Gündem 18 Temmuz 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 18 TEMMUZ 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI TEMMUZ AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01- Açılış ve yoklama,

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.  Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 TEMMUZ 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 1- İlimiz, Mut İlçesi, Kale Mahallesi, 67 ada, 1-2-3-4-5-6-7-10-11-12-13-14-15-16-17 No.lu parseller ve 68 ada, 3-4-5-6-7-8-11-14 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,2- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02/06/2016 tarih ve 43 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Mahallesi, 10890 ada, 1-2 No.lu parseller; 10891 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,3- İlimiz, Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi’nde bulunan “Gazi Osman Paşa Sokağı” adının “Giritliler Sokağı” olarak değiştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,4- Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; ÖSYM tarafından yapılan 2016 Yılı LYS (Lisans Yerleştirme Sınavı) sınavında Türkiye'de yerleşik Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu olarak (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan öğrencilere (AÖF hariç) ailelerinin Mersin’de ikamet etmesi şartı ile 900,00 TL ilk yıl için karşılıksız olarak öğrencilerin ödüllendirilerek eğitim yardımında bulunulması, ödemelerin Belediyemiz imkanları doğrultusunda bir defada veya birkaç ödemede yapılması, öğrenci sayısının ve diğer şartların belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,5- MESKİ Genel Müdürlüğü, Yazı İşleri ve Kararlar Şube Müdürlüğü’nün yazıları ile; “MESKİ Genel Müdürlüğü Kadro İhdas Cetveli” ile ilgili teklifin görüşülmesi,6- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.12.2014 tarih ve 741 sayılı kararına istinaden; Anamur İlçesi dahilinde bulunan cadde, bulvar ve sokakların yol genişliklerine göre tespitinin yapılarak, genişliği 15 metre ve altında bulunan caddelerin sokak kapsamına alınmasına dair Anamur Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 51 sayılı kararı ile ilgili teklifin görüşülmesi,7- Engelliler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Belediyemiz 153 ihbar hattı, Bimer Başvuru hattı, dilekçe hakkı ve şifahen iletilen şikayetlerde engellilerin seyahat haklarını ücretsiz veya indirimli kullanmalarında farklı uygulamalara maruz kaldıkları tespit edilmiş olup; bu kapsamda Engellilere Kent Kart verilirken ücret alınmaması, kartlarını muhafaza etmekteki güçlükleri göz önünde bulundurularak kaybetmeleri halinde yenileme ücreti alınmaması, “Kent Kart” Belediyemizin bir uygulaması olmakla beraber Kanunun amir hükmü gereği Başbakanlık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüklerinden alınan engelli kimlik kartlarının da ücretsiz veya indirimli seyahat uygulamasında geçerli olduğu konusunda şehir içi toplu taşıma hizmetlerini yerine getiren tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Belediyeler, Belediyelere bağlı kurulan şirketler, birlik, müessese ve işletmeler veya belediyeler tarafından yetki verilen özel şahıs ya da şirketlerin bilgilendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,8- Mersin Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Basketbol takımımız 2015-2016 Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi sonunda 2016-2017 Fiba Kadınlar Euroleague’ne katılmaya hak kazanmış olup, Fiba Avrupa Ligi kuralları gereği, ev sahibi olduğumuzdan, misafir takım kafileleri, Fiba tarafından görevlendirilen hakemler ve gözlemcilerin belediyemize bağlı Macit Özcan Spor Kompleksi’nde ücretsiz konaklama yapmaları, ayrıca ilgili kulübün belirleyeceği tebrik heyet ve sporcuların da tesisten ücretsiz yararlanmaları ile ilgili teklifin görüşülmesi,9- Çamlıyayla Belediye Başkanlığı, Çamlıyayla Kaymakamlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile ikincisi gerçekleştirilecek olan “Çamlıyayla Geleneksel İğne Oyası Festivali” için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçe tertibinden 50.000,00 TL maddi destek sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Silifke Belediye Başkanlığı'nın 06.06.2016 tarih ve 6081 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan; tapunun Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 745 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Mersin İli, Silifke İlçesi, Çadırlı Mahallesi, 1231 ve 1232 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Anamur Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarih ve 104 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, 739 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Anamur Belediye Meclisi’nin 03.06.2016 tarih ve 103 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 906 ada, 23 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 139 ada, 4 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.05.2016 tarih ve 478 sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Elmakuzu Mahallesi, 109 ada, 170 No.lu parseli kapsayan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 247 ada, 50 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Tarsus “İlave-Revizyon İmar Planı Yapımı Danışmanlık Hizmet Alım İşi” kapsamındaki 1/5000 ölçekli revizyon nazım imar planında yapılan değişiklikler ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Gülnar Belediye Meclisi’nin 07.10.2015 tarih ve 45 sayılı kararı ile; Mersin İli, Gülnar İlçesi, Saray Mahallesi, 157 ada, 12 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı  ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 85 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş, Bahçe, Çiftlik, Kocavilayet Mahallelerinde 12 adet trafo yerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.12.2013 tarih ve 347 sayılı kararı ile yürürlüğe giren “Belediye Zabıta Tembihnamesi”nin günümüz koşullarında yeniden güncellenmesi zorunluluğu doğduğundan, kent halkının esenlik, huzur, sağlık ve düzen içerisinde yaşaması maksadıyla hazırlanan “Belediye Emir ve Yasakları Uygulama Yönetmeliği” ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile; Belediyemizin bütününü kapsayan “Mersin Büyükşehir Belediyesi Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik” ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Belediyemiz  “İlan ve Reklam Uygulama Yönetmeliği”nde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- İlimiz Tarsus İlçesi, Yeşilkuyu Mahallesi’nde yer alan, 4.625,00 m2 yüzölçümlü mezarlık vasıflı 20 parsel numaralı taşınmaz üzerindeki mevcut okulun, Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 10 (on) yıllığına bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- İlimiz Tarsus İlçesi, İncirlikuyu Mahallesi’nde bulunan 865,63 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı 173 ada, 1 parsel No.lu ve Kayadibi Mahallesi’nde bulunan 4.625,00 m2 yüzölçümlü metruk mezarlık vasıflı 105 ada, 13 parsel No.lu taşınmazların üzerinde bulunan mevcut yapıların Tarsus Belediyesi tarafından gerekli tadilat, bakım ve onarımının yapılarak, bölgede uygun görülen merkezlerin açılması amacıyla Tarsus Belediye Başkanlığı’na bedelsiz olarak 25 (yirmibeş) yıllığına tahsis edilmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- İlimiz Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 1801 parsel No.lu taşınmaz üzerinde bulunan eski belediye hizmet binasının 1. Katındaki 3 odanın, meclis karar tarihinden itibaren, 09 Eylül 2016 tarihine kadar Toroslar Kaymakamlığı Toplum Sağlığı Merkezi’nce Geçici Sağlık İstasyonu olarak kullanılmak amacıyla Toroslar Kaymakamlığı’na tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Adnan Menderes Bulvarı üzerinde hizmet verecek olan Akıllı Bisiklet Projesi kapsamında, bisikletlerin kiralama bedeli olarak 1,00-TL, kredi kartı ön provizyon ücreti olarak 50,00 TL, sistemde kullanılacak olan bisiklet kartlarının kiralanması için içinde bulunması gereken minimum bakiye tutarının 10,00 TL olarak belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 TEMMUZ 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- Özcan ÖZÇÜRÜMEZ mirasçıları Gamze ÖZÇÜRÜMEZ ve Saime Gülay ÖZÇÜRÜMEZ tarafından Mersin 1. İdare Mahkemesi’nin 29.02.2016 tarih, 2014/714 E. ve 2016/307K. Sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği belirtilen; İYUK’un “Kararların Uygulanması” başlıklı 28. Maddesi uyarınca mahkeme kararına uygun işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,02- Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 112 ada, 7 parsel ve 275 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03- Erdemli Belediye Meclisi'nin 06.05.2016 tarih ve 105 sayılı kararı ile onaylanan, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 53 ada, 10 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,04- Erdemli Belediye Meclisi'nin 02.05.2016 tarih ve 80 sayılı kararı ile onaylanan, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 644 adanın güneyinde bulunan park alanına trafo işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,05- Erdemli Belediye Meclisi'nin 02.05.2016 tarih ve 82 sayılı kararı ile onaylanan, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi’nde işaretlenen DM1 No.lu trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yapılan 1 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 374 ada, 1 No.lu parsel ve 375 ada, 1 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,07- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi, 109 ada, 5, 14, 24, 25 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,08- Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, 831 ada, 7-8-9-10-11-12 numaralı parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,09- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 65  sayılı kararı ile onaylanan, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 45 ada, 29 ve 30 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.05.2016 tarih ve 103 sayılı kararı ile onaylanan, Erdemli İlçesi, Tırtar Mahallesi, 172 ada, 1-2-3 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11- Erdemli Belediye Meclisi'nin 06.05.2016 tarih ve 100 sayılı kararı ile onaylanan, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 291 ada, 1-2-3 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kürtmusa Mahallesi, 455 ve 846 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,13- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 55 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin İli,  Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 17 J-I, 17 J-II pafta, 99 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,14- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 58 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 20 I-II pafta, 5635 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,15- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 74 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 20 K-3 pafta, 6379 ada, 2 No.lu parsel; 6398 ada, 6 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19 J-I pafta, 7161 ada, 1-2-3 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,17- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler Mahallesi, 2814 ada, 6 parsel; 2817 ada, 1-2-3-5 parseller; 2823 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18- Gülnar İlçesi sınırları dâhilindeki, Karayolları Genel Müdürlüğü 5. Bölge Müdürlüğü’nün yazısına istinaden kamulaştırma koridoru ile imar paftaları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 59 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-2 pafta, 537 ada, 282 numaralı parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,20- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 60 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-2 pafta, 537 ada, 280 numaralı parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,21- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 62 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-2 pafta, 537 ada, 281 numaralı parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,22- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 63 saydı meclis kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-2 pafta, 537 ada, 285 numaralı parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,23- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 61 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-2 pafta, 537 ada, 283 numaralı parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,24- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.05.2016 tarih ve 99 sayılı kararı ile;

Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 437 ada, 11-12-13-14-15 No.lu parseller ve 438 ada, 11-12-13-14-15 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,25- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.05.2016 tarih ve 104 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 32 m2a ve 32 m2d pafta, 319 ada, 1-3-4-5 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,26- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 75 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 17 I-3 pafta, 1316 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.