Gündem 17 MAYIS 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Mayıs 2019 Cuma Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Mayıs Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Vahap SEÇER

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 17 MAYIS 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

01- Mersin İli, Anamur İlçesi, Nasraddin Mahallesi sınırları içerisinde Terfi Merkezi yapılmasına yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

02- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 7890 ada, 1 No.lu parsel, 7891 ada, 9 No.lu parsel ve 7891 ada, 11 No.lu parsel numaralı taşınmazlar ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

03- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.03.2019 tarihli ve 18 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi sınırları içerisinde Bisiklet Yolu Projesine ilişkin  1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

04- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.02.2019 tarihli ve 11 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi Doğu Girişi 1. Kısım 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

05- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Sarıibrahimli Mahallesi, 159 ada 1 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

06- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi sınırları içerisinde Turgut Özal Bulvarı ile 132. Cadde arasında hemzemin geçidin yerine Üst Geçit Projesi yapılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

07- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Yalınayak Mahallesi (Güneş İlköğretim Okulu Önü), Nusratiye Mahallesi (107. Cadde Okullar Bölgesi), Mahmudiye Mahallesi (Yaşat İşhanı Önü) ve Camişerif Mahallesi (Merkez Postane Önü) 4 adet Yaya Üst Geçidine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

08- Mersin İli, Aydıncık İlçe sınırı dahilinde kısmi yapılaşmaya ilişkin Aydıncık Belediye Meclisi’nin 20.02.2017 tarihli ve 9 sayılı kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

09- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Dedeler Mahallesi, 845 No.lu parselde yer alan Eshab-ı Kehf Mağarası ve Mescidi Koruma Alanına ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

10- Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 752 ada 4 No.lu parselin güneyindeki kamuya terki sağlanmış alanın Eğitim Alanı’na (Anaokulu Alanı) dönüştürülmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

11- Mersin İli, Mut İlçesi, Deveci Mahallesi, 871 ada 1 parsel, 872 ada 4 parsel, 873 ada 1 parsel, 874 ada 1 ve 2 parseller ve 876 ada 1 parsele ilişkin Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

12- Mut Belediye Meclisi’nin 08.03.2019 tarihli ve 25 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Mut İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 107 ada 243 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Koordine ve İzleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

13- Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi, 722 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

14- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Tırtar Mahallesi, 1010 ve 1012 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

15- Mezitli Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; 21-22-23 Haziran 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 9.Soli Güneş Festival giderlerini karşılamak üzere, Belediyemizden maddi destek talebinde bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

16- Mut Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; 7-8-9 Haziran 2019 tarihlerinde ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 57. Uluslararası Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festivali giderleri için maddi yardımda bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

17- Silifke Belediye Başkanlığı’nın talebi doğrultusunda; 19-23 Haziran 2019 tarihleri arasında ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 46. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festival giderleri için maddi yardımda bulunulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

18- Yenişehir İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 284.899,34 m²lik ve Mezitli İlçesindeki 80.000,00 m²lik devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerlerin üzerindeki Ticari İşletmelerin (Büfe, Kır Kahvesi, Restaurant ve Çay Bahçeleri) işletme hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu’nun 26.maddesi uyarınca Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlere devredilmesi ve bu şirketlerce işletilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile MBB’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

19- Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 11052 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan Mersin Şehirlerarası Otobüs Terminali (MEŞOT) içerisindeki 30,00 m²lik 3 No.lu Büfe, 30,00 m²lik 4 No.lu Büfe, 32,00 m²lik 5 No.lu Büfe, 138,00 m²lik Market ve 107,00 m²lik (34,00 m² kapalı, 73,00 m² açık alan) Kafeteryanın İşletme Hakkının 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 26. maddesi uyarıca Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlere devredilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile MBB’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

20- İlimiz hudutları içerisinde mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait gayrimenkullerin 5 (beş) yıl süreli olarak kiralama işleminin yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

21- Belediyemiz bünyesinde 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 20. maddesine istinaden görevlendirilen Danışmanlara ödenecek aylık miktar ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

22- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince hazırlanan Mersin Büyükşehir Belediyesi 2018 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

23- Ulaşım Dairesi Başkanlığı envanterinde bulunan binek, toplu taşıma ve iş araçları gibi tüm araçların envanter kaydı, takip, bakım ve onarım işlemlerinin uzman ve teknik personel yapısı ile araç, gereç ve malzeme yönünden de yeterli teknik kapasitesi bulunan birim marifetiyle yapılması uygun olacağından; söz konusu işlerle ilgili Ulaşım Dairesi Başkanlığı’ndan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na yetki ve personel devri ile ödenek aktarımı yapılması, görev çakışmasına mahal vermemek amacıyla MBB Görev Yetki ve Sorumluluklar ile Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nde gerekli düzenlemelerin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

24- 30 Nisan 2014 tarihinde üyesi olduğumuz Mahalli İdareler İşverenler Sendikası üyeliğinden ayrılma ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

25- Belediyemizin Stratejik Planı çerçevesinde ilimizin ihtiyaç duyduğu yatırımlar öncelik sırasına göre planlanmış ve bütçeye konulan ödenek çerçevesinde projeler hazırlanarak yapım ihalelerine başlanmış ve yarım kalan yatırımlar halen devam etmekte olup; İller Bankası veya ticari bankalardan 349.500.000,00-TL’ye (üçyüzkırkdokuzmilyonbeşyüzbin) kadar kredi kullanma, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya ve eksik işleri tamamlama; 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/d bendine göre borçlanma yapma ve yine 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususlarında, Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Vahap SEÇER’in yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,