Gündem 23 Eylül 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 23 EYLÜL  2016  CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI EYLÜL AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,05- Dilek ve temenniler.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 23 EYLÜL 2016 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Estonya'nın Tallin Belediyesi ile belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 02- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Türkmenistan’ın Türkmenbaşı Şehri ile belediyemiz arasında kardeş kent ilişkisi kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 03- Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; mülkiyeti Belediyemiz adına kayıtlı İlimiz, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 142 ada, 21 parsel numaralı taşınmaz üzerinde bulunan yapının “Yatılı Engelli Bakım Merkezi veya Yatılı Yaşlı Bakım Merkezi (Huzurevi)” adı altında kiraya verilmesi veya belediyemiz tarafından işletilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 04- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; İlimizde faaliyet gösteren 78 adet amatör spor kulübüne müsabaka kategorilerine göre (büyükler, U19, U17, U16, U15, U14, U13, U12, U11 ve kadınlar olmak üzere) toplamda 200.000,00 TL nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 05- Mersin İl sınırları içerisinde öğrenim gören veya ikamet eden ilk, orta, lise ve üniversiteye hazırlık öğrencilerinin, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, milli ve manevi değerlerimize saygılı bireyler yetiştirmek, bilgi, görgü ve eğitim seviyelerini yükseltmek, derslerinde yardımcı olmak, boş zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini sağlamak için açılması planlanan Eğitim ve Kültür Merkezleri ile ilgili yönetmeliğe ilişkin Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 06- Mersin Valiliği himayesinde ikincisi gerçekleştirilecek olan “II. Uluslararası Mersin Maratonu”nun 11 Aralık 2016 tarihinde şehrimizi spor kenti olma yolunda ilerlemesi ve şehrin tanıtımı, şehir aidiyet duygusunun pekiştirilmesi amacıyla düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu bağlamda söz konusu organizasyona katkı sağlamak, tanıtmak amacıyla bu tür spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmış tecrübeli ülkelerden biri olan Macaristan’ın Budapeşte şehrine inceleme ve değerlendirme yapmak üzere 06-09 Ekim 2016 tarihleri arasında gidecek olan heyetin, söz konusu tarihlerde “yurtdışına resmi görevli-izinli” sayılmaları, uçak yolu ile gidiş-dönüş, konaklama, harcırah ve gerekli tüm harcamaların ilgili birimlerin ve Daire Başkanlıklarının bütçe tertiplerinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu, Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 07- Mersin İli, Akdeniz, Toroslar, Tarsus ve Silifke ilçelerinde bulunan toplam 98 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 10 (on) yıl süreli kiralama işlemi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 08- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 tarih ve 437 sayılı kararı ile yürürlüğe giren Ticari Taksi Yönetmeliği’ne tabi olarak çalışacak olan T Plakalı araçların ve 13.05.2016 tarih ve 438 sayılı kararı ile yürürlüğe giren C Plaka Yönetmeliği’ne tabi olarak çalışacak olan C Plakalı Toplu Taşıma araçlarının harç bedellerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 09- Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, 2016 yılı T1 Cetvelinde yer alan gıda kontrol aracı yerine, gezici sağlık tarama panelvan tipi araç alımı yapılması için söz konusu cetvelde düzenleme yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 10- MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 2016 yılı ücret tarifesinde 07.09.2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik yapılabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 11- Mersin İl Özel İdaresi tarafından geçmişte yapılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından sulama amaçlı yapılacak olan ve “Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Bedel Karşılığında Mülkiyetinin de Elektrik Dağıtım Şirketlerine Devredilmesi” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 12- Engelli vatandaşlarımıza Kent Kart verilirken ücret alınmaması, kartlarını muhafaza etmekteki güçlükleri göz önünde bulundurularak kaybetmeleri halinde yenileme ücreti alınmaması, Kent Kart Belediyemizin bir uygulaması olmakla beraber kanunun amir hükmü gereği Başbakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerinden alınan engelli kimlik kartlarının da ücretsiz veya indirimli seyahat uygulamasında geçerli olduğu konusunda şehir içi toplu taşıma hizmetlerini yerine getiren tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Belediyelere bağlı kurulan şirketler, birlik, müessese ve işletmeler veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlerin bilgilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 13- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; yurt içi ve yurt dışından davet edilen değerli bilim ve kültür insanlarını buluşturmak, her yıl bölgemizde yapılan kazı ve yüzey araştırmalarını sunmak amacıyla İçel Sanat Kulübü tarafından 1995 yılından bu yana düzenli olarak Belediyemiz ile sürdürülen ve bu yıl 7-8-9 Ekim 2016 tarihlerinde 21. gerçekleştirilmesi planlanan “Mersin Arkeoloji Günleri Etkinliği” için Belediyemizce sağlanacak 34.180,00 TL maddi desteğin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçe tertibinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 14- 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 68. maddesinin (d) ve (e) bendi gereğince, İller Bankası veya ticari bankalardan 50.000.000 TL’ye kadar kredi kullanmaya, Belediyemiz adına borçlanma hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 15- 13 ilçede yapılacak 1/5000 ölçekli nazım imar planı çalışmalarının sağlıklı ve bütüncül şekilde yürütülebilmesi için çalışmalara ilişkin ihale sözleşmelerinin imzalanmasını müteakip kamu kurum ve kuruluşlarına ait imar planı değişiklikleri hariç, özel mülkiyete konu 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik tekliflerinin Büyükşehir Belediye Meclisi’ne getirilmemesi ve taleplerin planlama çalışmalarında değerlendirilmek üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’na iletilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, 16- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeşil Mahalle sınırları içerisinde yer alan 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’na yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli koruma amaçlı nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 17- Aksa Gaz Dağıtım A.Ş.’nin 09.08.2016 tarih ve 12885 sayılı yazısına istinaden; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi ile Akbelen Bulvarı kesişiminde ve Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Akbelen Bulvarı kesişiminde yer alan doğalgaz yer altı boru hatları ve doğalgaz kesme vanalarının bulunduğu alana ilişkin İdaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 18- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arslanköy Mahallesi, 1001 ve 1002 numaralı parseller ile 113 ada, 6 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 19- Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 23.08.2016 tarih ve 9004180 sayılı yazısına istinaden; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 4000 ada, 1 numaralı parsel ve çevresinde ulaşım hiyerarşisinin sağlanmasına ilişkin idaremizce hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 20- Yenişehir Kaymakamlığı, İlçe Müftülüğü’nün 29.07.2016 tarih ve 431 sayılı yazısı doğrultusunda; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, tapuda Çiftlik Mahallesi 18 I-II pafta, 174 ada, 2 ve 3 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin idaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 21- Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18 K-I pafta, 7159 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 22- Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 11.08.2016 tarih ve E.26313 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 1406 No.lu sokağa ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 23- Mezitli Belediye Meclisi’nin 15.07.2016 tarih ve 119 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Mezitli İlçesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı sınırları içinde muhtelif alanlarda trafo alanı işaretlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 24- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.09.2016 tarih ve 58 sayılı kararı ile kabul edilen; Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 10000 ada, 2 parsel; 536 ada, 366 parsel ve 338 ada, 160 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 25- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 21 ada, 23 ve 24 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 26- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 10149 ada, 1 ve 2 parseller; 536 ada, 482 ve 197 parseller; 338 ada, 93 No.lu parseli de kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 23 EYLÜL 2016 CUMA GÜNÜYAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKİDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-  Mersin İli, Mezitli İlçesi, tapuda Kuyuluk Mahallesi, 200 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 02- Mersin İli, Mezitli İlçesi, tapuda Mezitli Mahallesi, 459 ada, 6 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 03- Mersin İli, Mezitli İlçesi, tapuda Davultepe Mahallesi, 177 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 04- Mersin İli, Mezitli İlçesi, tapuda Mezitli Mahallesi, 4427 numaralı parselin bulunduğu alana ilişkin 1/25000 ölçekli nazım , 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planının iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 29.06.2016 tarih ve 2015/1423 E., 2016/1077 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği belirtilmiş olup, İYUK’un 28. Maddesi gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 05- Silifke Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 75 sayılı kararı ile; Mersin İli, Silifke İlçesi, İmamuşağı Mahallesi, 2301 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 06- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.08.2016 tarih ve 2016/92 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 44 ada, 31 parsel; 22 ada, 72 parsel; 227 ada, 65 parsel; 673 ada, 4 parsel ve 245 ada, 290 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 07- Mersin İli, Mezitli İlçesi, tapuda Mezitli Mahallesi, 518 ada, 3 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 08- Silifke Belediye Meclisi’nin 05.08.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile; Mülga Taşucu Belediyesi’nin 03.05.2013 tarih ve 2013/34 sayılı Meclis Kararının geçersiz kabul edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 09- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.08.2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 1219 ada, 1 parsel; 229 ada, 211 parsel ve 1220 ada, 1 parsel çevresindeki “İmam Hatip Lisesi Yurt Alanı” ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 10- Mut İlçesi, Kurtuluş Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 107 ada, 289 numaralı parsel ve 114 ada, 110 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 11- İlimiz, Silifke İlçesi, Atik, Hasanaliler, Kızılisalı ve Uzuncaburç Mahallelerinde Plansız Alanlar İmar Yönetmeliği'nin 43.maddesine göre Silifke Belediyesi tarafından kurulan yerleşik alan tespit komisyonu tarafından hazırlanan “Yerleşik Alan Sınırlarının Tespiti” ile ilgili teklifin görüşülmesi, 12- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Emirler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Gelincik Tepesi ve Yakın Çevresi Planlama Alanına, İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğü tarafından Kamu Yararı Kararı alınmasına ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nce alınan 22.07.2016 tarih ve 746 karar, İç İşleri Bakanlığı’na gönderilmiş olup; İç İşleri Bakanlığı Mahalli İdareler Müdürlüğü’nün 18.08.2016 tarih ve 29102412-000-E. 18276 sayılı yazısı ile kamu yararı alınacak yerler için pafta, ada ve parsel bilgileri ile toplam alanın açıkça belirtiği meclis kararının yeniden alınması gerektiği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 13- İlimiz, Tarsus İlçesi, Kırıtlar Mahallesi, 337 parsel No.lu 2300.00 m2 miktarlı taşınmazın maliki Rafet SARI'nın dilekçesinde mevcut mezarlığın bitişiğinde olan “337 parsel No.lu 2300.00 m2 yüzölçümlü bağ vasfındaki taşınmazı mezarlık yapılması şartı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağışlamak istediği belirtilmiş olup; söz konusu taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,