Gündem 14 ŞUBAT 2022

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Şubat 2022 Pazartesi Günü Saat 14:00’te

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2022 Yılı Şubat Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01- Açılış ve yoklama

 

02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi

 

03- Gündem Dışı Konuşmalar

 

04- Komisyonlara havale edilen konuların görüşülmesi

 

05- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi

 

 

                                                                                                              Vahap SEÇER

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

KOMİSYONLARA HAVALE EDİLEN KONULAR

 

01- İlimizde sosyal ve ekonomik dengelerin bozulması sebebiyle, sosyal belediyeciliğin gereği olan dezavantajlı vatandaşlarımızın daha hijyenik, kaliteli, uygun fiyatla ve sürdürülebilir koşullarda ekmeğe, yemeğe ulaşmasını sağlamak için ekmek fabrikası ve büfesi kurmak-işletmek, mahalle mutfakları kurmak-işletmek, konaklama tesisleri, öğrenci yurtları ve kreş kurmak-işletmek ve kafeterya işletmek amacıyla “Mersin Büyükşehir Belediyesi İktisadi ve Sosyal Tesis İşletmesi” adı altında Bütçe İçi İşletme kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediye’sinin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

02- “Mezitli 3 Ocak Hafif Raylı Sistem Metro Hattının İnşaat ve Elektromekanik Sistemlerinin Temini, Montajı ve İşletmeye Alınması İşi” projemize ihtiyaç duyulan finansmanın ilgili mevzuat hükümlerince ''Banka Kredisi veya Tahvil İhracı'' yöntemi temini ile yıllara sari harcamalar göz önünde bulundurulduğunda 2.489.543.089,88-TL tutarında kredi temin edilmesi için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

03- 03­04­05 Haziran 2022 tarihinde Kilikya Ultra Maratonu, 09 Ekim 2022 tarihinde Mersin Soli Pompeiopolis Yüzme Maratonu, 2022 Kasım ayında Uluslararası Tarsus Yarı Maratonu ve 30 Nisan 2023 tarihinde Uluslararası Mersin Maratonu düzenlenmesi planlanmakta olup; söz konusu organizasyonların gelir ve giderleri ile birlikte Belediyemiz şirketlerinden Büyükşehir İmar İnşaat A.Ş. ile müşterek düzenlenmesine ilişkin sözleşme yapmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanına protokol imzalama yetkisi verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Mersin Büyükşehir Belediye’sinin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

04- Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği gereğince Eğitim Öğretim yılı içerisinde ücret artışı yapılamayacağından Mersin Büyükşehir Belediyesi 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın gelir kalemlerinde yer alan Gülnar Yükseköğretim Kız Öğrenci Yurdu Konaklama Ücretlerinde 2021­2022 yılı eğitim öğretim dönemi için 2021 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan ücretlerin uygulanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

05- Kentimiz ile Çek Cumhuriyeti (Çekya) Güney Moravya Bölgesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

06- 2022 Mali Yılı Vergi, Harç ve Ücret Tarifesinde yer alan Zabıta Dairesi Başkanlığı Otogarlar Şube Müdürlüğü’nün Merkez ve İlçe Otogarları Ücretlerinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

07- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 183 sayılı kararı ile  Mezitli İlçesi tapuda Mezitli Mahallesi (Akdeniz Mahallesi) 3552 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

08- Mezitli Belediye Meclisi'nin 01.11.2021 tarih ve 185 sayılı kararı ile  Mezitli İlçesi tapuda Mezitli Mahallesi (Akdeniz Mahallesi) 11617 ada 1 parsel ve 11914 ada 1 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

09- Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı tarafından Mezitli İlçesi, Kültür Parkta (Babil Sitesi önü) hazırlanan Su Sporları Merkezi Projesine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

10- Mut Belediye Meclisi'nin 01.10.2021 tarih ve 102 sayılı kararı ile Mut İlçesi Ortaköy Mahallesi, 121 ada 8 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

11- Mut İlçesi, Güllük ve Cumhuriyet (tapuda Civciv) Mahalle sınırları içerisinde kalan DSİ sulama kanalı etrafının Rekreasyon Alanı olarak planlanması amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

12- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarih ve 21 sayılı kararı ile uygun görülen Mezitli İlçesi, tapuda Mezitli Mahallesi 1964 ve 1965 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

13- Akdeniz Belediye Meclisi'nin 04.01.2022 tarih ve 9 sayılı kararı ile Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 9493 ada 29, 30, 31, 32 ve 36 parseller numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

14- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.12.2021 tarih ve 177 sayılı kararı ile onaylanan Tarsus İlçesi, Heleke Mahallesi 1163 parsele ilişkin 1/1000  Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

15- Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi sınırları içerisinde İstiklal Caddesinin UKOME Kararları doğrultusunda Tek Yön olarak projelendirilmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

16- Yenişehir İlçesi Menteş Mahallesi 2371 ada 7 parsel numaralı taşınmazın Kamu Hizmet Alanı olarak işaretlenmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

17- Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, 350 ada 244 parsel ve 237 parsel ve yakın çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

18- Tarsus İlçesi, Zorbazhark Mahallesi 496 ada 12, 15, 16, 31 ve 33 parseller ile 510 ada 4 ve 17 parsellere ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

19- Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 229 ada 4, 5, 6 ve 8 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğine (Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2021 tarih ve 619 sayılı kararı) askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müştereken havale edilen konunun görüşülmesi,

 

20- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.12.2021 tarih ve 176 sayılı kararı ile kabul edilen Tarsus İlçesi sınırları içerisinde muhtelif mahallelerde toplam 13 adet  “Trafo Alanı” işaretlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

21- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.09.2021 tarih ve 2021/68 sayılı kararı ile uygun görülen Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi sınırları içerisinde 1 adet Trafo Alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

22- Silifke Belediye Meclisi’nin 04.01.2022 tarih ve 2022/2 sayılı kararı ile uygun görülen Silifke İlçesi, sınırları içerisinde 3 adet Trafo Alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilen konunun görüşülmesi,

 

BİRİMLERDEN GELEN KONULAR

 

01- Silifke İlçesi, Hacıishaklı Mahallesi 3970 parsel numaralı taşınmazın Ticaret+Turizm Alanı olarak işaretlenmesine ilişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,

 

02- Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi 153 ada 19 ve 20 parsellerin "Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve Park Alanı" olarak işaretlenmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili konunun görüşülmesi,