Gündem 21 Kasım 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21 Kasım 2022 Pazartesi Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Kasım Ayı

Olağan Toplantısı II. Birleşim Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem dışı konuşmalar

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

                                                                                                     Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 


KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR


01- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Performans Programında yer alan faaliyet ve projelerin gerçekleştirilebilmesi için harcama birimlerinden gelen ek ödenek talepleri doğrultusunda hazırlanan Ek Ödenek işlemi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
02- Anamur İlçesi, Yukarı Kükür Mahallesi, 106 ada 27 parsel No.lu 3.006,64 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık olarak kullanılmak üzere şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
03- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarihli ve 209 sayılı kararı ile onaylanan Mezitli Belediyesi 2022 mali yılı ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
04- Mezitli Belediye Meclisi’nin 12.10.2022 tarihli 219 sayılı kararıyla kabul edilen Mezitli Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
05- Mezitli Belediye Meclisi’nin 12.10.2022 tarihli ve 221 sayılı kararı ile onaylanan Mezitli Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
06- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 20.10.2022 tarihli ve 150 sayılı kararıyla kabul edilen Akdeniz Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
07- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 20.10.2022 tarihli ve 151 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
08- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 19.10.2022 tarihli ve 198 sayılı kararıyla kabul edilen Yenişehir Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
09- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 19.10.2022 tarihli ve 199 sayılı kararı ile onaylanan Yenişehir Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
10- Toroslar Belediye Meclisi’nin 18.10.2022 tarihli ve 68 sayılı kararıyla kabul edilen Toroslar Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
11- Toroslar Belediye Meclisi’nin 18.10.2022 tarihli ve 69 sayılı kararı ile onaylanan Toroslar Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
12- Tarsus Belediye Meclisi’nin 27.10.2022 tarihli ve 108 sayılı kararı ile kabul edilen Tarsus Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
13- Tarsus Belediye Meclisi’nin 27.10.2022 tarihli ve 109 sayılı kararı ile onaylanan Tarsus Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
14- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarihli ve 141 sayılı kararıyla kabul edilen Erdemli Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
15- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarihli ve 142 sayılı kararı ile onaylanan Erdemli Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
16- Silifke Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarihli ve 108 sayılı kararıyla kabul edilen Silifke Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
17- Silifke Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarihli ve 110 sayılı kararı ile onaylanan Silifke Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
18- Gülnar Belediye Meclisi’nin 26.10.2022 tarihli ve 59 sayılı kararı ile onaylanan Gülnar Belediyesi 2022 mali yılı ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
19- Gülnar Belediye Meclisi’nin 05.09.2022 tarihli ve 53 sayılı kararı ile onaylanan Gülnar Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
20- Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarihli ve 25 sayılı kararı ile onaylanan Çamlıyayla Belediyesi 2022 mali yılı ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
21- Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarihli ve 22 sayılı kararı ile onaylanan Çamlıyayla Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
22- Aydıncık Belediye Meclisi’nin 07.10.2022 tarihli ve 31 sayılı kararı ile onaylanan Aydıncık Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
23- Bozyazı Belediye Meclisi’nin 12.10.2022 tarihli ve 38-39-40-41-42-43-44-45-46-47 sayılı kararları ile onaylanan Bozyazı Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
24- Mut Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarihli ve 92 sayılı kararıyla kabul edilen Mut Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
25- Mut Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarihli ve 93 sayılı kararı ile onaylanan Mut Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
26- Anamur Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarihli ve 62 sayılı kararıyla kabul edilen Anamur Belediyesi 2023 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
27- Anamur Belediye Meclisi’nin 13.10.2022 tarih ve 60 sayılı kararı ile onaylanan Anamur Belediyesi 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,
28- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
29- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı’na gelen itirazlar ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
30- Toroslar İlçesi, Kuzey Kent Girişi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu Akbelen Bulvarı Batı Kesimi Jeolojik ve Jeoteknik Etüdü ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı konusunda gerekli kararların alınması ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
31- Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, Adnan Menderes Caddesi ile Kevser Sokak arasındaki 7 m en kesitli imar yoluna 12200 Sokak numarasının verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen konunun görüşülmesi,
32- Akdeniz Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi 033B17A1 pafta 179 ada 34-35-36-37-38 nolu parsellerin doğusu, 179 ada 28-31-32-33 nolu parsellerin batısından geçen imar planında 10 m en kesitli imar yoluna “73001 Sokak” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen konunun görüşülmesi,
33- Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nın talebi doğrultusunda; Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi 245 ada, 435 ve 485 parsel numaralı taşınmazlarda 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
34- Tarsus Belediye Meclisi’nin 07.07.2022 tarih ve 65 sayılı kararı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3085 ada 17 parsele ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
35- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 03.10.2022 tarih ve 144 sayılı kararı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 103 ada 4, 9 ve 14 nolu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
36- Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 26 sayılı kararı doğrultusunda; Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi, 161 ada 5 parsel numaralı taşınmaz ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
37- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.07.2022 tarih ve 160 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 526 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
38- Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.09.2022 tarih ve 183 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 1964 ve 1965 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli koruma amaçlı uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
39- Mezitli Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarih ve 216 sayılı kararı doğrultusunda; Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi muhtelif alanlara trafo alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen konunun görüşülmesi,
40- Mut İlçesi, Kürkçü Mahallesi, 112 ada 557 parselin "Enerji Üretim Alanı" (Güneş Enerji Santrali) yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,
41- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.10.2022 tarih ve 144 sayılı kararı doğrultusunda; Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi, 66 ada 2 parselin doğusunda kalan park alanına trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen konunun görüşülmesi,
42- Erdemli Belediye Meclisi’nin 03.10.2022 tarih ve 129 sayılı kararı doğrultusunda; Erdemli İlçesi, muhtelif mahallelerde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu'na havale edilen konunun görüşülmesi,


BİRİMLERDEN GELEN KONULAR
01- Mersin Büyükşehir Belediyesi Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğinin revize edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
02- Ne Eğitimde Ne İstihdamda Olan Gençler İçin İşgücü Piyasası Destek Programı için hibe programı kapsamında hazırlanan ve hibe almaya hak kazan “Mersin’in Gençlerinin Turizm Sektörü İçin Güçlendirilmesi” isimli Projenin yürütülmesi ve gerekli belgelerin imza süreçlerinin tamamlanabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
03- Tarsus Belediyesi’nin talebi doğrultusunda; Tarsus İlçesi Şehitlertepesi Mahallesinde, Kaleburcu Deresi ile Atatürk Caddesi arasında kalan imar planında park alanına isabet eden 1.870,57 m²'lik alanın Tarsus Belediyesince bakımı, işletilmesi veya işlettirilmesi amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75(d) maddesine istinaden 5 yıllığına Tarsus Belediyesi’ne tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,
04- 2021 yılı Sayıştay Denetim Raporu’nun Meclis’in bilgisine sunulması,