Gündem 14 Nisan 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14 NİSAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN III.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 NİSAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Başkanlık Divanı” başlığını taşıyan 19. Maddesi doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere, Meclis 1. Başkan Vekili ve Meclis 2. Başkan Vekili seçilmesi,02- 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Başkanlık Divanı” başlığını taşıyan 19. Maddesi doğrultusunda; Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri arasından gizli oy ile, yapılacak ilk mahalli idareler seçimlerine kadar görev yapmak üzere Meclis Katipliğine 2 Asıl, 2 Yedek üye seçilmesi,03- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 33. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20. Maddesi gereğince; belediye encümenine gizli oy ile 5 üye seçilmesi,04- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. Maddesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 24. Maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. Maddesi gereğince; 14 adet ihtisas komisyonu için işari oylama ile 7'şer üye seçilmesi,05- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 90. Maddesi uyarınca oluşturulacak satış komisyonlarında 1 yıl süre ile görev yapmak üzere işari oylama ile 1 asıl, 1 yedek üyenin seçilmesi.