Gündem 26 KASIM 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 26 Kasım 2019 Salı Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantı Döneminin III. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.         

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Vahap SEÇER

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 26 KASIM 2019 SALI GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- 2020 yılı için Zabıta Memurlarına ödenecek olan maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2020 Mali Yılı vergi, harç ve ücret tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 26 KASIM 2019 SALI GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve Teşkilat Şemasında değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’ne 50.000-TL maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na muhtelif daire başkanlıklarından ödenek aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Tarsus İlçesi, Meşelik Mahallesi, 1677 parsel numaralı taşınmaza “Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı” yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile ilgili teklifin görüşülmesi.