Gündem 16 NİSAN 2019

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 NİSAN 2019 SALI GÜNÜ SAAT 14:00’DA KONGRE MERKEZİNDE YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

 

01- Başkan Tarafından Meclisin Açılışı,

02- Başkanlık Makamınca Geçici Katip Üyelerinin Tespiti ve Divana Daveti,

03- Toplantı Yeter Sayısının Tespiti ( Yoklama ),

04- Bir Önceki Tutanak Özetinin görüşülmesi,

05- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Başkanlık Divanı” başlığını taşıyan 19. Maddesi doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından iki yıl boyunca görev yapmak üzere, Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili’nin gizli oy ile seçilmesi,

06-  5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Başkanlık Divanı” başlığını taşıyan 19. Maddesi doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından iki yıl boyunca görev yapmak üzere Meclis Katipliğine 2 Asıl, 2 Yedek üyenin gizli oy ile seçilmesi,

07- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20. Maddesi gereğince; Belediye Encümeni’ne gizli oy ile 5 üye seçilmesi,

08- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesi gereğince; İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu ile kurulacak diğer komisyonlar için  işari oylama ile  üye seçilmesi,

Dilek ve Temenniler.

                                                                                        

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Vahap SEÇER

Büyükşehir Belediye Başkanı