Gündem 18 Mart 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 18 MART 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI MART AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 MART 2016 CUMA GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    Güney Afrika Cumhuriyeti’ndeki Durban Şehrine kardeş şehir protokolü imzalamak üzere Belediyemizi temsilen bir heyetin katılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02-    Birleşik Arap Emirlikleri Dubai şehrinde 25-28 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Arabian Travel Market Dubai 2016 Uluslararası Turizm Fuarı”na, Belediyemizi temsilen oluşturulacak olan bir heyetin katılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03-    Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Moğolistan’ın Bayan Ülgi Şehri ile kardeş şehir olunması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,04-    Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın Arsa ve Arazi Kiralama Giderleri ile Etüt-Proje Bilirkişi Ekspertiz Giderleri ve İlan Giderlerine ayrılan ödeneklerin yeterli gelmeyeceği anlaşıldığından, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı'nın 2016 Mali Yılı bütçesinde bölümler arası ödenek aktarılması yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,05-    Belediyemiz mülkiyetinde olup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan taşınmazlarımızın, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06-    633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun uyarınca, Başbakanlık Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde taşrada görev ifa eden imam gibi benzeri din görevlilerinin hizmet sunumunda (mahalle halkının bilgilendirilmesi, dini konularda vatandaşlara dini bilgi verilmesi, yaz aylarında Kuran Kursu bulunmayan yerlerde Kuran dersi vermek, bilgi eksikliklerinin giderilmesi gibi amaçlarla vb.) elzem olan, fakat belediyeler gibi mülkiyeti kamu kurum ve kuruluşlarının uhdesindeki taşınmazların ve üzerindeki cami ve mescitler ile Kur’an kurslarının bir kısmında, eklentisinde ya da bütünleyici parçasında bulunan taşınmazların ticari kullanımlar hariç olmak üzere, bedelsiz olarak kullandırılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,07-    Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 6816 ada, 9 No.lu parsel üzerindeki “Tamamı Kamuya Tahsislidir Şerhinin Kaldırılması” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,08-    Hal kompleksimizde faaliyet gösteren meslek mensuplarının 6.000,00 TL olan teminat miktarlarının 2012, 2013, 2014 ve 2015 mali yılları üretici fiyat endeksleri dikkate alınmak suretiyle, anılan rakamın 7.500,00 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,09-    Büyükşehir  Belediyesi 12.06.2015 tarih ve 629 sayılı meclis kararıyla iptal edilmiş ve Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı’nın adı "Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı" şeklinde değiştirilmiştir. Yapılan değişikliklere istinaden; Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na ait mevcut olan "Kent Estetiği ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı" Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliğinde yeniden düzenleme ve  güncellemesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,10-    07.01.2016 tarih ve 3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile kabul edilen, MESKİ Tarifeler Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,11-    Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2016 tarih ve 140 sayılı kararı ile revize edilen teşkilat    şemasına istinaden yeniden düzenlenen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na ait Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12-    Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nda görevli personeller tarafından hizmet aracı olarak kullanılmak üzere ihtiyaç duyulan 42 Adet Otobüs, 1 Adet Çakma Makinası, 2 Adet Kamyon ve 1 Adet Damperin alınabilmesi için Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 2016 Yılı bütçesinin Taşıt Alımı  T-l cetvelinin Ulaşım Dairesi Başkanlığı kısmına 42 Adet Otobüs, 1 Adet Çakma Makinası, 2 Adet Kamyon ve 1 Adet Damperin eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,13-    Akdeniz İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 1297 ada, 1 parsel, F Blok, Bodrum Kat, 39 No.lu Toplantı Salonu vasfındaki Bağımsız Bölümü, Evlendirme Dairesi, Nikah Salonu olarak kullanmak üzere Akdeniz Belediyesi’ne bedelsiz olarak 10 (on) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,14-    İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2016 Yılı Harç Tarife Cetvelinde eksikliği tespit edilen maddelerin, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2016 Yılı Harç Tarife Cetveline eklenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,15-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı, Tömük, Arpaçbahşiş, Kocahasanlı, Limonlu, Kumkuyu, Ayaş ve Kızkalesi Mahallelerinin her biri kıyı alanları içerisinde yer alan ve vaziyet planında yerleri işaretli her biri 6 m2 44 adet büfe, her biri 18 m2 44 adet seyyar tuvalet - duş - soyunma kabini ve her biri 30 m2 86 adet şemsiye-şezlong alanı olarak kullanılacak toplam 3.636,00 m2 yüzölçümlü alandaki taşınmazların protokol süresi olan 10 yıllık süre ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.ye işletme hakkının devir edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Şirket Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16-    Mersin İli, Erdemli, Silifke, Mut, Bozyazı, Aydıncık, Tarsus, Akdeniz ve Toroslar İlçelerinde bulunan toplam 74 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda kiralama işlemi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni'ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,17-    Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 134 numaralı parselde  Heliport (Helikopter pisti, hangar, bakım, onarım ve idare binası) alanı işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18-    Tarsus Belediye Meclisi’nin 01/03/2016 tarih ve 2016/3-1(27) sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Zorbazhark Mahallesi ve Şehit Kerim Mahallesi sınırları içerisinde yer alan TEDAŞ’a ait 2 adet trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19-    Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kaleburcu Mahallesi, Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde 293 ve 296 adalar arasında ve Sucular Mahallesi, 194 ve 195 adalar arasında bulunan “İbadet Alanı”nın “Park Alanı” olarak, Ümit Yaşar Oğuzcan Bulvarı üzerinde bulunan 267 ve 187 ada arsında bulunan “Park Alanı”nın “İbadet Alanı" olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,20-    Tarsus Belediye Meclisi’nin 01/03/2016 tarih ve 2016/3-1(22) sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 2204 ada, 1-8 parseller ve kuzeyinde bulunan alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,21-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 630, 631, 632, 633, 634, 233, 205 adalar ve 3 ada, 17 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,22-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2014 tarih ve 97 sayılı kararı ile ilçe belediyelerine devredilen numarataj yetkisinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,23-    Silifke Belediye Meclisi’nin 19/10/2015 tarih ve 113 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Silifke İlçesi, Yeşilovacık Mahallesi, 3814 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,24-    Silifke Belediye Meclisi’nin 02/11/2015 tarih ve 114 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 34-38 pafta, 20 ada, 131 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,25-    Mersin İli, Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi sınırları içerisindeki 21.737.14m2 alana ilişkin 1/25000 ölçekli ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,26-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 15/02/2016 tarih ve 23 sayılı kararı ile kabul edilen; Yenişehir İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 17 I-II pafta, 10478 ada,  2-3-7-8-9-10-11-13 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,27-    Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Siteler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Enerji Nakil Hattının kaldırılmasına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,28-    Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2015 tarih ve 949 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 tarih ve 65 sayılı kararı) askı süresi içerisinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 MART 2016 CUMA GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’nın 15/03/2016 tarih ve 1159 sayılı yazıları ile; Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, Tırnak Yolu Mevkii, 321 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,02-    Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü’nün 16/02/2016 tarih ve 1395 sayılı yazıları ile; Belediyemiz Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü’ne ait Yönetmelikte değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,03-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Tapunun Mersin İli, Anamur İlçesi, Malaklar Mahallesi, 102 ada, 8 No.lu parsel, Köprübaşı Mahallesi, 153 ada, 1 No.lu parsel; 107 ada, 2 No.lu parsel ve 154 ada, 1 No.lu parsel üzerinde “Orman Emval Depo ve Müştemilatı” yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Tapunun Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 187 ada, 1-5 No.lu parseller ve 1 No.lu parselin batısındaki park alanına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Tapunun Mersin İli, Anamur İlçesi, Malaklar Mahallesi, 103 ada, 1-2 No.lu parseller; 104 ada, 14-15 (ifraz sonrası 39-40 parseller) No.lu parseller üzerine “Yaş Sebze Meyve ve Toptancı Hali” yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-    Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nın, vatandaşlardan gelen ağaç kesim ve budama taleplerine ilişkin ücret tarifesi oluşturulması ile ilgili teklifinin görüşülmesi,07-    Ücret Tarifesinde, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü başlığı altında yer alan “saha dolabı, ankesörlü telefon ücretlerinin yıllık alınması”nın işgaliye konusu oluşturduğundan, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı AYKOME Şube Müdürlüğü ücret tarifesinden çıkartılarak, Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı Gelirler Şube Müdürlüğü’ne devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08-    Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Mersin, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 1002 ada, 54-75 parsellerin bulunduğu alanda yer alan, Mersin Akdeniz Anadolu İmam Hatip Lisesi okul binası afet riski kapsamında olup, kendi idarelerince yıkılıp yeni bir eğitim binası yapılması ve bu süreçle ilgili imar planı, her türlü imar uygulaması ve yapı ruhsatının Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce oluşturulması için gerekli protokolün yapılması ve protokol imza yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.