Gündem 29 KASIM 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 29 Kasım 2019 Cuma Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantı Döneminin IV. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Vahap SEÇER

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 29 KASIM 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

01- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na muhtelif daire başkanlıklarından ödenek aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne 100.000-TL maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 29 KASIM 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin İli, Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 413 ada, 132 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi, 102 ada, 23, 24 ve 25 parsellere ilişkin onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- Mersin Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün  yazısı ile yeniden görüşülmesi talep edilen, Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıcak Mahallesi, 639 ada 5 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Mersin Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün  yazısı ile yeniden görüşülmesi talep edilen, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi, 876 ada, 71 parsel sayılı taşınmazın 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planında “Rekreasyon Alanı” olarak işaretlenmesine yönelik işlemin iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Mersin Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü’nün  yazısı ile yeniden görüşülmesi talep edilen, Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.07.2019 tarih ve 65 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 10822 ada, 4 No.lu parsel üzerinde bulunan Mersin Limanı Tesisleri Mersin Kruvaziyer ve Konteyner Limanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında değişiklik yapılmasına ilişkin plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 8470 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planına askı ilan süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,