Gündem 18 TEMMUZ 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Temmuz 2022 Pazartesi Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Temmuz Ayı

Olağan Toplantısı I. Birleşim Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem dışı konuşmalar

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

05- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

      

                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

01- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 10.06.2022 tarihli ve 150 sayılı kararı ile onaylanan Yenişehir Belediyesi 2022 mali yılı ek ödeneği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi için 1 adet Termoplastik Yol Çizgisi Kamyonunun 2022 yılında edinilecek taşıtlar (T1) cetveline eklenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

03- Tarsus'a bağlı Yenice Mahallesinde Yaşar Bayboğan Eğitim Merkezi’nin faaliyetlerine akademik destek sağlamak, faaliyetlerin kamuoyuna duyurulması, katılımcılara ulaşım imkanı sağlanması gibi olanakları temin etmek amacıyla Çağ Üniversitesi ve Çağ Koleji ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’e imza yetkisi verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

04-Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 1801 nolu parsel içerisinde yer alan Mülga Gözne Belediye Hizmet Binası ikinci katındaki 3 adet odanın, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına olan tahsisinin iptal edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

05- Kardeş Şehrimiz Çekya Ülkesinin Güney Moravya Bölgesi Brno şehrinde 03-06 Eylül 2022 tarihleri arasında düzenlenecek Avrupa Çocuk Olimpiyatlarına Kır Çiçekleri Sporcu Yetiştirme Yurdunda eğitim gören 7 sporcumuz davet edilmiş olup; Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığında görev yapan Atletizm Antrenörü Nezir ERGİN ile Dış İlişkiler ve Projeler Şube Müdürlüğünde görev yapan Mütercim Melisa Esra BÜYÜKKINACI'nın sporcularımıza refakat etmek üzere yurtdışına görevlendirilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

06- Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığının havacılık hizmetleri kapsamında faaliyet gösterirken; helikopter satışı ve havacılık faaliyetlerinin sonlandırılmasını müteakip, işletmesine ihtiyaç kalmayan MBB eski Heliport Tesisinde bulunan taşınır mal ve malzemelerin, MESKİ Genel Müdürlüğü Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na bedelsiz devredilmesi hususunda Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

07- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik gereğince, I sayılı kadro ihdası cetveli, II sayılı boş kadro değişikliği cetveli, III sayılı dolu kadro değişikliği cetveli, teşkilat şeması, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelikte değişiklik yapılması ve birimler arası ödenek aktarımı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

08- Mersin Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübünün ve kentimizin tüm spor kulüplerinin spor faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne ait Edip Buran Spor Salonunun tadilatının tarafımızca yapılması planlanmakta olup; Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında işbirliği protokolü imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER'e yetki verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

09- Mersin Toros Devlet Hastanesi'ne bağlı Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi ve Tarsus Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu belediyemizden fitness aletleri talep etmiş olup; sosyal hizmet kuruluşları, sağlık kuruluşları vb. kamu kurumlarına fitness aletleri tedarik edilerek hibe edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

10- Türk Dünyası Belediyeler Birliği üyeliğinden ayrılma ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

11- Finansmanı Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) tarafından karşılanan ve İller Bankası A.Ş. tarafından yürütülen “Belediye Hizmetleri Projesi-I” Hibe Anlaşması ve “Belediye Hizmetleri Projesi” Kredi Anlaşması kapsamında, Bankanın İdaremiz olan Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne söz konusu anlaşmalarda yer alan Alt Projeler için kullandıracak olduğu 7.200.000,00 Euro tutarında hibe ve 15.100.000,00 Euro tutarında krediye ilişkin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’in yetkili kılınması ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

12- Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesine ait, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 4015 parsel nolu 20.520,24 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın, içerisinde mevcutta su deposu bulunması ve ayrıca GES projesi yapılması amacıyla 10 (on) yıl süre ile Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

13- Zabıta personeline ödenecek maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

14- İtfaiye personeline ödenecek maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

15-  Askı ilan süresi içerisinde Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi sınırları içerisinde kat yüksekliği belirlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.02.2022 tarih ve 86 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

16- “Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Plan Hükümleri Revizyonu” ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

17- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi 954 ada 3 parsel ve yakın çevresine ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2020 tarih ve 333 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Danıştay 6. Dairesinin 20.10.2021 tarih ve 2021/1812 E. ve 2021/11606 K. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

18- Askı ilan süresi içerisinde Mezitli Kent Meydanı Özel Proje Alanı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonu'na (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 14.03.2022 tarih ve 148 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

19- Mezitli İlçesi, Tece Mahallesi 224 ada 3 parsel ve yakın çevresine ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2020 tarih ve 332 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine ilişkin Danıştay 6. Dairesinin 20.10.2021 tarih ve 2021/1968 E. ve 2021/11600 K. sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

20- Silifke İlçesi, Bucaklı Mahallesi 1151 ada 2 parsel ve yakın çevresinin, Silifke 1. Etap (Silifke Merkez-Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planında “200 k/ha Konut Alanı” işaretlenmesine ilişkin karara, Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 23.05.2022 tarih ve 2021/1219 E. sayılı “Yürütmeyi Durdurma” kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

21- Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi 24 ada 37 parselin güneyinde ve doğusunda yer alan bölgenin, Silifke 1. Etap (Silifke Merkez-Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planında “270 k/ha Konut Alanı” işaretlenmesine ilişkin karara, Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 12.05.2022 tarih ve 2021/1348 E. sayılı “Yürütmeyi Durdurma” kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

22- Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi 758 ada 2 ve 3 parsellerin, Silifke 1. Etap (Silifke Merkez-Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planında “Park Alanı” işaretlenmesine ilişkin karara, Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 06.06.2022 tarih ve 2021/1212 E. sayılı “Yürütmeyi Durdurma” kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

23- Silifke Belediye Meclisi'nin 04.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı kararı doğrultusunda; Silifke İlçesi, Hacıishaklı Mahallesi 3157 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı tadilatı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

24- Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi 6830 parselin Silifke 1. Etap (Silifke Merkez-Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planında kısmen “Orman Alanı” işaretlenmesine ilişkin karara, Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 16.05.2022 tarih ve 2021/1115 E. Sayılı “Yürütmeyi Durdurma” kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

25- Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi 6846 ve 6849 parsellerin Silifke 1. Etap (Silifke Merkez-Taşucu Planlama Bölgesi) 1/5000 ölçekli İlave Revizyon Nazım İmar Planında kısmen “Orman Alanı” işaretlenmesine ilişkin karara, Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 16.05.2022 tarih ve 2021/1172 E. sayılı “Yürütmeyi Durdurma” kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

26- Tarsus İlçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 343 ada 11 parselin “Belediye Hizmet Alanı” olarak planlanmasına ilişkin Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 18.05.2022 tarih ve 2021/239E. 2022/482K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup; mahkeme kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

27- Tarsus Belediye Meclisi'nin 07.06.2022 tarih ve 55 sayılı kararı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Arıklı Mahallesi, 411 ve 412 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

28- Tarsus Belediye Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Barbaros Mahallesi 2127 ada 7 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

29- Tarsus Belediye Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 165 ada 3, 15 ve 16 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

30- Tarsus Belediye Başkanlığı’nın yazısı doğrultusunda; Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 4862 ada 1 parsel ve Gaziler Mahallesi 4053 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

31- Toroslar İlçesi, Horozlu Mahallesi 133 ada 13 parselin "Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı" olarak işaretlenmesine yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

32- Toroslar İlçesi, Karaisalı Mahallesi 9539 ada 3 parsel sayılı taşınmaz üzerinde bulunan sitenin güneybatısında kalan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisinin 10/08/2020 tarih ve 413 sayılı kararı ile onaylanan "Efrenk (Müftü) Vadisi Planlama Alanı 1. Etap 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planının iptali ve yürütmesinin durdurulması talep edilmiş olup; Mersin 1. İdare Mahkemesi 12/05/2022 tarih ve 2021/1447 Esas sayılı kararı doğrultusunda işlem tesis edilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

33- Askı ilan süresi içerisinde Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.02.2022 tarih ve 85 sayılı kararı) gelen itirazlar ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

34- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı Yapımı Hizmet Alımı İşi kapsamında hazırlatılan; Kocavilayet, Emirler, Çavak ve Bozön yerleşim yerlerini kapsayan "Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 2. Etap 1. Bölge (Kocavilayet-Bozön Kesimi) 1/5000 Ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

35- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yazısı doğrultusunda; Akdeniz İlçesi, Hamidiye Mahallesi sınırları içerisinde hazırlanan “Çamlıbel Spor Alanı (Su Sporları Merkezi) ve Barınak Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyon ve İlavesi ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyon ve İlavesi” teklifine ilişkin kurum görüşü verilmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın ambulans ile hasta nakil hizmeti ücreti gelir kaleminde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 10.06.2022 tarih ve 111 sayılı kararı ile onaylanan Akdeniz Belediyesi 2022 mali yılı ek ödeneği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,