Gündem 14 Mayıs 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Mayıs 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Mayıs Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.                                        

 

                                                                                                        Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 MAYIS 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1.  Mut İlçesi, Gökçetaş Mahallesi, 101 ada, 3455 No.lu parsele ilişkin İl Acil Afet Müdürlüğü’nce konut alanı olarak belirlenen ve bu doğrultuda Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.03.2017 tarihli ve 285 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında oluşturulan sokaklara Mut İlçe Belediyesi’nce teklif edilen sokak isimlerinin verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarihli ve 49 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 139 ada, 4 No.lu parselin doğusunda trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 09/04/2018 tarihli ve 6619 sayılı yazısıyla; Mezitli İlçesi, Doğlu Mahallesi, 160 ada, 41 No.lu parselde yer alan 43,84 m2 arsa vasıflı taşınmaz üzerinde 1 adet su kuyusu ve su sondaj motoru odasının, MESKİ Genel Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 10 (on) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 09/04/2018 tarihli ve 6656 sayılı yazısıyla; İlimiz, Toroslar İlçesi, Halkkent Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ile Müfide İlhan Caddesi’nin kesiştiği noktada bulunan, Muhtarlık Binası bitişiğindeki 36,00 m2lik tamamı Belediyemize ait dükkanın “Vezne Yeri” olarak kullanılmak üzere Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü adına 5 (beş) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün yazısıyla; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2017 tarihli ve 825 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarihli ve 47 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 121 ada 3, 4, 23 ve 24 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarihli ve 46 sayılı kararı ile; 154 kV Tarsus Trafo Merkezi – Nacarlı Trafo Merkezi Enerji İletim Hattı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.04.2018 tarihli ve 48 sayılı kararı ile onaylanan; Akdeniz İlçesi, Yaka Mahallesi, 124 ada, 3 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 236 ada, 2 No.lu parselde “MESKİ Hizmet Binası ve Makine İkmal Sahası” yapılması amaçlı 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Silifke Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarihli ve 63 sayılı kararı ile “Mülga Narlıkuyu Belediye Meclisi’nin 16.02.2012 tarihli ve 27 sayılı kararı ile onaylanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonunun uygulanmasının durdurulması ve imara dair hiçbir işlemin yapılmaması” ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Silifke Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarihli ve 58 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 20 ada, 219 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Silifke Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarihli ve 59 sayılı kararı ile; TEDAŞ’ın Taşucu Mahallesi’nde 3 adet alanda hazırlattığı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarihli ve 50 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi’nde muhtelif yerlerde 4 adet trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’nün 14/11/2017 tarihli yazısıyla; 28-29-30 Eylül 2018 tarihlerinde yapılması planlanan 3. Uluslararası Mersin Bilim Şenliği için 50.000,00-TL’lik (ellibin) desteğin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince hazırlanan 2017 Yılı Büyükşehir Belediyesi Gelir ve Gider Kesin Hesabı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2018 Mali bütçesinin ilgili tertibinden Alevi Kültür Dernekleri Mezitli Şubesi Derneğine KDV dahil 500.000,00-TL (BeşyüzbinTürklirası) maddi yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. Silifke Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarih ve 64 sayılı kararı ile Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 134 ada 4, 5, 80 No.lu parselleri kapsayan imar planında “Konut Alanı” olarak tanımlanmış alanın “Sosyal ve Kültürel Tesis Alanı” olarak işaretlenmesi amacıyla, Silifke Belediyesi tarafından hazırlatılan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin ortak proje kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 18. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün talebi doğrultusunda; Belediyemizin 2018 mali yılı vergi, resim, harç ve ücret tarifelerinde zemin tahrip bedeli ve hafriyat bedeli ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

     19- Gülnar Belediye Başkanlığı’nın 11.04.2018 tarihli ve 12589062-821.03-E.180/946 sayılı yazısıyla; 31 Ağustos 2018 Cuma günü Gülnar’da gerçekleştirilecek olan 16. Geleneksel Uluslararası Gülnar Yörük Türkmen Kültür ve Elma, Üzüm, Badem Festival giderlerini karşılamak üzere,       100.000,00- TL(yüzbin) maddi desteğin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

    20- Mezitli Belediye Başkanlığı’nın 09.04.2018 tarihli ve 3470 sayılı yazısıyla; 29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2018 tarihlerinde Mezitli’de gerçekleştirilecek olan 8. Soli Güneş Festival giderlerini karşılamak üzere, 100.000,00-TL (yüzbin) maddi desteğin Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

     21- Erdemli Belediyesi’nce Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, 132 ada, 19 parsel, 133 Ada 5 ve 6 Parseller ve 121 Adaya ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

     22- İlimiz, Toroslar İlçesinde bulunan Toroslar Cemevi’nin morg, cenaze yıkama tezgahı ile masa ve sandalye ihtiyaçlarının satın alınarak temin edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

     23- Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.04.2018 tarih ve 87 sayılı meclis kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Muhtelif Mahallelerde trafo işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

     24- Gülnar Belediye Başkanlığı’nın 22/03/2018 tarih ve 728 sayılı yazısı ile Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 20 ada, 103 ve 104 parsellere ilişkin resen hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

     25- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 390 ada 1 parsel ve 393 ada 1 nolu parsele yönelik 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

     26- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2018 tarih ve 210 sayılı meclis kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 38 ada, 20 ve 22 nolu parseller ile ilgili 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planında plan tadilatı karara bağlanmış olup söz konusu karara askı süresinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

    27- Litvanya Klapedia şehrinde, 31 Mayıs 2018 - 04 Haziran 2018 tarihleri arasında yapılacak olan Uluslararası Futbol Turnuvasına, Mersini temsilen Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdür V. Vedat YÜKSEL, İdareci Salih ERDOĞAN, Tercüman Ufuk ŞAHİNGÖKLÜ, Sporcular Hasan Ruhi KOÇAK, Ender ÖZİNÇ, Halis ÇAKIR, Mehmet TALAŞ, Gürsoy TURHAN, Hakan TURGUT, Metin ERBİLMİŞ, Fatih Mehmet YILDIRIM, Ramazan BOZDAĞ, Eyüphan EYÜPOĞLU’nun katılmaları ve gerekli tüm harcamaların Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının 2018 Mali Yılı Bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

   28- Mersin Büyükşehir Belediye sınırları dahilinde muhtelif bulvar ve caddelerde kırsal grup yollarında toprak tesviye, üst yapı, alt yapı ve sanat yapıları yapım işlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinin (d) ve (e) bentleri gereğince 240.000.000,00.-TL’ye (ikiyüzkırkmilyon) kadar İller Bankası veya ticari bankalardan kredi kullanma, aynı kanunun 18/d bendine göre borçlanma yapma ve yine 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g bendi uyarınca bu hususlarda düzenlenecek her türlü sözleşmeyi imzalama hususunda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

   29- 13.04.2018 tarihli ve 322 sayılı meclis kararı ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu’na seçilen Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Volkan ŞEKER’in 26.04.2018 tarihinde meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile boşalan komisyon üyeliklerine Milliyetçi Hareket Partisi’nden; yine aynı meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Temizlik Komisyonu’na seçilen Adalet ve Kalkınma Partisi Meclis Üyesi Mustafa TURAN’ın 25.04.2018 tarihinde meclis üyeliğinden istifa etmesi nedeni ile boşalan komisyon üyeliklerine Adalet ve Kalkınma Partisi’nden, kalan süreyi tamamlamak üzere birer üyenin seçilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

   30- Bozyazı Belediye Meclisi’nin 07.05.2018 tarih ve 20 sayılı kararı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

   31- Mersin Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Yönetmeliği’nin güncellenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 MAYIS 2018 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. Mut Belediye Başkanlığı’nın 22.02.2018 tarihli ve 1972 sayılı yazısı ile; 15-16-17 Haziran 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 56. Uluslararası Karacaoğlan Kültür ve Sanat Festival giderlerini karşılamak üzere, Belediyemizden 100.000,00-TL(yüzbin) maddi destek talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Silifke Belediye Başkanlığı’nın 29.03.2018 tarihli ve 40525960-318-99/12 sayılı yazısı ile; ilçelerinde her yıl düzenli olarak kutlanan ve bu sene de 10-11-12-13-14-15 Mayıs 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 45. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festival giderlerini karşılamak üzere, Belediyemizden 100.000,00-TL(yüzbin) maddi destek talebi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Yurtdışı İlişkiler Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Tarsus İlçesi, Eminlik Mahallesi, 103 ada, 17 parsel numaralı 1357,10 m² yüzölçümlü taşınmazın “mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere” 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) fıkrası uyarınca şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Zübeyde AĞDIRAN’ın 13/02/2018 tarihli dilekçesine istinaden; Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 139 parsel numaralı 11,02 m2’lik hissesinin karşılığında 3 adet mezar yeri verilmesi şartının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (g) fıkrası uyarınca şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. İlimiz Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 3195, 3196 ve 3197 parsel numaralı taşınmazların üzerinde yer alan su deposunun, Genel Müdürlükleri hizmet ve sorumluluk alanları içerisinde bulunduğundan, MESKİ Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. Çamlıyayla İlçe Müftülüğü’nün 12/03/2018 tarihli ve 107 sayılı yazısı ile; İlimiz, Çamlıyayla İlçesi, Fakılar Mahallesi, 154 ada, 8 No.lu parselde kayıtlı 2.576,63 m² yüzölçümlü kagir cami, su deposu, kagir imam evi ve mezarlık vasıflı taşınmazın yıkılmak üzere olması sebebiyle, yerine cami ve müştemilatı yapılmak üzere bedelsiz olarak 10 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı (Çamlıyayla İlçe Müftülüğü) adına (3 dükkan hariç) tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18/07/2014 tarihli 306 ve 311 sayılı, Tarsus Belediye Meclisi’nin 05/06/2014 tarihli ve 66 sayılı kararları ile belediyemize devredilen, İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan 631 ada, 2 parsel numaralı, 34.799,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın üzerindeki Kültür Park’ın içerisindeki 100,00 m2’lik mescidin bedelsiz olarak 10 yıllığına Diyanet İşleri Başkanlığı (Tarsus İlçe Müftülüğü) adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Sivas İli, Şarkışla İlçesi, Sivrialan Mahallesi’nde 108 ada, 27 parsel numaralı taşınmaza “Aşık Veysel Parkı” yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. 5366 Sayılı Kanun Kapsamında Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,
 10. Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi, 511 ada, 1 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin, Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarihli ve 29 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Anıt Kavşağı’na (H. Okan Merzeci Bulvarı-Kuvayi Milliye Caddesi Kesişimi) ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 10161 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği için, Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.12.2017 tarihli ve 171 sayılı kararı ile le ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Buluklu Mahallesi, 334 parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, Erdemli Silifke Taşucu - 13. Bl. Hd. Devlet Yolu güzergahında Km: 52+288.97 – 52+524.21 arasında kamulaştırma koridoru ile imar planları arasındaki uyumsuzluğun giderilmesine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 15. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19-J-4 pafta, 5514 ada, 12 ve 13 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin, Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 21 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 16. Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Tekmen Mahallesi, Limanağzı Mevkii, 255 ada, 7 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliğine ilişkin, Bozyazı Belediye Meclisi’nin 08.03.2018 tarihli ve 13 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 17. Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18-K-4 pafta, 3782 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına ilişkin, Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarihli ve 30 sayılı kararı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 18. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 17.11.2017 tarihli ve 1066 sayılı kararına (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.10.2017 tarihli ve 123 sayılı kararı) askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 19. Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 171 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,