Gündem 21 HAZİRAN 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21 Haziran 2019 Cuma Günü Saat 14:00’de Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan

2019 Yılı Haziran Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vahap SEÇER

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 21 HAZİRAN 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Kültür Park içerisinde ve Marina’nın kuzeyinde yer alan Buz Pisti ve Müştemilatı ile Gençlik Merkezi ve Çocuk Danışma Merkezi’nin, işletilecek alanın ilk yıl m² birim fiyatının 50,00-TL üzerinden, müteakip yıllar ise TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılarak hesaplanması sonucu elde edilen bedel üzerinden 5 (beş) yıllığına 3. şahıslara devredilmeksizin, İdarenin belirleyeceği Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirket veya şirketlere devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile MBB’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 10189 ada, 2 No.lu parsel üzerinde Turunçgil Koleksiyon Parkı Projesi’nin gerçekleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- 9-10 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ürdün’ün başkenti Amman’da yapılacak olan UCLG-MEWA Kongresi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap SEÇER ile beraberindeki 4 kişilik heyetin(toplam 5 kişi), belirtilen tarihlerden 1 gün öncesi ve sonrası “Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli” sayılmaları ve gerekli tüm katılım harcamalarının 2019 mali yılı ilgili birim ve daire başkanlığının bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- 30 Ağustos 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek olan 17. Geleneksel Uluslararası Gülnar Yörük Türkmen Kültür ve Elma, Üzüm, Badem Festivali giderlerini karşılamak üzere Belediyemizden maddi destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Belediye Encümenimizce yeni yapılacak kira ihalelerinde ilk yıl kira bedeli 20.000,00 TL ve üzeri olan kiracılar ile kira sözleşmesi devam eden ve 2019-2020 dönemi kira bedeli 20.000,00 TL ve üzeri olan kiracıların kira bedellerinin 1/4’nün yasal süresi içerisinde peşin olarak ödenmesi durumunda geriye kalan kısmın ise 3’er (üç) aylık taksitler halinde 4 (dört) taksitte ödenmesini yine kira sözleşmesine göre Katma Değer Vergisi (KDV) alınacak kiracıların KDV bedelinin peşin olarak alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Ticari Taksi Yönetmeliği’nin “Taksi Duraklarının Oluşturulması İçin Gereken İşlemler, Usul ve Esaslar” başlıklı 10. Maddesinin 4. Fıkrasında değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi, Uluçarşı 19-20 No.lu ofislerin Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının teşhiri ve Diyanet Vakfının dini ve hayri hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İl Müftülüğü adına tahsis edilmesi ve evveliyatında İl Müftülüğüne Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/01/2019 tarihli ve 63 sayılı kararı ile tahsis edilen Uluçarşı 17 No.lu bağımsız bölümün İl Müftülüğü adına olan tahsisinin kaldırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Toroslar İlçesi, Kaşlı Mahallesi, 1317 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09-  Toroslar İlçesi, Yavca Mahallesi, 1235 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi 3698 parsel ve çevresine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.05.2019 tarihli ve 43 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Bahçe Mahallesi, 163 ada, 6 No.lu parsele ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Gülnar İlçesi, Kuskan Mahallesi, 307 ada, 14 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

13- Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 3989 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

14- Anamur İlçesi, Nasraddin Mahallesi, 495 parsel numaralı taşınmaza ilişkin ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

15- Tarsus İlçesi, Şahin Mahallesi, 2997 ada 1 parsel, 2944 ada 15 parsel, 4557 ada 4 ve 5 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

16- Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 8984 ada, 4 ve 5 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

17- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Ulaş Mahallesi, 163 ada 423 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

18- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 01.04.2019 tarihli ve E.67262 sayılı yazısı ile;  Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi sınırları içerisinde Balıkçı Barınağına ilişkin ulaşım bağlantısı amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine ilişkin kurum görüşü talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

19- Anamur İlçesi, Bozdoğan Mahallesi, 202 ada, 14 parsel numaralı taşınmaza ilişkin ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

20- Anamur İlçesi Ören/Ortaköy Mahallesi 319 ada 3 parsel, 320 ada 8, 9, 18, 20 ve 21 parseller ile Nasraddin Mahallesi 260 ada 3 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

21- Mut İlçesi, Doğancı Mahallesi, 500 ada 14 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

22- Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 536 ada, 514 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 21 HAZİRAN 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 321 ada, 409 parselde bulunan zemin kat 30 No.lu bağımsız bölümlü taşınmaz ile Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 3216 parsel sayılı taşınmazın Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına devredilmesi, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 381 ada, 5 parsel No.lu taşınmaz içerisinde bulunan 87,00 m2 trafo alanının ve Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 245 ada, 435 parsel No.lu taşınmaz içerisindeki 62,71 m2 trafo alanının Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü adına tahsisinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Anamur Belediye Başkanlığı’nın 15.05.2019 tarihli ve 75675324-000.E.3848 sayılı yazısı ile; 19-20 Temmuz 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 13. Anamur Uluslararası Kültür ve Muz Festivali giderlerini karşılamak üzere, Belediyemizden maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03-  Erişilebilir ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışıyla çevre ilçelerde yaşayan vatandaşlarımızın da meclis toplantılarına katılımının sağlanması amacıyla;         5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 13. Maddesi uyarınca Meclis Başkanı Sayın Vahap SEÇER’in belirleyeceği ilçelerde de meclis toplantılarının yapılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- 6360 Sayılı Kanunla Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı sorumluluğunda bulunan Ana Cadde, Bulvar ve sokaklardan UKOME kararı alınmak kaydıyla belirlenen ve belirlenecek cadde üzeri parkmetre yerlerinin Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Tur. Otop. Elekt. Ür. Rek. ve Org. San. ve Tic. A.Ş tarafından işlettirilmesi, Parkmetre işletmeciliğinden aylık olarak elde edilen brüt gelirin % 30 unun takip eden ayın son gününe kadar Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ödenmek üzere Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Tur. Otop. Elekt. Ür. Rek. ve Org. San. ve Tic. A.Ş’ye 5 yıl süreyle devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- 01.12.2015 tarihinden itibaren vergi, mükellefi olarak Çilek Mahallesi, Cumhuriyet Bulvarı, 96/A Akdeniz/MERSİN adresinde Liman Vergi Dairesi’ne bağlı 6150391448 vergi numarası ile faaliyetine başlamış olan MER-EK Ekmek Fabrikası’nın mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.’ye ait olan ve belediyemizce 01/11/2021 tarihine kadar kiralanmış olan ekmek fabrikası ve müştemilatının ve tüm taşınırlarının sermayesinin %97’si belediyemize ait olan Mersin Büyükşehir Belediyesi İmar A.Ş.’ye devredilerek anılan şirket tarafından işletilmesi ve MER-EK Ekmek Fabrikası bütçe içi işletmesinin kapatılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.