Gündem 21 TEMMUZ 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21 Temmuz 2022 Perşembe Günü Saat 14:30’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Temmuz Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem dışı konuşmalar

 

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

                                              

                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- Mezitli Belediye Meclisi’nin 09.05.2022 tarih ve 119 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi 217 ada 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.03.2022 tarih ve 63 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi Mezitli Mahallesi 522 ada 4 parsel ve 524 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- “Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 34. Cadde Batı Kesimi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu” ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.10.2020 tarih ve 71 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi sınırları içerisinde bulunan 154 kV Akbelen-­Mersin2-­Mersin3 (Yenileme) enerji iletim hattına ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Mut Belediye Meclisi'nin 11.01.2022 tarih ve 13 sayılı kararı doğrultusunda; Mut İlçesi, Kışla Mahallesi, 106 ada 87 nolu parselin "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı (Zeytinyağı ve Salamura Zeytin Üretim Tesisi)” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.04.2022 tarih ve 23 sayılı kararı doğrultusunda; Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi 2384 Parselin Turizm (Eko Turizm) Alanı olarak planlamasına ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Mezitli Belediye Meclisi'nin 04.04.2022 tarih ve 99 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi Tece Mahallesi muhtelif parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Askı ilan süresi içerisinde Toroslar 6. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.06.2022 tarih ve 326 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 1025 ada 34 parselin "Park Alanı" olarak planlanmasına ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi'nin 11.02.2022 tarih ve 2022/101 sayılı kararı ile dava konusu işlem iptaline karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Askı ilan süresi içerisinde Akdeniz Kent Merkezi I. Etap 1/1000 Ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planı'na gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.02.2022 tarih ve 46 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 865 ada 2 parsel, 866 ada 1 parsel, 867 ada 1 parsel, 870 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi.

 

12- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.03.2022 tarihli ve 141 sayılı kararı)  askı ilan süresi içerisinde gelen itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan Mersin Büyükşehir Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi'nin faaliyetleri kapsamında üretimi yapılan ekmeğin çeşitlerine göre satış fiyatının belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2022 tarihli ve 150 sayılı kararı ile onaylanan 2022 Mali Yılı 115.796.000,00-TL ek ödeneğinin; Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. Maddesi doğrultusunda görüşülmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

15- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 1 adet Termoplastik Yol Çizgisi Kamyonunun 2022 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenebilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

16- Tarsus’a bağlı Yenice Mahallesi’nde Yaşar Bayboğan Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerine akademik destek sağlamak, faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması, katılımcılara ulaşım imkanı sağlanması gibi olanakları temin etmek amacıyla Çağ Üniversitesi ve Çağ Koleji ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e imza yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

17- Kardeş Şehrimiz Çekya ülkesinin Güney Moravya Bölgesi Brno şehrinde 03-06 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Çocuk Olimpiyatlarına Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Yurdunda eğitim gören 7 sporcumuz davet edilmiş olup; Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Atletizm Antrenörü Nezir ERGİN ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünde görev yapan Mütercim Melisa Esra BÜYÜKKINACI'nın sporcularımıza refakat etmek üzere yurtdışına görevlendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

18- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, I sayılı kadro ihdası cetveli, II sayılı boş kadro değişikliği cetveli, III sayılı dolu kadro değişikliği cetveli, teşkilat şeması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması ve birimler arası ödenek aktarımı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

19- Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü’nün ve kentimizin tüm spor kulüplerinin spor faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne ait Edip Buran Spor Salonu’nun tadilatının tarafımızca yapılması planlanmakta olup; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

20- Mersin Toros Devlet Hastanesi'ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi ve Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu fitness aletleri talep etmiş olup; sosyal hizmet kuruluşları, sağlık kuruluşları vb. kamu kurumlarına fitness aletleri tedarik edilerek hibe edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

21- Finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Belediye Hizmetleri Projesi-I” Hibe Anlaşması ve “Belediye Hizmetleri Projesi” Kredi Anlaşması kapsamında, Bankanın Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne söz konusu anlaşmalarda yer alan Alt Projeler için kullandıracak olduğu 7.200.000,00 Euro tutarında hibe ve 15.100.000,00 Euro tutarında krediye ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’in yetkili kılınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

22- Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 4015 parsel No.lu 20.520,24 m² yüzölçümlü Arsa niteliğindeki taşınmazın, içerisinde mevcutta su deposu bulunması ve ayrıca GES projesi yapılması amacıyla 10 (on) yıl süre ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediye’sinin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

23- Zabıta personeline ödenecek maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

24- İtfaiye personeline ödenecek maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

25- Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

26- Erdemli Alata Hal Tesisinde bulunan 52 bağımsız bölümün satışı ve satış için Mersin Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen ve 5393 Sayılı Kanun’un 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 21. Maddesi gereğince Meclis Başkanı tarafından doğrudan gündeme alınan konunun görüşülmesi,

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Mezitli Belediye Meclisi'nin 04.01.2022 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen Mezitli İlçesi Kuyuluk Mahallesi 484 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarih ve 149 sayılı kararı ile onaylanmış olup; askı süresi içerisinde söz konusu karara gelen 1 (bir) adet itiraz ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Askı ilan süresi içerisinde Efrenk (Müftü) Vadisi Yenişehir Kesimi I. Etap 1/1000 Ölçekli İlave ve Revizyon Uygulama İmar Planı'na gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- 5-6 Ağustos 2022 tarihlerinde UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanı olan Girne Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek olan ilk UCLG-MEWA Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısına Mersin Büyükşehir Belediyesi’ni temsilen Meclis Üyesi Ünzile KURU ve Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı Kadın Şube Müdürü Edibe SAHİL’in belirtilen tarihlerin bir gün öncesi ve bir gün sonrasında ‘’Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli’’ sayılmaları ile ilgili konunun görüşülmesi,