Gündem 8 Kasım 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08 Kasım 2022 Salı Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem dışı konuşmalar

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi        

                                                                                                            Vahap SEÇER

                                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 


BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

01- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 03.10.2022 tarih ve 144 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 103 ada 4, 9 ve 14 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,
02- Anamur İlçesi, Güzelyurt Mahallesi, 1128 ada, 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 2022/609E ve 2022/1068K sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
03- Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 26 sayılı kararı doğrultusunda; Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi, 161 ada 5 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,
04- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.07.2022 tarih ve 160 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 526 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,
05- Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.09.2022 tarih ve 183 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1964 ve 1965 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,
06- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarih ve 214 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi muhtelif alanlara trafo alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,
07- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 954 ada 3 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2022 tarihli ve 417 sayılı kararı) askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,
08- Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi 224 ada 3 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.08.2022 tarihli ve 418 sayılı kararı) askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,
09- Mut İlçesi, Kürkçü Mahallesi, 112 ada 557 parselin "Enerji Üretim Alanı" (Güneş Enerji Santrali) yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili konunun görüşülmesi,
10- Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 330 ada, 570 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 10.08.2022 tarih ve 2021/1297E sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
11- Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi, 329 parsel (yeni 105 ada 6 parsel) numaralı taşınmaza ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 21.09.2022 tarih ve 2021/1031E. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
12- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.09.2022 tarih ve 2022/75 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi, 334 parsele (yeni 101 ada 2 parsel) ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,
13- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 144 sayılı kararı doğrultusunda; Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi, 66 ada 2 parselin doğusunda kalan park alanına trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,
14- Mut İlçesi, Hamam Mahallesi 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili konunun görüşülmesi,
15- Askı ilan süresi içerisinde Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 21.07.2022 tarih ve 375 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,
16- Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarih ve 129 sayılı kararı doğrultusunda; Erdemli İlçesi, muhtelif mahallelerde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,
17- Akdeniz Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi 033B17A1 pafta 179 ada 34-35-36-37-38 nolu parsellerin doğusu, 179 ada 28-31-32-33 nolu parsellerin batısından geçen imar planında 10 m en kesitli imar yoluna “73001 Sokak” isminin verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
18- Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi 9539 ada 3 parsel numaralı taşınmaza ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesinin 15.09.2022 tarihli ve 2021/1447E. 2022/868K. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
19- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projelerin gerçekleştirilebilmesi için harcama birimlerinden gelen ek ödenek talepleri doğrultusunda hazırlanan Ek Ödenek işlemi ile ilgili konunun görüşülmesi,
20- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,
21- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
22- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 (2024-2025) Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
23- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarihli ve 209 sayılı kararı ile onaylanan Mezitli Belediyesi 2022 mali yılı ek ödeneği ile ilgili konunun görüşülmesi,
24- Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarihli ve 25 sayılı kararı ile onaylanan Çamlıyayla Belediyesi 2022 mali yılı ek ödeneği ile ilgili konunun görüşülmesi,
25- Gülnar Belediye Meclisi’nin 26.10.2022 tarihli ve 59 sayılı kararı ile onaylanan Gülnar Belediyesi 2022 mali yılı ek ödeneği ile ilgili konunun görüşülmesi,
26- Aydıncık Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarihli ve 31 sayılı kararı ile onaylanan Aydıncık Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
27- Bozyazı Belediye Meclisi’nin 12.10.2022 tarihli ve 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 sayılı kararları ile onaylanan Bozyazı Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
28- Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarihli ve 22 sayılı kararı ile onaylanan Çamlıyayla Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
29- Gülnar Belediyesi Meclisi’nin 05.09.2022 tarihli ve 53 sayılı kararı ile onaylanan Gülnar Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
30- Mut Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarihli ve 92 sayılı kararıyla kabul edilen Mut Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,
31- Mut Belediyesi Meclisi’nin 13.10.2022 tarihli ve 93 sayılı kararı ile onaylanan Mut Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
32- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 20.10.2022 tarihli ve 150 sayılı kararıyla kabul edilen Akdeniz Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,
33- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 20.10.2022 tarihli ve 151 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
34- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarihli ve 141 sayılı kararıyla kabul edilen Erdemli Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,
35- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarihli ve 142 sayılı kararı ile onaylanan Erdemli Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
36- Mezitli Belediye Meclisi’nin 12.10.2022 tarihli 219 sayılı kararıyla kabul edilen Mezitli Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,
37- Mezitli Belediyesi Meclisi’nin 12.10.2022 tarihli ve 221 sayılı kararı ile onaylanan Mezitli Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
38- Silifke Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarihli ve 108 sayılı kararıyla kabul edilen Silifke Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,
39- Silifke Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarihli ve 110 sayılı kararı ile onaylanan Silifke Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
40- Toroslar Belediye Meclisi’nin 18.10.2022 tarihli ve 68 sayılı kararıyla kabul edilen Toroslar Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,
41- Toroslar Belediyesi Meclisi’nin 18.10.2022 tarihli ve 69 sayılı kararı ile onaylanan Toroslar Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
42- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 19.10.2022 tarihli ve 198 sayılı kararıyla kabul edilen Yenişehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,
43- Yenişehir Belediyesi Meclisi’nin 19.10.2022 tarihli ve 199 sayılı kararı ile onaylanan Yenişehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
44- Tarsus Belediyesi Meclisi’nin 27.10.2022 tarihli ve 108 sayılı kararı ile kabul edilen Tarsus Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,
45- Tarsus Belediyesi Meclisi’nin 27.10.2022 tarihli ve 109 sayılı kararı ile onaylanan Tarsus Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
46- Anamur Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarihli ve 62 sayılı kararıyla kabul edilen Anamur Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili konunun görüşülmesi,
47- Anamur Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile onaylanan Anamur Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
48- Anamur İlçesi, Yukarı Kükür Mahallesi 106 ada 27 parsel nolu 3.006,74 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili konunun görüşülmesi,
49- Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 87 ada, 29 parselde yer alan otoparkın işletme hakkının ilk yıl kira bedelinin 274.000,00-TL, müteakip yıllardaki kira bedelinin ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılarak hesaplanacak bedel üzerinden olmak üzere 5 (beş) yıl süre ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat Elektrik Ürt. Özel Güv.Hizm. San ve Tic. A.Ş.'ye verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,


KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR
01- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın gelir kalemlerine Beton Santrali Yer Seçim Komisyonu Raporu Başvuru Bedeli eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
02- İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; 2022 Mali Yılı için temel maaşlar, zamlar ve tazminatlar, sendika ödeneği, iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri, sürekli işçilerin ihbar ve kıdem tazminatları, sosyal güvenlik prim ödemeleri, sağlık primi ödemeleri, müteahhitlik hizmetleri ve taşıt kiralaması giderleri tertiplerindeki ödeneğin yıl sonuna kadar yetmeyeceği tespit edildiğinden; söz konusu ödemelerinin yapılabilmesi amacıyla ilgili tertiplere ödenek aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
03- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında "Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı” bölümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
04- Mersin Valiliği Başkanlığında düzenlenen 8. Uluslararası Mersin Narenciye Festivali Koordinasyon toplantısı gereği, festival giderinin 1.200.000,00-TL’lik (birmilyonikiyüzbin) kısmının nakdi olarak ödenmesi ve Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 2022 mali yılı ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
05- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, III sayılı dolu kadro değişikliği cetveli, teşkilat şeması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması ve birimler arası ödenek aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
06- Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi 112 ada 7 parselin bulunduğu alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında yapılan plan değişikliğinin onaylanmasına ilişkin 10/02/2012 gün ve 19 sayılı Kargıpınarı Belediye Meclisi Kararının iptali talebi ile açılan dava kapsamında; Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 07/12/2021 tarihli 2021/725E. ve 2021/1271K. sayılı kararına istinaden yeniden işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
07- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.09.2022 tarihli ve 76 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Atik Mahallesi, 670 ada 4, 5 ve 6 parsellere ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
08- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarih ve 148 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 752 ada 4 parselin güneyinde bulunan alana ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
09- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarih ve 147 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 36 ve 37 adalara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
10- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarih ve 146 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 39 ada ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
11- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.06.2022 tarih ve 145 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 171, 172, 334, 336, 369, 370, 385, 553 adalara ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
12- Toroslar Belediye Meclisi'nin 02.09.2022 tarih ve 56 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 140 ada 8 parsel ve çevresine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,