geçici görevli ve harcırahlı olarak gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığında 657 sayılı Yasaya tabi Genel Sekreter yardımcısı ve İtfaiye Dairesi Başkan Vekili İbrahim ÖZDEMİR’in gidiş-dönüş masrafları belediyemiz bütçesinden karşılanarak ve harcırahlı olarak yurt dışına (Romanya) ya gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Adanalıoğlu Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih ve 25 sayılı kararı ile kabul edilen, 2007 Mali Yılı gider bütçesinden ödenek aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 58 pafta, 658 ada, 87 numaralı parsel için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 18. Akdeniz Belediye Meclisinin 05.09.2007 tarih ve 70 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Mahmudiye Mahallesi, 14 pafta, 212 ada, 8-9-10 ve 41 nolu parsellerle ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 19. Dikilitaş Belediyesi sınırları içerisinde 26 P-I  İmar paftasına isabet eden Sağlık Tesisi Alanının Kamu Yararı doğrultusundan Park Alanı olarak imar planlarına işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 20. Değirmençay Belediye Meclisinin 07.09.2007 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, belediye sınırları içerisindeki 1060, 1654, 1656, 2075 ve 2084 nolu parsellerle ilgili olarak hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 21. Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.12.2006 tarih ve 1014 sayılı meclis kararının (Tapunun Mersin İli, Bahçe Mahallesi, 20 L-IV pafta, 3226 ada, 1 numaralı parsel) yeniden görüşülmesi,
 22. Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.04.2006 gün ve 312, 15.09.2006 gün ve 672 sayılı kararlarının iptaline yönelik, (Dorukkent Belediyesi, Kanlı Mahallesi, 27 J-III pafta, 9284 ada, 1 numaralı parsel)   mahkeme kararına göre teklifin yeniden görüşülmesi, 
 23. Huzurkent Belediye Meclisinin 02.07.2007 tarih ve 22 sayılı kararı ile kabul edilen, 28 J-2d imar paftasına isabet eden Ticari Alan içerisinde trafo binasının işaretlenmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 24. Toroslar Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih ve 76 sayılı kararı ile kabul edilen, Toroslar ve Yalınayak Belediyesi arasındaki sınır ihtilafı ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 25. Bahçeli Belediye Meclisinin 04.09.2007 tarih ve 12 sayılı kararı ile 1(bir) adet trafo bina yerinin Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. Mersin İl Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 26. Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Menteş Köyü, 19 J-II pafta, 7633 ada, 3 nolu, 7636 ada, 2 nolu ve 7637 ada, 1 nolu parseller için 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 27. Mezitli Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih ve 50 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli 29 L-IA pafta, 3405, 3406 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 28. Mezitli  Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih ve 48 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli 16 I-I pafta, 229 ada, 9 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 29. Mezitli  Belediye Meclisinin 01.10.2007 tarih ve 49 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli 29 K-IIB pafta, 606 ada, 9 nolu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 30. Yenişehir  Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih ve 128 sayılı kararı ile kabul edilen, İlimiz, Çiftlik Köyü, Sutlaşa Mevkii, 17 I-III paftada yer alan 1993-1994-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002 ve 2953 nolu imar adaları ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 31. Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.07.2007 tarih ve 374 sayılı kararına yapılan itiraz (Yenişehir  Belediye Meclisinin 06.04.2007 tarih ve 57 sayılı kararı ile kabul edilen) ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 32. Yenişehir  Belediye Meclisinin 03.09.2007 tarih ve 126 sayılı kararı ile kabul edilen, Mülkiyeti Maliye hazinesine ait olan Bahçe Mahallesi, 443 ada, 1 nolu parselin TEDAŞ tarafına devir işlemi ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 33. Büyükşehir Belediye Meclisinin 30.11.2006 tarih ve 953 sayılı kararının, (Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Bahçe Mahallesi, 19 K-III pafta, 2272 ada, 3 nolu parsel) yeniden görüşülmesi,
 34. Tapunun Mersin İli, Merkez İlçesi, Bekirde Köyü, Sakızarası Köyü, 26 P-II pafta, 9775 ada, 1 nolu parsel ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 35. Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,
 36. Dilek ve Temenniler.