Gündem 18 Mayıs 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Mayıs 2018 Cuma Günü Saat 14.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı  Mayıs  Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

 

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                        Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 MAYIS 2018 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. Tarsus Gıda İhtisas Organize Sanayi Alanı’na ilişkin 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2018 tarih ve 210 sayılı kararı ile Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 38 ada, 20 ve 22 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı karara bağlanmış olup; söz konusu karara askı süresinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili ilişkin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Gülnar Belediye Başkanlığı’nın 22/03/2018 tarih ve 728 sayılı yazısı ile Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 20 ada, 103 ve 104 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 236 ada, 2 No.lu parselde “MESKİ Hizmet Binası ve Makine İkmal Sahası” yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Bozyazı Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarihli ve 20 sayılı kararı doğrultusunda; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı yapımı için Mersin Büyükşehir Belediyesine yetki verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. TEDAŞ’ın Taşucu Mahallesinde 3 adet alanda hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin, Silifke Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarihli ve 59 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomi Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarihli ve 49 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 139 ada, 4 No.lu parselin doğusunda trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06/02/2018 tarihli ve 91 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli, Akdeniz-Toroslar-Mezitli-Yenişehir İlçeleri 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu’na askı süresi içerisinde yapılan itirazların değerlendirilmesi sürecinde komisyonlara 1 aylık ek süre verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. 2017 Yılı Büyükşehir Belediyesi Gelir ve Gider Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 10. 29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde Mezitli’de gerçekleştirilecek olan 8. Soli Güneş Festival giderlerini karşılamak üzere, 100.000,00-TL (yüzbin) maddi desteğin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.11.2017 tarihli ve 1083 sayılı kararında belirtilen spor kursları ücret tarifesinde, Yüzme Kursunun 100,00-TL, Tenis Kursunun 100,00-TL, Voleybol Kursunun 50,00-TL olarak değiştirilmesi; Boks Kursunun 50,00-TL ve Tekvando Kursunun da 50.00 TL olarak belirlenerek tarifeye eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Mersin Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde muhtelif bulvar ve caddelerde kırsal grup yollarında toprak tesviye, üst yapı, alt yapı ve sanat yapıları yapım işlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (d) ve (e) bentleri gereğince 240.000.000,00.-TL’ye (ikiyüzkırkmilyonTürkLirası) kadar İller Bankası veya ticari bankalardan kredi kullanma, aynı kanunun 18/d bendine göre borçlanma yapma ve yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 13. İlimiz, Toroslar İlçesinde bulunan Toroslar Cemevi’nin morg, cenaze yıkama tezgahı ile masa ve sandalye vb ihtiyaçlarının satın alınarak temin edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2018 Mali bütçesinin ilgili tertibinden Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi Derneğine KDV dahil 1.000.000,00-TL (BirmilyonTürklirası) maddi yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 15. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın 03.04.2018 tarihli ve 42296 sayılı yazısı ile; 2018 yılı ücret tarifesini içeren 27.11.2017 tarihli ve 1083 sayılı meclis kararında Cenaze Hizmetleri ve Mezarlık Şube Müdürlüğü başlığı maddelerinde not değişiklikleri yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 MAYIS 2018 CUMA GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Mut Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarih ve 120 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Köselerli Mahallesi, 1193 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. 2018 yılı Ekim  ayı içerisinde ikincisi yapılması planlanan, Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nin gelir ve giderleriyle beraber Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından üstlenilerek, hizmet organizasyonunu gerçekleştirmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, Kamaş mevkii, 1553 No.lu parsele yönelik 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. 16 Aralık 2018 tarihinde düzenlenmesi planlanan IV. Uluslararası Mersin Maratonu’nun gelir giderleriyle beraber Belediyemiz şirketlerinden Büyükşehir İmar İnşaat Turizm Otopark Elektrik Üretim Reklam ve Organizasyon San ve Tic. A.Ş tarafından üstlenilerek, hizmet organizasyonunu gerçekleştirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. 27.01.2018 tarihli ve 30314 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Elektronik Haberleşme İstasyonlarına Yer Seçim Belgesinin Verilmesi ve Ücretlerinin Belirlenmesine ilişkin yönetmelikle yer seçim belgesi ücreti belirlenmiş olup; söz konusu ücretin alınması ve yeni verilecek yer seçim belgelerinin verilmesi amacıyla alt kurul ve  üst kurul kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2015 tarihli ve 753 sayılı kararı ile Menteş Mahallesi 7886 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın üzerine “Sağlıklı Yaşam Merkezi” yapılması şartı karşılığı devri alınan taşınmazın sahibine  iadesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,