Gündem 17 HAZİRAN 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17 Haziran 2019 Pazartesi Günü Saat 14:00’de Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan

2019 Yılı Haziran Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Vahap SEÇER

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 17 HAZİRAN 2019 PAZARTESİ GÜNÜ

SAAT 14:00’DA YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

01- Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Seda Caddesi ile Sefa Sokak arasında kalan   4 adet yola sokak ismi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Mut İlçesi, Deveci Mahallesi’nde bulunan Fakülte Sokak ile Selamlı Caddesi arasında kalan  9 adet yol için 8 adet sokak ismi ve 1 adet cadde ismi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi’nde bulunan Gümüş Sokak ile Prof. Hüseyin Gezer Caddesi arasında kalan 8 adet yola sokak ismi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Mut İlçesi, Meydan Mahallesi’nde bulunan Kızılseki Caddesi ile Prof. Hüseyin Gezer Caddesi arasında kalan 9 adet yola sokak ismi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Mut İlçesi, Deveci Mahallesi’nde bulunan Muhit Sokak ile Sarıoğlu Değirmeni Caddesi arasında kalan 18 adet yola sokak ismi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Mut İlçesi, Yazıalanı Mahallesi’nde bulunan Musa Eroğlu Sokak ile Keskin Sokak arasında kalan 1 adet yola sokak ismi verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Yenişehir İlçesi, tapuda Çiftlik Mahallesi, 8632 ada, 1 No.lu parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarihli ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen, Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 26/03/2019 tarih 2018/877 E. ve 2019/242 K. sayılı kararla dava konusu işlemin iptaline karar vermiş olup; 2577 sayılı yasanın 28. Maddesi gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- Yenişehir İlçesi, Adnan Menderes Bulvarı üzerindeki 284.899,34 m²’lik Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altında bulunan yer üzerinde, Kültür Park içinde ve Marina’nın kuzeyinde yer alan Buz Pisti ve Müştemilatı ile Gençlik Merkezi ve Çocuk Danışma Merkezinin ilk yıl m² birim fiyatının 50,00-TL üzerinden, müteakip yıllar ise 20/09/2018 tarihinde yayımlanan 108 No.lu Cumhurbaşkanı Kararı ile 18/01/2019 tarihinde yayımlanan 7161 sayılı Yasa uyarınca TÜFE on iki aylık ortalamalara göre değişim oranında arttırılarak hesaplanması sonucu elde edilen bedel üzerinden 5 (beş) yıllığına 3. şahıslara devredilmeksizin, İdarenin belirleyeceği Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirket veya şirketlere devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- Gülnar Belediye Başkanlığı’nın talebi ile; 30 Ağustos 2019 Cuma günü ilçelerinde gerçekleştirilecek olan 17. Geleneksel Uluslararası Gülnar Yörük Türkmen Kültür ve Elma, Üzüm, Badem Festivali giderleri için maddi yardımda bulunulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/01/2019 tarihli ve 63 sayılı kararı ile İl Müftülüğü adına tahsisi yapılan Uluçarşı 17 No.lu bağımsız bölümün tahsisinin kaldırılması ve Müftülüğün talebi üzerine 19-20 No.lu ofislerin Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarının teşhiri ve Diyanet Vakfı’nın dini ve hayri hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla İl Müftülüğü adına 5 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Mezitli İlçesi, tapuda Bozön Mahallesi, 2731, 2732, 2733 No.lu parseller ile Yenişehir İlçesi, tapuda Çiftlik Mahallesi, 2065 No.lu parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 25/04/2019 tarih 2018/586 E. ve 2019/383 K. sayılı kararı ile dava konusu işlemin anılan taşınmazlara ilişkin kısmı yönünden iptali ile ilgili teklifin görüşülmesi,   

12- Mezitli İlçesi, tapuda Bozön Mahallesi, 2655 ve 2657 sayılı parseller ile Yenişehir İlçesi, tapuda Çiftlik Mahallesi, 2065 sayılı parseli kapsayan alanda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 06.02.2018 tarih ve 91 sayılı kararı ile kabul edilen Akdeniz-Toroslar-Yenişehir-Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli Revizyon Nazım İmar Planı’nın iptalinin talep ve dava edildiği davada, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 25/04/2019 tarih 2018/1113 E. ve 2019/384 K. sayılı kararı ile anılan taşınmazlara ilişkin kısmı yönünden dava konusu işlemin iptali ile ilgili teklifin görüşülmesi,

13- Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Yenişehir İlçesi Bahçe Mahallesi 10189 ada, 2 parsel üzerinde Turunçgil Koleksiyon Parkı Projesi’nin gerçekleşmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı’na yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,        

14- Tarsus İlçesi, Şahin Mahallesi, 2997 ada 1 parsel, 2944 ada 15 parsel ve 4557 ada 4 ve 5 No.lu parsellere yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

15- Mut Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 8 sayılı kararı ile Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 3 adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

16- Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.03.2019 tarih ve 25 sayılı kararı ile Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 3698 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

17- Toroslar Belediye Meclisi’nin 08.03.2019 tarih ve 28 sayılı kararı ile Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi, 1448 ve 1449 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

18-  Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı'nın talebi ile, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 536 ada 514 No.lu parselde 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

19- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.05.2019 tarih ve 43 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Bahçe Mahallesi, 163 ada 6 No.lu parsele ilişkin mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

20- Akdeniz Belediye Başkanlığı’nın talebi ile; mevcut yapılmış olan altyapı çalışmalarına zarar vermeden ve tüm giderleri Akdeniz Belediyesince karşılanmak üzere, Ahmet ERSOY caddesi (109.Cad.) üzerinde bulunan kaldırım ve elektrik aydınlatma sistemlerinin Akdeniz Belediyesi tarafından yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

21-  Ardahan Belediyesi ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin kardeş şehir olması ile ilgili teklifin görüşülmesi,  

22-  Mut İlçesi, Ortaköy Mahallesi, 102 ada 153 ve 154 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,  

23-  Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 3989 ada 1 No.lu parsele yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,  

24- Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 8984 ada 4 ve 5 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,