Gündem 17 Haziran 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 17 HAZİRAN 2016  CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi.  Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 17 HAZİRAN 2016 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ01- MULTİ “18 - 27 Ağustos 2016” tarihleri arasındaki delegasyonun lideri ve sorumlusu olarak  Aşkın GÜNAY (Özel Kalem Müdürü) ve 12 öğrenci grubu lideri Yasemin ER (4857 hizmet alımı) ile Kadir SÖYLEMEZ (4857 hizmet alımı) Japonya Kushimoto’ya davetli olarak katılacaklardır. Söz konusu program kapsamında; yurtdışına gidecek olan personel ve öğrenci liderlerinin bir gün öncesi ve sonrası belirtilen tarihlerde hava yolu ile gidiş-dönüş, harcırah ve gerekli tüm masraflarının ilgili Birim ve Daire Başkanlığının bütçesinden karşılanarak, harcırahlı olarak “Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli” sayılmaları ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02- MULTİ değişim programı kapsamında “6-21 Ağustos 2016” tarihleri arasında Almanya Oberhausen ziyaretine delegasyonun lideri olarak katılacak olan Betül YILDIRIM (Kardeş Şehirler ve Dış İlişkiler Şef Vekili) ve 26 öğrenci grubu lideri Tuğba ÖZEN (4857 hizmet alımı)  ile Ufuk ŞAHİNGÖKLÜ (4857 hizmet alımı)’nün Almanya Oberhausen’a, bir gün öncesi ve sonrası belirtilen tarihlerde hava yolu ile gidiş-dönüşlerinin sağlanması, gerekli tüm masraflarının Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçesinden karşılanması, harcırahlı olarak yurtdışına gitmeleri ve belirtilen tarihlerde resmi görevli-izinli sayılmaları ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile “Geleceğin Programcıları, Genç Dahiler Projesi” hazırlanmış olup; proje kapsamında, il genelinde öğretmenlere ve öğrencilere kodlama eğitimi verilmesi amacı ile Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir okulda oluşturulması planlanan bilgisayar laboratuvarlarına her türlü bilişim desteği sağlanarak, bilişim ürünlerinin satın alınması, projeye ait görünürlük ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlere yönelik harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanarak, yapılacak protokol için imza yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,04- 46-33-01-35/06-2-0-22/5/06-5-7-90 (Fen İşleri) Mezarlık Alanı Yapım Projesinden 3.000.000,00 TL ödeneğin alınarak, 46-33-01-39/06-2-0-04/5/06-5-7-90 tertibine, 46-33-01-35/06-2-0-23/5/06-5-7-90 (Fen İşleri) Yeni Mezarlık Hizmet Binası ve Müştemilat Yapım Projesinden 500.000,00 TL ödeneğin alınarak, 46-33-01-39/06-2-0-05/5/06-5-7-90 tertibine aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,05- İlimiz, Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Ek Hizmet Binası A Blokta (Özel İdare İşhanı) bulunan ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne tahsisli 7. katın tahsis süresinin 12/05/2016 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl uzatılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,06- Belediyemize ait teşkilat şeması, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2016 tarih ve 507 sayılı Kararı ile güncellenerek "Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı" oluşturulmuş olup; söz konusu Daire Başkanlığının bütçesinin oluşturulmasına esas olmak üzere, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’na 2016 yılında konu ile ilgili olarak ayrılan ekli listede belirtilen ödeneklerin, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’na aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,07- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 211 ada, 1 parselde bulunan Tömük Belediye Hizmet Binası’nın 2. katında bulunan 2 adet odanın, Mersin - Erdemli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı zimmetinde bulunan oy sandıkları ile oy verme kabinlerinin muhafaza edilebilmesi amacıyla, Mersin - Erdemli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bedelsiz olarak 5 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,08- Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı’nın hasta nakil ambulansı ücret tarifelerinde değişiklik talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,09- Mezitli Belediyesi tarafından 11-12 Haziran 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan “7. Soli Güneş Festivali" için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçe tertibinden 50.000,00 TL maddi destek sağlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10- Anamur Belediyesi tarafından 24-27 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan “10. Uluslararası Anamur Kültür ve Muz Festivali” için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçe tertibinden 75.000,00 TL maddi destek sağlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11- Mersin Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 08/04/2016 tarih ve E.3981892 sayılı yazısı ile mülkiyeti Belediyemize ait, Tarsus İlçesi, Damlama Mahallesi, Karağür Mevkii, 118 ada, 11 parselde tarla vasfında kayıtlı 7.512,89 m2 yüzölçümlü taşınmaz üzerinde bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nce kullanılan Şehit Mehmet Akif Sönmez İlkokulu ve Ortaokulu’nun İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim-Kültür-Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12- İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı’nın bütçe içi işletmelerin ücret tarifelerinde değişiklik talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,13- Anamur - Kaşdişlen Cemevi ve Kültür Merkezi yapım işi için Anamur Belediyesi’ne yardımda bulunulması, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2016 Mali Yılı Bütçesinin 46-33-01-35/06-2-0-00/5/06-5-7-90 ekonomik kodundan karşılanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,14- 02.04.2015 tarih ve 29314 sayılı Resmi Gazete ve yayımlanan Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereğince, I Sayılı Kadro İhdası, II sayılı Boş Kadro Değişikliği, III sayılı Dolu Kadro Değişikliği Cetvelinde ve Teşkilat Şemasında belirtilen kadrolarda değişiklik yapılmasına ve yeni kurulan, devredilen birimlerin bütçe ödenekleri ile birlikte aktarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,15- Tarsus Tenis İhtisas Spor Kulübü Demeği tarafından Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına gelen dilekçede 27 Haziran - 3 Temmuz 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uluslararası Tarsus Tenis Cup’a destek verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16- Toroslar İlçesi, Ayvagediği (Çapar) Mahallesi, 296 ada, 9 parseldeki Belediye Hizmet Binasında bulunan 1 odanın Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce “Gözne Şube Şefliği” olarak kullanılmak üzere  MESKİ Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,17- Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, tapuda Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 142 ada, 22 parsel No.lu 780,69 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MESKİ) adına tahsis işleminin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18- Litvanya’nın Klaipeda Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 2016/5-1(53) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 3625-3626-3627-3628-3629 adalar ve adalar arasındaki alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,20- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 2016/5-1(55) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Ulaş Mahallesi, 108 ada, 538-539-542 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,21- Tapunun Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kaleburcu Mahallesi, 287 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,22- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 2016/5-1(54) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler Mahallesi, 1452 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,23- Tapunun Mersin İli, Tarsus İlçesi, Beylice Mahallesi, 1319 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,24- Tapunun Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 312 ada, 25 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,25- Tarsus Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 2016/4-1(48) sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İncirlikuyu Mahallesi, 123 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,26-  Tarsus Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 2016/4-1(49) sayılı kararı ile Mersin İli, Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 1307 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,27- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3145 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,28- Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 22 L-II pafta, 5039 ada,29 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,29- Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.04.2016 tarih ve 49 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 24 P-IV pafta, 10405 ada, 5 No.lu parsel, Yalınayak Mahallesi,        23 N-II pafta, 10162 ada, 6 No.lu parsel, Yalınayak Mahallesi, 24 N- III pafta, 10579 ada, 6 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,30- Gülnar Belediye Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 32 sayılı kararı ile; Mersin İli, Gülnar İlçesi, Bozağaç Mahallesi, 148 ada, 79-81 No.lu parseller ve 157 ada, 12-13 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,31- Bozyazı Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 22 sayılı kararı ile; Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, 19 L-IV-A pafta, 317 ada, 1 No.lu parselin batısındaki park alanına trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,32- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 032dl2d3B pafta, 305 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,33- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 41 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 656 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,34- Silifke Belediye Meclisi’nin 06.06.2016 tarih ve 70 sayılı kararı ile; Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 8549-8550-8628-8552-8554-8555-8556-8557-8558 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,35- Silifke Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 34 sayılı kararı ile; Mersin İli, Silifke İlçesi, Sayağzı Mahallesi, 865 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,36- Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 18 I-II pafta, 10678 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,37- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2016 tarih ve 239 sayılı kararına yapılan 3 (üç) adet itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 8 sayılı kararı ) ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,38- Mezitli Belediye Meclisi'nin 07.03.2016 tarih ve 42 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 542 ada, 12 No.lu parsele ilişkin  1/1000  ölçekli uygulama  imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,39- Mezitli Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 85 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi sınırları içerisinde yapı yüksekliğinin en fazla 14 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,40- Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi doğrultusunda; Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 49 yıllığına Jandarma Genel Komutanlığı’na kesin izin verilerek tahsis edilen, Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi hudutları içerisinde yer alan 80.000 m2’lik sahanın İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve eklentileri yapımı amacıyla “Kamu Hizmet Alanı (KHA)” olarak 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işaretlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,41- Tapunun Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Evci Mahallesi, 187 ada, 64 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,42- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Siteler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Enerji Nakil Hattının Kaldırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,43- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.04.2014 tarih ve 97 sayılı kararı ile ilçe belediyelerine devredilen numarataj yetkisinin yeniden düzenlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 17 HAZİRAN 2016 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- İlimiz, Tarsus İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, 3046 ada, 18 No.lu parsel, Tarsus Şehirlerarası Terminal İşletme Binası 1. katında bulunan 73 No.lu bağımsız bölümün, Tarsus Belediyesi’ne ait sanat varlıklarının korunması ve sergilenmesi amacıyla kullanmak üzere, Tarsus Belediyesi’ne bedelsiz olarak 25 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,02- İlimiz, Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan, tapuda 3637 ada, 3 parselde kayıtlı, Tarsus Hali İçi L Blok 7-8 numarada bulunan, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kayıtlarında “Yeni Hal Camii” olarak belirtilen yerin Cami olarak kullanılmak üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı adına Tarsus Müftülüğü’ne bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,03- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 10149 ada, 1 ve 2 parsel; 536 ada, 482 ve 197 parsel; 338 ada, 93 parselleri de kapsayan ekli krokideki alanda “Şehir Meydanı ve Parkı, Kültür Merkezi ve Yeraltı Otoparkı” yapılmasına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- Aydıncık Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 09/06/2016 tarih ve 21219669-755-34 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan; tapunun Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Hürriyet (Hacıbahattin) Mahallesi, 121 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Mersin il idari sınırları kapsamında; ilin alt ölçekli planlarını koordine edecek, arazi kullanım kararlarını bir stratejik yaklaşım içine kurgulayacak, Mersin İli’nin küresel, ülkesel ve bölgesel düzeyde potansiyellerini geliştirerek geleceğe taşıyacak, doğal ve kültürel değerlerini sürdürülebilir araçlar ve yöntemlerle koruyup geliştirerek, kontrolsüz göç ve hızlı kentleşme problemlerinin yarattığı ekonomik sorunlara çözüm getirecek, doğal varlıklar ve yenilenebilir enerji konularında sürdürülebilir bir ekolojik yaklaşım benimseyecek şekilde kentsel gelişmenin yönlendirilmesini sağlamak amacı ile idaremizce çalışmaları başlatılan “Mersin Çevre Düzeni Planı”na ilişkin teklifin görüşülmesi,06- Tapunun Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 23 M-IV pafta, 3884 ada, 3 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,