Gündem 15 Şubat 2019

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15 Şubat 2019 Cuma Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2019 Yılı Şubat Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                              

                                                                                                     Mehmet Özgür SANAL

                                                                                                Büyükşehir Belediye Başkan V.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 15 ŞUBAT 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı Sosyal Hizmetler ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,
 2. Mersin Büyükşehir Belediyesi Nakdi ve Ayni Ödül ile Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Yapılacak Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Ulusal ve uluslararası spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösteren veya derece alan ve Mersin Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde ikamet eden sporcu ve antrenörlere ödül verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Spor kursları ücretlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. 2019 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinin Katı Atık Aktarma İstasyonları ile Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerine Kabul Edilecek Katı Atık ve Arıtma Çamuru Ücretleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6.  Çamlıyayla İlçesi, Sarıkavak Mahallesi, 1363 No.lu parsel, Erdemli İlçesi, Çiriş Mahallesi, 102 ada, 16 No.lu parsel, Mezitli İlçesi, Doğlu Mahallesi, 160 ada, 41 No.lu parsel, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 3195, 3196 ve 3197 No.lu parseller, Yenişehir İlçesi, Turunçlu Mahallesi, 54 ve 55 parsel numaralı taşınmazların üzerinde bulunan içme suyu amaçlı tesisler nedeniyle Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına tapu devri yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 164 No.lu parselde 5.488,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı taşınmazın 2.000,00 m²lik kısmında yer alana fidanlığın 5 (beş) yıl süre ile Toroslar Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. 18. Mersin Uluslararası Müzik Festivali için 300.000,00-TL’lik (üçyüzbin) desteğin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2019 Mali Yılı bütçesinden karşılanabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. C serisinde plakalar ile ilgili yönetmeliğin 16. Maddesinin (Ticari Plakayı Askıya Alma)  günümüz şartlarına uyarlanması ve Geçici Madde 8’in yönetmelikten çıkarılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Servis Araçları Hizmet Yönetmeliği’nin Ticari Faaliyetini Durdurma (Ticari Plakayı Askıya Alma) başlıklı 22. maddesinin 2. paragrafının günümüz şartlarına uyarlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Mersin Büyükşehir Belediyesi Toplu Taşıma Araçları (Özel Halk Otobüsü ve Minibüs) Yönetmeliği’nin Ticari Faaliyetini Durdurma (Ticari Plakayı Askıya Alma) başlıklı 13. Maddesinin günümüz şartlarına uyarlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 20 Ada 219 parsele için 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin, Silifke Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 01 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.12.2018 tarih ve 838 sayılı kararına  (Tarsus İlçesi, Yenice Atalar, Yenice Yiğitbaşı, Yenice Fatih, Arıklı, Günyurdu, Yunacık ve Kanberhöyüğü Mahallelerini kapsayan alanda ilave ve revizyon 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı) askı ilan süreci içerisinde yapılan 5 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. Gülnar İlçesi, Yanışlı Mahallesi’nde Orman İşletme Müdürlüğü’nden yol izni sahası oluru alınarak idaremizce açılan yola “Gülnar Hatun Caddesi” isminin verilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 15. Erdemli Belediye Meclisi'nin 02.01.2019 tarih ve 5 sayılı kararı ile onaylanan, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 53 ada 10 no.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 16. Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar ve Dorukkent Mahallelerine ilişkin Toroslar Belediye Meclisinin 01.11.2016 tarih ve 116 sayılı kararının iptali ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 17. Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 73 ve 74 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 18. Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi 19-J-3, 19-K-4 paftalar 6305 ada 1 ve 2 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı için Yenişehir Belediye Meclisi’nin 07.01.2019 tarih ve 9 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 19. Anamur İlçesi, Saray Mahallesi, 114 ada, 1, 3, 6, 24, 33, 34, 58, 62, 63, 64 ve 67 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı için, Anamur Belediye Meclisi’nin 06.11.2018 tarihli ve 93 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 20. Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi 906 ada 22 parsel numaralı taşınmaza ilişkin  1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 21. Erdemli Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 22. Yenişehir Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 23. Toroslar Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 24. Aydıncık Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 25. Çamlıyayla Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 26. Akdeniz Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 27. Anamur Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 28. Mezitli Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 29. Tarsus Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 30. Silifke Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 31. Bozyazı Belediyesi sınırları içerisinde Otopark Bedelinin hesaplanmasına esas yerleşim bölgelerine ilişkin grupların belirlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

 

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 15 ŞUBAT 2019 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA

GÖRÜŞÜLECEK İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Anamur Huzurevi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı tarafından Mersin Büyükşehir Belediyemize yapılan müracaat doğrultusunda, taraflarınca yapımına 2017 yılında başlanılan ancak, artan maliyetler nedeniyle ilerleme kaydedilemeyen Anamur Huzurevi projesinin devamı açısından ihtiyaç duyulan 22.000,00-TL (yirmiikibintürklirası) nakit para veya muhtelif ebatta 500 Ton demirin sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2.  Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 2299 ada, 1 parsel (Hürriyet Mah. 1742 sokak) 1.336,00 m² yüzölçümlü taşınmazın 300,00 m²’lik kısmında yer alan Aile Sağlığı Merkezinin “Toplum Sağlığı Merkezi” hizmetlerinde kullanılması amacıyla 5 (beş) yıl süre ile Mersin İl Sağlık Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,