Gündem 16 Aralık 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 16 ARALIK 2016  CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI ARALIK AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi, 04-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,05-  Dilek ve temenniler.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 ARALIK 2016 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKKOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ  01-  Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 1190 ada, 2 parsel No.lu 15778,00 m2 yüzölçümlü gecekondu önleme bölgesi niteliğindeki taşınmazın Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ( MESKİ ) adına devir işleminin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 02-  Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, tapuda Mersin İli, Toroslar İlçesi, Aladağ Mahallesi, Yöğrücek Mevkii, 142 parsel No.lu 1.220,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın, Karayolları 5. Bölge Müdürlüğü adına tahsis işleminin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 03-  Mersin İli, Akdeniz, Bozyazı, Çamlıyayla, Erdemli, Tarsus, Toroslar ve Silifke İlçelerinde bulunan toplam 50 adet taşınmazın 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun ilgili maddesi doğrultusunda 10 (on) yıl süreli kiralama işlemi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 04-  Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nce terminale giriş çıkış yapan otobüs ve sürücülerin denetiminin daha etkin yapılması amacıyla Mersin Şehirler Arası Otobüs Terminalinde terminalin güney giriş-çıkış noktası ve batı giriş-çıkış noktası olarak kullanılan ofislerin İl Emniyet Müdürlüğü’ne 10 yıllığına tahsisinin yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek ve Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 05-   Zabıta Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; 2017 yılı için Zabıta Memurlarına ödenecek olan maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek ve Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 06-  İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; 2017 yılı için İtfaiye Memurlarına ödenecek olan maktu mesai ücretinin belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek ve Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 07-  Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Belediyemiz bünyesinde 4857 sayılı Yasa kapsamında geçici işçi statüsünde istihdam edilmek üzere 2016 yılı içinde hizmetlerine ihtiyaç duyulan 12 personel için, 12 kişi x 12 ay = 144 adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan 01/01/2017-31/12/2017 dönemine ait geçici işçi vize cetveli ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek ve Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 08-   Belediyemizin 2017 mali yılı bütçesi ile birlikte uygulanacak olan vergi, harç ve ücret tarife teklifleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 09-   Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 2037 ada, 1 parsel No.lu 652 m2  miktarlı kargir ev ve bahçe niteliğindeki taşınmazın “Eğitim amaçlı kamu binası yapılması ve adının Ülker ÖZKAN” olması şartıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (g) fıkrası uyarınca şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 10-  Anamur Belediye Meclisi’nin 01.12.2016 tarih ve 159 sayılı kararı ile kabul edilen Anamur Belediyesi 2017 Yılı Performans Programı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 11-  MESKİ Genel Müdürlüğü’nün 25.11.2016 tarih ve E.19853 sayılı yazıları ile; mülkiyeti Belediyemize ait, Erdemli İlçesi, Arpaçbahşiş Mahallesi, 137 ada, 6 No.lu parsel üzerinde bulunan Belediye Hizmet Binası zemin kat 106/H ve 106/I No.lu odaların MESKİ Hizmet Birimi olarak kullanılması amacıyla bedelsiz olarak MESKİ Genel Müdürlüğü’ne 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 12-   Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; (I) sayılı kadro ihdası, (II) sayılı boş kadro değişikliği ve (III) sayılı dolu kadro değişikliği cetvellerinde belirtilen kadroların ihdas edilmesi ve teşkilat şemasında değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek ve Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 13-  Tarsus Belediye Meclisi’nin 04.11.2016 tarih ve 2016/10-1(108) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kaleburcu Mahallesi, 287 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 14-  Tarsus Belediye Meclisi’nin 04.11.2016 tarih ve 2016/10-1(106) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Topçu Mahallesi 164 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 15-  Toroslar İlçesi, Çopurlu Mahallesi, 1303 No.lu  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 16-  Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 160 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, 17-  Toroslar İlçesi, Darısekisi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 1/1000 ölçekli mevzii imar planı birleştirilmesine ilişkin teklife askı süresi içerisinde yapılan itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 18-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, 530, 831, 20 ada, 5, 9, 180 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 19-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu-Çanakçı Mahallesi, 195 ada, 79 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 20-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kayacı Mahallesi, 101 ada, 174 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 21-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Karaahmetli Mahallesi, 103 ada, 374 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 22-  Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 751 ada, 4, 5, 6 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 23-  Silifke İlçesi, Atakent Mahallesi, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 24-  Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 754 ada, 1 ve 2 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 25-  Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 115 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 26-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.04.2016 tarih ve 339 sayılı kararına askı süresi içerisinde yapılan 2 (iki) adet itiraz (Silifke Belediye Meclisi’nin 12.01.2016 tarih ve 16 sayılı kararı) ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 27-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.07.2016 tarih ve 681 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 58 sayılı kararı) ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 28-  Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 139 ada, 4 No.lu parsel, 140 ada, 6 No.lu parsel ve 141 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 29-  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 314 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 30-  Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Mahallesi, 542 ada, 12 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine askı süresi içerisinde yapılan bir (1) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 31-  Mersin İli, Mezitli İlçesi, Kuyuluk Mahallesi, 125 ada, 4, 6, 8 No.lu parseller ile 126 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 32-  Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 10112 ada, 1 ve 2 No.lu parseller ile 5912 ada, 4 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi, 33-   Mersin İli, Akdeniz İlçesi, İhsaniye Mahallesi, 10149 ada, 1 parsel, 536 ada, 482 ve 197 parseller, 338 ada, 93 parseli de kapsayan alana ilişkin Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 23.09.2016 tarih ve 884 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 34-  Akdeniz İlçesi, Şevket Sümer Mahallesi ve Güneş Mahallesi sınırları içerisinde 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi. 35-   Mersin Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 36-  İlçe Belediyelere ait Evsel Katı Atık Tarifesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 37-  Ulaşım Dairesi Başkanlığının ödenek aktarma talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi, 38-  Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13/05/2016 tarih ve 436 - 437 sayılı kararları ile yürürlüğe girmiş olan “T - M ve H Serisi Plakalar ile İlgili Yönetmelikler”in günümüz şartlarına uyarlanarak, ilgili yönetmeliklerde revizyon yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 16 ARALIK 2016 CUMA GÜNÜYAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKİDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ   01-        Mahkeme kararı doğrultusunda; Yenişehir İlçesi, tapuda Kocavilayet Mahallesi, 5129 ada, 3 numaralı parselin "Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı" olarak işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 02-        Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 7419 ada, 1 parsel No.lu taşınmaza ilişkin, Mersin 2. İdare Mahkemesi’nin 18.11.2015 tarih ve 2014/1945E. 2015/1613K. sayılı kararı gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 03-        Yenişehir Belediye Meclisi'nin 07.11.2016 tarih ve 153 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 10678 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 04-        Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 117 sayılı kararı ile; 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarında yapılan değişiklik ile ilgili teklifin görüşülmesi, 05-        Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.10.2016 tarih ve 100 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi sınırları içerisinde muhtelif alanlarda 25 adet trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 06-        Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.11.2016 tarih ve 116 sayılı kararı ile; Toroslar İlçesi, Dorukkent Mahallesi’nin tamamı ve Arpaçsakarlar Mahallesi’nde belirlenen bölgede imar uygulaması ve inşaat ruhsat işlemlerinin durdurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 07-        Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 2017 Yılı Ocak ayı itibari ile toplantı tarihlerinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 08-        Mersin İli, Mut İlçesi, Pamuklu Mahallesi, 110 ada, 388 ve 432 No.lu parsellerde güneş enerji santrali yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi, 09-        Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Toroslar İlçesi, Çapar Mahallesi, 470 ada, 1 parsel 2.070,00 m2 yüzölçümlü “Metruk Mezarlık” vasfında kayıtlı taşınmazın üzerinde bulunan Yeni Cami’nin cami olarak kullanımının devam etmesi amacıyla, Yeni Cami arsasının, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 15/h ve 75/d ve 18/e maddelerine göre bedelsiz olarak 25 yıllığına Toroslar Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 10-        MESKİ Genel Müdürlüğü’nde 2017 Yılı (01.01.2017-31.12.2017) için çalışacak olan (18 kişi x 12)  216 adam/ay miktarı esas alınarak hazırlanmış olan Geçici İşçi Vize cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi, 11-        Çukurova Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında Yaş Sebze ve Meyvelerin raf ömrünü uzatmayı amaçlayan bir Araştırma ve Eğitim Merkezi Kurulacaktır. Söz konusu projeye katılım, ortaklık, katkı payı ve benzeri iş ve işlemler için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 12-        Mersin İli, Tarsus İlçesi, Baharlı ve Ağzıdelik Mahallelerinde bulunan 12 adet toplam 1629 dekar hazine arazisi üzerine, Mersin Valiliği (YİKOB), Mersin Büyükşehir Belediyesi, Tarsus Belediyesi, Mersin Seracılığı Geliştirme Derneği, Tarsus Seracılığı Geliştirme Derneği ve Tarsus San. Ve Tic. Odası işbirliğiyle kurulacak olan Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne %10 hisse ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (o) bendi uyarınca Büyükşehir Belediyesi olarak katılım, ortaklık ve katkı payı vb. iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 13-        Mersin İli, Tarsus İlçesi, Alifakı ve Reşadiye Mahalleleri ve Erdemli İlçesi Alata Mahallesinde bulunan toplam 3 adet yerleşik arazi üzerine kurulması planlanan Mersin Tarım Gıda Teknoloji Geliştirme Bölgesi için Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Mersin Tic. Ve San. Odası, Tarsus Tic. Ve San. Odası, Erdemli Tic. Ve San. Odası, Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak yürütülecek çalışmaya katılım, ortaklık ve katkı payı vb. iş ve işlemler için Büyükşehir Belediyesi olarak katılım, ortaklık ve katkı payı vb. iş ve işlemler için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 14-        Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Belediyemiz ve Mersin Büyükşehir İmar İnş.Turz.O.Park.Elek.Ürt.Rek. ve Org.San. ve Tic.A.Ş.nin 2015 Yılı Sayıştay Değerlendirme Raporunun Meclis’e bilgi olarak sunulması.