Gündem 30 Kasım 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 30 KASIM  2016  ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI KASIM  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN III. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,  04-  Dilek ve temenniler.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 30 KASIM 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKKOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ  01-  26.05.2016 tarih ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Kamu İdarelerince Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik”in 7. Maddesine istinaden, 2017-2019 Dönemi Stratejik Planının Revizesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 02-  5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 9. Maddesine istinaden; Kamu İdarelerince hazırlanacak Performans Programları Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 2015-2019 Dönemi Stratejik Plan paralelinde hazırlanan “2017 Yılı Performans Programı” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 03-  5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 60. Maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 24. Maddesi doğrultusunda 2015-2019 dönemi Stratejik Plan ve 2017 Yılı Performans Programı dikkate alınarak hazırlanan “2017 Mali Yılı Büyükşehir Belediye Bütçesi “ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.