Gündem 18 Haziran 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18 Haziran 2018 Pazartesi Günü Saat 16.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı  Haziran  Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                        Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. 2018 yılı Ekim ayı içerisinde ikincisi yapılması planlanan, Mersin Uluslararası Engelsiz Sanat Festivali’nin gelir ve giderleriyle beraber Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi tarafından üstlenilerek, hizmet organizasyonunu gerçekleştirmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. IV. Uluslararası Mersin Maratonu’nun gelir giderleriyle beraber Belediyemiz şirketlerinden Büyükşehir İmar İnşaat Turizm Otopark Elektrik Üretim Reklam ve Organizasyon San ve Tic. A.Ş tarafından üstlenilerek, hizmet organizasyonunu gerçekleştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarihli ve 509 sayılı kararı ile kabul edilen ve her yıl Nisan ayı içerisinde revizyonu kararlaştırılan Mersin Büyükşehir Belediyesi Görev Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik, Başkanlık OLUR’u ile belirlenen komisyon tarafından birimlerin Norm Kadro ve Görev Tanımları göz önüne alarak çalışmalar tamamlanmış olup; yeniden düzenlenen yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 4. Mersin Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Yönetmeliği Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 27.03.2012 tarih ve 95 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olup; Söz konusu yönetmelikte belirtilen indirimsiz, indirimli ve ücretsiz kart kullanımlarıyla ilgili bazı değişikliklerin olması ve ilgili diğer kurumların oluşturduğu Resmi Gazetede yayınlanan mevzuat hükümleri uyarınca söz konusu yönetmelikte güncelleme yapması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 1. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Belediyemizin 2018 Mali Yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifelerinde zemin tahrip bedeli ve hafriyat bedeli ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Anamur’da 20-21-22 Temmuz 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 12. Kültür ve Muz Festival giderlerini karşılamak üzere, Belediyemizden 100.000,00.-TL maddi destek sağlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. 16. Geleneksel Uluslararası Gülnar Yörük Türkmen Kültür ve Elma, Üzüm, Badem Festival giderlerini karşılamak üzere, Belediyemizden 100.000,00-TL (yüz bin) maddi destek sağlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. 08/01/2016 tarihli protokol ile Silifke İlçesi, Atakent Mahallesi, Susanoğlu ve Kapızlı Mevkii’nde bulunan, toplam 164.500,00 m² yüzölçümlü taşınmazların işletilmesi hakkı Mersin Büyükşehir Belediyesi tasarrufuna geçmiş; bu alanların işletme hakkı ise 5216 sayılı kanunu’nun 26. Maddesine dayanılarak 12.02.2016 tarihli ve 149 sayılı meclis kararı ile Denizkızı Turizm A.Ş.'ye devredilmiş olup; İl Milli Emlak Müdürlüğü ile yapılan protokolle  ticari kullanım alanı 19.142,00 m²ye çıkarılmış proje alanındaki imalatların, Denizkızı Turizm A.Ş. tarafından yapımı, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce Milli Emlak Müdürlüğü’ne yatırılacak cari yıl maktu kira bedeli üzerinden belediye meclisince yapılacak yüzdelik orandaki artış ile belirlenecek yıllık kira bedeli üzerinden işletme hakkının Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye devir edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Silifke Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı’nın 07/05/2018 tarihli ve 1235/Loj. sayılı yazısı ile; İlimiz, Silifke İlçesi, Susanoğlu Mahallesi’nde mülkiyeti Belediyemize ait 190 parsel numaralı 877,00 m² yüzölçümlü taşınmazın “Jandarma Asayiş Noktası” olarak kullanılmak üzere Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı’na tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. İlimiz, Toroslar İlçesi, Halkkent Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Müfide İlhan Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan, Muhtarlık Binası bitişiğindeki 36,00 m2lik tamamı Belediyemize ait dükkanın “Vezne Yeri” olarak kullanılmak üzere MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. İlimiz, Mezitli İlçesi, Doğlu Mahallesi, 160 ada, 41 No.lu parselde yer alan 43,84 m2lik arsa vasıflı taşınmaz üzerinde 1 adet su kuyusu ve su sondaj motoru odasının, MESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Mersin Büyükşehir Belediyesi Helikopterinin kullanım usulleri, görevlendirilmesi ve kiralanması ile helikopter uçuş ve uçacaklarının belirlenmesi, ayrıca Mersin Büyükşehir Belediyesi Heliportunun uygun kullanım usullerinin tayini maksadıyla hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Helikopter ve Heliport İşletme Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. 3. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği için Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı bütçesinden 50.000,00-TL’lik (elli bin) destek sağlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. 02/03/2018 tarihli ve 30348 sayılı Resmi Gazete ve yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, (II) Sayılı Boş Kadro Değişikliği Cetvelinde belirtilen kadronun ve teşkilat şemasında yer alan şeflik sayısında belirtildiği şekilde değişiklik yapılması ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 tablonun da belirtilen şekilde değiştirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Sebil Mahallesi, 1526 No.lu parselde kayıtlı mülga belediye hizmet binası üst katında yer alan 450,00 m2 alanlı Sebil Düğün Salonu’nun Çamlıyayla Belediyesi hizmetlerinde düğün salonu olarak kullanılmak üzere 10 (on) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Tarsus Kültür Park içerisinde yer alan Molla Kerim Mescidi’nin tahsis süresinin 10 (on) yıldan 25 (yirmi beş) yıla çıkartılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. İlimiz, Toroslar İlçesi, Dalakderesi Mahallesi, 394 No.lu parselde yer alan 580,00 m2 yüzölçümlü metruk mezarlık vasıflı taşınmaz üzerindeki su deposu MESKİ Genel Müdürlüğü hizmet ve sorumluluk alanında bulunduğundan anılan yerin Genel Müdürlükleri adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. İlimiz, Çavuşlu Mahallesi, Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminali içerisinde bulunan Sivil Araç Otopark ile Akdeniz İlçesi, Silifke Caddesi, Tevfik Sırrı Gür Lisesi yanı Yer Altı Otopark alanının işletme hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesine istinaden MERULAŞ A.Ş. (Mersin Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği San. Ve Tic. A.Ş.)’ye 10 yıllığına devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 15.  Akdeniz ve Yenişehir İlçeleri, Hamidiye, Piri Reis ve Turgut Reis İdari Mahallelerinin (Bahçe ve Hamidiye Kadastral Mahalleleri) fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, depreme karşı yapı stoğunun oluşturulması, Müftü Deresinin ıslahının yapılması ve dere çevresinin düzenlenmesi için dere çevresinde kalan mülkiyetlerin dere dışına çıkarılması ve Mersin Kent Meydanı oluşturulması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 28 sayılı kararıyla “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmiş olup; yeniden düzenlenen alan sınırları işaretlenen bölgenin ekli listede belirtilen Kamu kullanımındaki kayıtlı parseller dışında tutularak kalan alanın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 16. Akdeniz, Toroslar ve Yenişehir İlçeleri, Alsancak, Demirtaş, Mustafa Kemal, Portakal, H. Okan Merzeci, Karaisalı, Kocavilayet, Fuat Morel, Limonluk, Cumhuriyet ve Hürriyet İdari Mahallelerinin (Bahçe, Hamidiye, Menteş, Kocavilayet ve Karaisalı Kadastral Mahalleleri) fiziksel durumunun ve çevre görüntüsünün iyileştirilmesi, kentsel yaşam standartlarının yükseltilmesi, her türlü teknik ve sosyal altyapıya sahip nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması, depreme karşı yapı stoğunun oluşturulması, Müftü Deresinin ıslahının yapılması ve dere çevresinin düzenlenmesi için dere çevresinde kalan mülkiyetlerin dere dışına çıkarılması ve Mersin Kent Meydanı oluşturulması amacıyla Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarih ve 27 sayılı kararıyla “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmiş olup; yeniden düzenlenen alan sınırları işaretlenen bölgenin ekli listede belirtilen Kamu kullanımındaki kayıtlı parseller dışında tutularak kalan alanın, “Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı” ilan edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 17. Tarsus Belediye Meclisi’nin 03.05.2018 tarihli ve 2018/5-1(52) sayılı kararı ile; Tarsus İlçesi, muhtelif mahallelerde trafo alanları işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 18. Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarih ve 110 sayılı kararı ile; Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 136 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 19. Mut Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarih ve 120 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Köselerli Mahallesi, 1193 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 20. Aydıncık Belediyesi’nce Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 640 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 21. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.05.2018 tarihli ve 58 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Kazanlı Mahallesi, 301 ada, 137 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 22. Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 131 ada, 34, 44, 45 ve 46 No.lu parsellere ilişkin Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 23. Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.06.2018 tarihli ve 99 sayılı kararı ile; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 468 ada, 11 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 24. Silifke İlçesi, Sarıcalar Mahallesi, 1207 ve 1208 No.lu parsellere ilişkin İlave + Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 25. Anamur Belediye Meclisi’nin 06.04.2018 tarihli ve 38 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 474 ada, 20 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 18 HAZİRAN 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hizmet portföyünü oluşturan “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmeliği” taslak çalışması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi, 722 No.lu parselde “Akaryakıt ve Servis İstasyonu”  işaretlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Tarsus Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğü'nün 08.06.2018 tarihli ve 90871 sayılı yazısıyla; Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda bulunan bulvar ve kavşaklarda şehrin yaya güvenliği, trafik güvenliği ve kent estetiği açısından planlanan aydınlatma ve şehir görsellerinin Tarsus Belediye Başkanlığı tarafından imalatlarının yapılması konusunda Tarsus Belediye Başkanlığı’na yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Silifke İlçesi, Susanoğlu Mahallesi Sancıbucağı Mevkiinde bulunan 69 No.lu parselin (3800 m²) bütünlük oluşturduğunu, parselin tamamının Belediye Meclisimizce belirlenecek bedel ve süre ile işletme hakkının Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş.’ye verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Mersin Şubesi tarafından 15.05.2018 tarihli dilekçe ile Belediyemize yapılan müracaatta; Toroslar İlçesi’ne yapılacak olan Sosyal Kültürel Tesis (Cemevi) yapımı için Belediyemizden gerekli katkının sağlanması talebinde bulunulmuş olup, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı bütçesinin ilgili tertibinden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Mersin Şubesi’ne KDV dahil 1.000.000,00-TL (birmilyon) maddi yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.