Gündem Aralık 2009

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14 ARALIK 2009 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2009 ARALIK  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN   I.BİRLEŞİM  TOPLANTI   GÜNDEMİ 01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığında 657 sayılı yasaya tabi görev yapan personellere fazla mesai Ücreti uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığında 657 sayılı yasaya tabi görev yapan personellere fazla mesai Ücreti uygulanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Fuar Müdürlüğünde görev yapan Süleyman CENGİZ’in yurtdışında gerçekleştirilecek olan Turizm Fuarlarına katılmak üzere gidiş-dönüş masraflarının Belediyemiz bütçesinden karşılanarak yurtdışına resmi görevli ve harcırahlı olarak gitmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN ile beraberindeki  bir heyetin  (Belediyemiz Meclis üyeleri ile Belediyemiz üst düzey yetkilileri)  21-24 Aralık 2009 tarihleri arasında Kardeş şehrimiz Suriye’nin Laskiye Şehrini ziyareti ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Toroslar Belediye Meclisinin 02.11.2009 tarih 138 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi 22 M-I, 23 M-IV pafta, 3563 ve 3726 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Akdeniz  Belediyesi sınırları içerisinde kalan ve 18-19-20 MN, 19 M-II, 20 M-III imar paftalarında yer alan otopark alanlarının 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işaretlenmesine yönelik plan değişikliği  ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Toroslar Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih 122 sayılı kararı ile Çukurova mahallesi 23 K-II ve  23  K-III pafta, 86-87-88 nolu parseller ile  23 K-II pafta, 52- 1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267 parseller, ÇV.125 ada, 1 parsel, ÇV. 126 ada, 1-2 nolu parseller, 1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Toroslar Belediye Meclisinin 05.10.2009 tarih 121 sayılı kararı ile Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi Osmaniye Mahallesi 21 L-I ve  21  L-II pafta, 2864-2866-2871-1151-1152-1153-8551 adaları ile 54 pafta 405 ada, 58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Toroslar Belediye Meclisinin 02.11.2009 tarih 139 sayılı kararı ile kabul edilen, Tapunun Mersin ili Toroslar ilçesi  Karaisalı Köyü 22 K-III, pafta, 9254 ada 3 nolu parsel, 9265 ada, 1 Nolu parsel, 9266 ada, 1 nolu parseller ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mezitli Belediye Meclisinin 01.12.2009 tarih 100 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde bulunan cadde isimleri ve sokak numaralarının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mezitli Belediye Meclisinin 01.12.2009 tarih 95 sayılı kararı ile kabul edilen, Mezitli ilçesi Kuyuluk orman arazisi sınırları içerisinde 16 F-II paftasına isabet eden 2.554 m2 alanın 1/5000 ölçekli nazım imar planında ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında emniyet hizmet alanı olarak işaretlenmesi ve gerekli imar plan değişikliğinin yapılabilmesi için Büyükşehir Belediye Meclisine yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Büyükşehir belediye Meclisinin 18.09.2009 tarih ve 311 sayılı Belediye meclis kararına yapılan itiraz (Akdeniz Belediye Meclisinin 02.06.2009 tarih 69 sayılı kararı ile kabul edilen, TC. Bayındırlık ve İskan bakanlığı Teknik Araştırma ve Uygulama Genel Müdürlüğü’nün 20.11.2008 tarih ve B.09.0.TAU.0.17.00.00.-9561 sayılı yazılarında Mersin Opet Petrolcülük A.Ş. ye ait plan değişikliği talebi)  ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,16- Dilek ve Temenniler.