Gündem 16 Aralık 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16 Aralık 2022 Cuma Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Aralık Ayı

Olağan Toplantısı II. Birleşim Gündemi

 

01- Açılış ve yoklama

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

03- Gündem dışı konuşmalar

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

     

                                                                                                     Vahap SEÇER

                                                                                                     Büyükşehir Belediye Başkanı

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR


01- MBB Cenaze ve Defin Hizmetleri Yönetmeliği’nde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


02- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Görev Yetki Sorumlulukları İle Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliği’nin "İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı” bölümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


03- MBB Ticari Plakalı Araç (T, M, S, H ve C) Yönetmeliklerinin revize edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


04- Zabıta Personeline 2023 yılında ödenecek maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


05- İtfaiye Personeline 2023 yılında ödenecek maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


06- Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Akkuyu Nükleer A.Ş. İtfaiye Teşkilatları arasında Eğitim Bilgi Yardımlaşma ve İşbirliği Protokolü imzalanması ve bu kapsamda düzenlenecek olan protokolleri imzalamak üzere Büyükşehir Belediye Başkanı veya Başkanın uygun göreceği belediye bürokratına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


07- 2023 Yılı için Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin aylık olağan toplantıları ilk birleşim tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


08- Anamur Kaymakamlığı ve Anamur Şoförler Odası Başkanlığı temsilcileri ayrıca vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda; Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine uygun 114 adet "S" serisinden (Servis) plaka kiralama iş ve işlemleri için Encümen’e yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


09- Mersin Büyükşehir Belediyesi 2023 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


10- Büyükşehir Belediyemiz ile Türkiye Kızılay Derneği arasında kan ihtiyacı duyulan hastaların daha hızlı ve daha sağlıklı bir şekilde il sınırları içerisinde kan temin edilebilmesi için Türkiye Kızılay Derneği ile Belediyemiz arasında ortak proje yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


11- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 24. Maddesinin hükümleri uyarınca halen görevlerine devam etmekte olan 8 kişi x 12 ay = 96 Adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan; 01.01.2023-31.12.2023 dönemine ait geçici işçi vize cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,


12- MBB Denizkızı Turizm A.Ş.’nin talebi doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.07.2020 tarihli ve 344 sayılı kararı ile işletme hakkı şirketlerine verilen Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 2964 nolu parsel üzerinde bulunan 27 m² kapalı, 70 m² açık alana sahip çay bahçesi-kafeteryanın işletme hakkının iptal edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,


BİRİMLERDEN GELEN KONULAR


01- Belediyemize bağlı toptancı hal kompleksleri içerisinde faaliyet gösterenler meslek mensubu esnaflardan alınacak teminat tutarının belirlenmesi ile ilgili konunun görüşülmesi,