Gündem 8 MART 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08 Mart 2022 Salı Günü Saat 13:30’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Mart Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem dışı konuşmalar

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

                       Vahap SEÇER

               Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- MESKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 8470 Parsel nolu arsa niteliğindeki taşınmazın içinde su deposu bulunması sebebiyle 4.822,95 m² yüzölçümlü alanın, su deposu olarak kullanılmak üzere 25 (yirmi beş) yıl süre ile MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

02- Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi 3141 ada 1 parsel numaralı 3.173,00 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yapılması planlanan tesise ''Ahmet Hamdi ONGUN'' adının verilmesi ve haklarının saklı kalması şartı ile taşınmaz hissedarlarından bağış alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,  

03- 14-25 Mart 2022 tarihleri arasında İsveç’te düzenlenecek "İnsan Hakları Temelli Yaklaşım İleri Düzey Uluslararası Eğitim Programı”na katılmak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni temsilen Özel Kalem Müdürü Doğukan UYAN, Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğü Koordinatörü Melisa Esra BÜYÜKKINACI ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Uyum Masası personeli Çağan COŞKUNER’in 13-26 Mart 2022 tarihleri arasında yurtdışına görevlendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

04- Mersin ve Çevresi Turizm Alanı Alt Yapı Hizmet Birliği Başkanlığı'nın (METAB) yazısı ile  15-17 Mart 2022 tarihleri arasında Rusya’da gerçekleştirilecek olan “MITT Moscow 27. Moskova Turizm Fuarı”na katılıma ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından izin alındığı bildirilmiş olup; Büyükşehir Belediyemizi METAB’da temsil eden Büyükşehir Belediye Meclis Üyelerinden Osman ÇÖL, Hüseyin YEŞİL ve Ali USCA’nın belirtilen tarihlerden 1 gün önce ve 1 gün sonrası için yurtdışına görevlendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

05- 20. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 500.000-TL+ KDV'lik desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2022 mali yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili konunun görüşülmesi,

06- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi uyarınca belirlenen; belediyemize ait gelirlerin, araçların, malların ve belediyemizin muhtelif bankalarda açılan hesaplarının kamu hizmetlerinde fiilen kullanılması nedeniyle haczedilemez kararı alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

07- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01/03/2022 tarihi ve 42 sayılı kararı doğrultusunda; "Erdemli Belediyesi 2022 Mali Yılı Bütçesi Ek Ödeneği" ile ilgili konunun görüşülmesi,

08- Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 1 adet Hasta Nakil Ambulansının 2022 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

09- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 11.02.2022 tarih ve 36 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, (Tapuda Toroslar İlçesi), Yalınayak Mahallesi, 3448 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

10- Askı ilan süresi içerisinde Anamur İlçesi 1. Etap 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 10.01.2022 tarih ve 34 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

11- Anamur İlçesi 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı çalışmaları dahilinde, ilave planlama alanlarına yönelik Mersin İli Toprak Koruma Kurulu’nun 04.02.2022 tarih ve 2022/01 sayılı kararı ile 5403 sayılı Kanun kapsamında tarım dışı kullanım izni verilen toplam 334,000128 hektarlık alana ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından “Kamu Yararı Kararı” alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

12- Yenişehir Belediye Meclisi'nin 07.02.2022 tarih ve 60 sayılı kararı doğrultusunda; "Efrenk (Müftü) Vadisi Yenişehir Kesimi I. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

13- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda; Erdemli İlçesi Kumkuyu Yat Limanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı’nda emsal belirlenmesine yönelik plan notu değişikliği yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,

14- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarih ve 47 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli I. Etap (Davultepe Planlama Bölgesi), Mezitli II. Etap (Mezitli Planlama Bölgesi), Mezitli III. Etap (Kuyuluk Planlama Bölgesi) ve Mezitli IV. Etap (Tece- Davultepe Kıyı Kesimi Planlama Bölgesi) 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

15- Mezitli Belediye Başkanlığı’nın 01.11.2021 tarih ve 181 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi muhtelif mahallelerde yer alan cadde ve sokak isimlerinin mükerrerlik durumunu ortadan kaldırıp yeni cadde ve sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

16- Mezitli Belediye Başkanlığı'nın 01.11.2021 tarih ve 186 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli Kent Meydanı Özel Proje Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu ile ilgili konunun görüşülmesi,

17- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 42 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 1094 ada 5 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

18- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.02.2022 tarih ve 44 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi 496 ada 14 ve 17 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

19- Mezitli Belediye Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yazıları doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi 154 ada 10 parsel, 355 ada 2, 3 ve 31 parsel numaralı taşınmazların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına "Millet Bahçesi" olarak işaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

20- Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın yazısı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi 245 ada 435 ve 485 parsel numaralı taşınmazların 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına "Ticaret Alanı" olarak işaretlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

21- Tarsus İlçesi, Arıklı Mahallesi 411 ve 412 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.01.2022 tarih ve 53 sayılı kararı) askı ilan süresi içerisinde gelen itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

22- MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2022 tarih ve E.24997 sayılı yazısı doğrultusunda, Tarsus İlçesi, Çatalkeli Mahallesi 141 ada 1 nolu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

23- Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün yazısı doğrultusunda, Tarsus İlçesi, Kaleburcu Mahallesi 329 ada 12 parsel ve Sucular Mahallesi 506 ada 2 parselde yapılması planlanan Mezarlık Alanı talebine ilişkin ilgili Bakanlıktan Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

24- Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarih ve 6 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Horozlu Mahallesi, 133 ada 4 parsel ile 188 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

25- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 11.02.2022 tarih ve 37 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 504 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 741 ada 114 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine ilişkin Akdeniz Belediye Meclisi'nin 04.01.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- “Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,