Gündem 21 Kasım 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 21 KASIM  2016  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 10.00’DA TOPLANACAK OLAN 2016 YILI KASIM  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,  04-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,   05-  Dilek ve temenniler.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 21 KASIM 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKKOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-  Toroslar Belediye Meclisi’nin 18/10/2016 tarih ve 107 sayılı kararı ile uygun görülen, Toroslar Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı ve 18/10/2016 tarih, 108 sayılı kararı ile uygun görülen 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 02-  Tarsus Belediye Meclisi’nin 20/10/2016 tarih ve 86-87-88-89-90-91-92-93-94 sayılı kararları ile uygun görülen, Tarsus Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı ile 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 03-  Erdemli Belediye Meclisi’nin 20/10/2016 tarih ve 207 sayılı kararı ile uygun görülen, 2017 Yılı Performans Programı ve 208 sayılı kararı ile uygun görülen Erdemli Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 04-  Bozyazı Belediye Meclisi’nin 03/10/2016 tarih ve 30 sayılı kararı ile uygun görülen, Bozyazı Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 05-  Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 07/10/2016 tarih ve 29 sayılı kararı ile uygun görülen, Çamlıyayla Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 06-  Mut Belediye Meclisi’nin 07/10/2016 tarih ve 95 sayılı kararı ile uygun görülen, Mut Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 07-  Anamur Belediye Meclisi’nin 11/10/2016 tarih ve 141 sayılı kararı ile uygun görülen, Anamur Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 08-  Gülnar Belediye Meclisi’nin 05/10/2016 tarih ve 45 sayılı kararı ile uygun görülen, Gülnar Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 09-  Mezitli Belediye Meclisi’nin 07/10/2016 tarih ve 158 sayılı kararı ile uygun görülen, Mezitli Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı ve 21/10/2016 tarih, 165 sayılı kararı ile uygun görülen 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 10-  Silifke Belediye Meclisi’nin 07/10/2016 tarih ve 154 sayılı kararı ile uygun görülen, Silifke Belediyesi Performans Programı ve 155 sayılı kararı ile uygun görülen 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 11-  Yenişehir Belediye Meclisi’nin 21/10/2016 tarih ve 140 sayılı kararı ile uygun görülen, 2017 Yılı Performans Programı ile 21/10/2016 tarih ve 142 sayılı kararı ile uygun görülen Yenişehir Belediyesi 2017 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 12-  Aydıncık Belediye Meclisi’nin 08/11/2016 tarih ve 46 sayılı kararı ile uygun görülen, 2017 Mali Yılı Bütçesi  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 13-  Akdeniz Belediye Meclisi’nin 18/10/2016 tarih ve 77 sayılı kararı ile uygun görülen, Akdeniz Belediyesi 2017 Mali Yılı Performans Programı ve 78 sayılı kararı ile uygun görülen 2017-2019 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 14-  Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Gazimağusa Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir olması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 15-  Belediyemize ait toplu taşıma araçlarının ücret toplama, araç takip otomasyon hizmetlerinin yetkisinin MERULAŞ A.Ş.ye devredilmesi ile ilgili Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 16-  İlimiz, Gülnar İlçesi, Korucuk Mahallesi, 101 ada, 509 parsel No.lu 4819,65 m2 miktarlı taşınmazın “A” harfi ile gösterilen kısmının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 17-  Bozyazı Belediye Meclisi’nin 05/09/2016 tarih ve 29 sayılı kararında Merkez Mahallesinde 19 K-2C ve Tekeli Mahallesi, P30D-13B-4A pafta sınırları dahilinde bulunan, kamunun yararına kullanıma hazır yaklaşık 4650m2 ve 2000 m2 büyüklükteki alanlara bölge parkı kapsamında değerlendirilerek alan için hazırlanmış 2 adet Tenis Kortu Projesinin, Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılması konusunda gerekli iş ve işlemler ile protokolün imzalanması yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 18-  Mersin İli, Akdeniz, Anamur, Çamlıyayla, Erdemli, Tarsus, Toroslar ve Silifke ilçelerinde bulunan toplam 79 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 10 (on) yıl süreli kiralama işlemi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümenine yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 19-  Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nca devam eden yüzme, su topu v.b. spor branşlarının, Belediyemiz ve MESKİ Spor Kulübü işbirliği ile imzalanacak protokol için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 20-  Silifke Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 2016/86 sayılı kararı ile; İlimiz, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesinde bulunan “Gazi Osman Paşa Sokağı” adının “Giritliler Sokağı” olarak değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 21-  Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce, Kurumlar Arası Tashihen Devirden tescil yapılmış olan, Erdemli İlçesi, Şahna Mahallesi, 121 ada, 16 parsel 2633,01 m2 yüzölçümlü taşınmazı ve Erdemli İlçesi, Sorgun Mahallesi 101 ada, 1405 parsel 3334,92 m2 yüzölçümlü tarla niteliğindeki taşınmazı, kamu hizmetlerinde amacına uygun olarak kullanılmak üzere; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre, süresi otuz yılı geçmemek kaydıyla ve 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45. Maddesine İstinaden bedelsiz olarak Erdemli Belediyesi adına tahsisinin yapılmasına ve Erdemli Tapu Müdürlüğü’nden taşınmazlar üzerine tahsis şerhi konulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 22-  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesinin (a) bendi doğrultusunda açılması planlanan “Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezlerinin” işleyişinin daha verimli, kaliteli ve donanımlı yürütülmesi amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalanması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 23-  Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2015 tarih ve 746 sayılı kararının 1. Maddesinde belirtilen, Belediyelerce genel iskân ve yapı kullanma izni vermek için istenecek şartlar içerisinde “5378 Sayılı Kanun’un geçici 2. ve 3. maddesi kapsamında Belediyeler iskân ruhsatı erişilebilir olması maddesine istinaden bina ve sitelerin zemin katında WC bulundurulması” ibaresinin kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,  24-   Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kerimler Mahallesi, 667 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, 25-  Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi sınırları içerisinde yapılan 1/1000 ölçekli Mevzii İmar Planı birleştirmesine, ilgili ilçe belediyesinde askı süresi içerisinde yapılan itiraza ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, 26-  Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi, 7280 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 27-  Mersin İli, Tarsus İlave-Revizyon İmar Planı Yapımı Danışmanlık Hizmet Alımı İşi kapsamındaki 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında yapılan değişiklikler ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 28-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, 146 ada, 5 No.lu parselin doğusunda yer alan park alanına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 29-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, 543 ada, 6 ve 7 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 30-  Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sebil Mahallesi, 108 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 31-  Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, 137 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 32-  Mersin İli, Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 413 ada, 132 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 33-  Mersin İli, Mut İlçesi, Güllük Mahallesi, 392 ada, 9 numaralı parsel bitişiğinde yer alan park alanı içerisinde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 34-  Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 16 ada 2 parsel, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ada 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine askı süresi içerinde yapılan 2 adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 35-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2016 tarih ve 238 sayılı kararına (Silifke Belediye Meclisi’nin 07.12.2015 tarih ve 122 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 36-  Mersin İli, Akdeniz İlçesi, 5 Yıllık İmar Programı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 37-  Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nacarlı Mahallesi, 422 ada, 13 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 38-  Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, Karaduvar Balıkçı Barınağına ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 39-  Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 19 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 40-  Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kürkçü Mahallesi, 101 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 41-  Mersin İli, Yenişehir İçesi, tapuda Bahçe Mahallesi, 19 L-1 pafta, 2195 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile 2196 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 42-  Yenişehir İlçesi sınırlarında yer alan 13. Cadde ile 18. Caddenin kesiştiği noktada 13. Cadde üzerinde bulunan orta refüj açıklığının kapatılmasına yönelik idaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 43-  Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 7578 ada 6 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 44-  Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18 K-I pafta, 7159 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 45-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2016 tarih ve 680 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 55 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, 46-  Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 2865, 2866 ve 2867 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 47-  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19 I-3 pafta, 1940, 1937, 3190, 3252 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 48-  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18 J-1 pafta, 9 ada, 1 ve 7 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 49-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 tarih ve 471 sayılı kararına yapılan itirazlar (Yenişehir Planlama Bölgesi Kuzey Kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu) ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 50-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2016 tarih ve 683 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 56 sayılı kararı) yapılan itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 51-  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 L-I pafta, 11125 ada, 83 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 52-  Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 7475 ada 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, 53-  Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 17-18-IJ pafta, 2590 ada 1 ve 2 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, 54-  Silifke Belediye Meclisi’nin 05.09.2016 tarih ve 109 sayılı kararına ilişkin, Silifke Belediye Meclisi’nin 07.12.2015 tarih ve 122 sayılı karar metninde değişiklik yapılması ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 55-  Silifke Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 129 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yapılan değişiklik ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 56-  Silifke Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 127 sayılı kararı ile kabul edilen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 57-  Taşucu Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarında yapılan değişiklik ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 58- Mersin İli, Akdeniz İlçesi sınırları içerisinde Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mersin-Adana D-400 Karayolu güzergâhında hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 21 KASIM 2016 PAZARTESİ GÜNÜYAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKİDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ  01-  Mersin İli, Mezitli İlçesi, tapuda Mezitli Mahallesi, 617 ada, 6 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 02-  Erdemli Belediye Meclisi’nin 20/10/2016 tarih ve 210 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi, 109 ada, 14 ve 25 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 03-  Anamur Belediye Meclisi’nin 11/10/2016 tarih ve 140 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Ören Mahallesi, P29C-22B-1A, P29C-22B-2B paftalarına isabet eden yaklaşık 7,6 hektarlık alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 04-  Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 160 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 05-  Mersin Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Mersin Şubesi ve Mersin Rotary Kulübü arasında, terörle mücadelede şehit düşen saygıdeğer kahramanlarımızın birinci derece yakınlarının diş bakım ve tedavilerinin yapılmasına ve bu vesileyle şehit yakınlarına destek sağlanmasına yönelik hazırlanan iş birliği protokolünü imzalaması için Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 06-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 718 ada, 1 numaralı parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 07-  Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, köy içi mevkiinde 146 ada, 1 numaralı parsel üzerinde belediyemiz Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca katlı otopark yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.