Gündem 25 Kasım 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 25 Kasım 2022 Cuma Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantısı III. Birleşim Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem dışı konuşmalar

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

      

                                                                                               Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR
01- Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince II Sayılı Boş Kadro Değişikliği cetvelinde değişiklik yapılması ile ilgili konunun görüşülmesi,


KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR


01- Mersin Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


02- Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 87 ada, 29 parselde yer alan otoparkın işletme hakkının ilk yıl kira bedelinin 274.000,00-TL, müteakip yıllardaki kira bedelinin ise Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılarak hesaplanacak bedel üzerinden olmak üzere 5 (beş) yıl süre ile Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar İnşaat Elektrik Ürt. Özel Güv.Hizm. San ve Tic. A.Ş.'ye verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


03- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


04- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilen konunun görüşülmesi,


05- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,