Gündem 14 Mart 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 14 MART 2016 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI MART AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 MART 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    Mersin İli, Silifke İlçesi, Sabak Mahallesi, 150 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,02-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Karaahmetli Mahallesi, Öbekli Mevkii, 103 ada, 485 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,03-    Gülnar Belediye Meclisi’nin 03.02.2016 tarih ve 13 sayılı kararı ile; Mersin İli, Gülnar İlçesi, Bozağaç Mahallesi, 155 ada, 13 No.lu parsel ve 156 ada, 13 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,04-    Bozyazı Belediye Meclisi’nin 02.02.2016 tarih ve 09 sayılı kararı ile; Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Gözsüzce Mahallesi, Sırtlan Alanı Mevkii, P30D-14-B4-B pafta, 101 No.lu adanın kuzeybatısında trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05-    Bozyazı Belediye Meclisi’nin 19.10.2015 tarih ve 71 sayılı kararı ile; Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Tekmen Mahallesi, 183 ada, 3 No.lu parselin batısında park alanı olarak ayrılan alanda trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,06-    Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Mersin İl Özel İdaresi tarafından geçmişte yapılan ve Büyükşehir Belediyesi tarafından sulama amaçlı yapılacak olan ve “Ortak Kullanım Haline Gelen Elektrik Dağıtım Tesislerinin Bedel Karşılığında Mülkiyetinin de Elektrik Dağıtım Şirketlerine Devredilmesi” ile ilgili teklifin görüşülmesi,07-    İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2016 Yılı Harç Tarife Cetvelinde eksikliği tespit edilen maddelerin, İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2016 Yılı Harç Tarife Cetveline eklenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08-    Gülnar Belediye Meclisi’nin 03.02.2016 tarih ve 12 sayılı kararı ile; Mersin İli, Gülnar İlçesi, Bozağaç Mahallesi, 150 ada, 20-32-33-40 No.lu parseller ve 139 ada, 208 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,09-    Hal kompleksimizde faaliyet gösteren meslek mensuplarının 6.000,00 TL olan teminat miktarlarının 2012, 2013, 2014 ve 2015 mali yılları üretici fiyat endeksleri dikkate alınmak suretiyle, anılan rakamın 7.500,00 TL’ye yükseltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,10-    Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın 28.01.2016 tarih ve 71254691-310.99-751/2360 sayılı yazısı ile; Yenişehir Belediye Başkanlığı aleyhine Vedat YILDIZ tarafından Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin 2014/730 E. sayılı dosyası ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 9814 ada, 2 No.lu parseli kapsayan alanda imar uygulaması yapılmasına ilişkin 18.10.2012 tarih ve 1008 sayılı Encümen Kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemi ile açılan davada; Mahkemenin 10.11.2015 tarih ve 2015/1585 sayılı kararı ile dava konusu işlemin iptaline karar verildiği belirtilmiş olup, mahkeme kararının uygulanabilmesi için 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,11-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi, 61 ada 1 parsel, 62 ada 1-2 parseller, 68 ada 2-3 parseller, 69 ada 1-2 parseller, 70 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Türbe Mahallesi, 129 ada, 78 ve 124 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,13-    Silifke Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü’nün 09.02.2016 tarih ve 65414379-215-105 sayılı yazısı ile; Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 8599 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,14-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 320 ada 7 parsel ve 37 ada 16, 17, 18 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15-    Silifke Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 17 sayılı kararı ile; Mersin İli, Silifke İlçesi sınırları içerisinde 14 adet trafo yeri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16-    Mersin Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı dahilinde; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi, 134 numaralı parselde Heliport (Helikopter Pisti, hangar, bakım, onarım ve idare binası) alanı işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli ilave uygulama imar planı yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,17-    Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.nin 19.02.2016 tarih ve TD-OUT-701-2016-313 sayılı yazısı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 142 ada, 8 No.lu parsel içerisinde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,18-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kızkalesi Mahallesi’nde bulunan otopark alanına ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatları ile ilgili teklifin görüşülmesi,19-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 15.02.2016 tarih ve 23 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 17 I-2 pafta, 10478 ada, 2-3-7-8-9-10-11-13 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20-    Toroslar İlçesi, Çavuşlu Mahallesi’nde bulunan ve kamu hizmetlerinde kullanılması düşünülmeyen, mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı 8839 ada 1 parsel 176,00 m2 miktarlı, 3 parsel 220,00 m2 miktarlı, 4 parsel 158,00 m2 miktarlı, 7 parsel 97,00 m2 miktarlı, 8 parsel 88,00 m2 miktarlı, 10 parsel 89,00 m2 miktarlı, 12 parsel 47,00 m2 miktarlı, 13 parsel 43.00 m2 miktarlı, 15 parsel 44,00 m2 miktarlı, 16 parsel 64,00 m2 miktarlı, 17 parsel 77.00 m2 miktarlı, 19 parsel 75,00 m2 miktarlı, 22 parsel 103,00 m2 miktarlı, 24 parsel 264,00 m2 miktarlı taşınmazların satışlarının yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,21-    Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 18 K-I ve 18 K-II pafta, 7159 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22-    Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 L-I pafta, 11125 ada, 83 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,23-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 630, 631, 632, 633, 634, 233, 205 ve 3 ada, 17 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24-     Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Enerji İşleri Şube Müdürlüğü’nün 15.02.2016 tarih ve 68720701-622-123-1238 sayılı yazısı ile; Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 8470, 8471, 8472 numaralı parseller ve çevresinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonları ile ilgili teklifin görüşülmesi,25-    3-4-5 Haziran 2016 tarihlerinde 54.’sü gerçekleştirilecek olan Mut Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali için Mut Belediye Başkanlığı’na, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bütçesinden 50.000,00 TL nakdi destek sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,26-    Tapunun Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle, 82 ada, 6 parsel ve 3043 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27-    Anamur Belediye Meclisi’nin 02.02.2016 tarih ve 18 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 286 ada, 58 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28-    Mersin İli, Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, 421 ve 422 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29-    Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 6816 ada, 9 No.lu parsel üzerindeki “Tamamı Kamuya Tahsislidir Şerhinin Kaldırılması” ile ilgili teklifin görüşülmesi,30-    Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kurudere Mahallesi, 187- 188 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,31-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, 12 pafta,2823 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,32-    Akdeniz Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün 25.02.2016 tarih ve 76668613.310.01.427/1246 sayıları doğrultusunda hazırlanan Akdeniz İlçesi, Siteler Mahallesi, Akdeniz Caddesi’nin kuzeyinden geçen Enerji Nakil Hattının kaldırılmasına ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,33-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 05.02.2016 tarih ve 31 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Cumhuriyet Mahallesi, 032-c-05-d-3 pafta, 559 ada, 4 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,34-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 20 K-I, 21 K-IV pafta, 10553 ada, 1 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,35-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.06.2015 tarih ve 110 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Mevkii, 234 ada, 6 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,36-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 20 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 10996 ada, 1-2-3-4 No.lu parseller; 10560 ada, 2 No.lu parsel; 10561 ada, 1 parsel; 10562 ada, 1 parsel; 10563 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,37-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 25 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Davultepe Köyü, 123 ada, 2 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,38-    Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08/02/2016 tarih ve 98 sayılı kararı ile kurucu üye olarak yer alınması karara bağlanan METKEV (Mersin Tanıtım Kalkınma ve Eğitim Vakfı)in vakıf kuruluş senedinin 6. maddesi gereğince kurucu katılım payı olarak 500.000,00 TL katılım bedelinin Büyükşehir Belediyesi bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,39-    Mersin Pamukluk İçme Suyu Projesi İnşaatı’nın DSİ tarafından yaptırılması amacıyla yeniden düzenlenen revize protokolün imzalanması için Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin KOCAMAZ ile MESKİ Genel Müdürü’ne yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,40-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; imar yolları üzerinde belediyelerin görev, yetki ve sorumluluklarının tariflendiği 12.12.2014 tarih ve 741 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi Kararında değişiklik ve düzenleme yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,41-    Birleşik Arap Emirlikleri Dubai şehrinde 25-28 Nisan 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Arabian Travel Market Dubai 2016 Uluslararası Turizm Fuarı”na, Belediyemizi temsilen oluşturulacak olan bir heyetin katılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,42-    Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12/02/2016 tarih ve 140 sayılı kararı ile revize edilen teşkilat şemasına istinaden yeniden düzenlenen, Ulaşım Dairesi Başkanlığı’na ait Görev Yetki Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,43-    Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; sosyal belediyeciliğimizin ve hemşehrilik bilincimizin gereği olarak, sağlık sorunları, resmi iş ve işlemler vb. nedenler ile belirli bir süre Ankara’da bulunması gereken hemşehrilerimizin kalacak yer bulma sıkıntılarını ortadan kaldırabilmek adına konaklayabilecekleri bir konuk evi açılması planlandığından; Ankara il sınırları içerisinde Belediyemize ait anılan hizmeti verebileceğimiz bir gayrimenkulümüz olmadığından, söz konusu hizmet binasının satın alınması ya da kiralanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,44-    Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Belediyemiz 2014 Yılı Sayıştay Değerlendirme Raporunun Meclis’e bilgi olarak sunulması. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 MART 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ve bağlı bulunan Denizcilik Hizmetleri ve Denetim Şube Müdürlüğü’ne ait Görev, Yetki ve Sorumlulukları Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,02-    Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin yeniden düzenlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,03-    İşletme ve İştirakler Dairesi  Başkanlığı’nın  ve bağlı birimlerinin  görev, yetki, sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını kapsayan birim yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,04-    Fen  İşleri  Dairesi  Başkanlığı’nın  Çalışma  Usul  ve  Esasları  Hakkındaki  Yönetmeliğinde değişiklik yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,05-    Çamlıyayla İlçesi, Sebil Mahallesi’nde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait 108 ada, 1 parsel numaralı Belediye Hizmet Alanı vasıflı 7.866,07 m2  yüzölçümlü taşınmazın  4.000,00 m²’lik kısmının Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne “Şantiye Yeri Sahası” olarak kullanılmak üzere 5 (beş) yıllığına tahsisinin  sağlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06-    MESKİ Genel Müdürlüğü’ne ait MESKİ Tarifeler Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına ilişkin Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,07-    Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın Görev, Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,08-    Limanlar İşletmeciliğinin bütçe kararnamesinde ifade edilen gelir kalemlerinin değerlendirilmesi, rakamların yeniden belirlenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyon raporunun görüşülmesi,09-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 01.12.2015 tarih ve 145 sayılı kararı ile Toroslar İlçesi sınırları içerisinde 21 adet trafo alanına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10-    Mersin İli, Toroslar İlçesi, Karaisalı Köyü, 22 K-I, 22 K-II pafta, 7280 ada, 2 No.lu parsele ilişkin                             1/1000 ölçekli  uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 03.11.2015 tarih ve 137 sayılı kararı ile  Toroslar İlçesi, Mevlana Mahallesi, 23- M-IV pafta, 6632 ada, 1 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12-    Mersin Üniversitesi ile yapılan görüşmeler doğrultusunda hazırlanan Mersin İli, Tarsus İlçesi’nde üniversite alanına giden yolun genişletilmesine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,13-    Tarsus Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 2016/1-1(9) sayılı kararı ile Mersin İli, Tarsus İlçesi muhtelif yerlerde 67 adet trafo yeri için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,14-    Tarsus İlçesi, Gürlü Mahallesi, 71, 72, 73, 74, 75, 196, 238, 240, 242, 252, 258, 259, 260, 261 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,15-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 08.01.2016 tarih ve 26 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi muhtelif mahallelerinde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 08.01.2016 tarih ve 22 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 032dl2d2d pafta, 660 ada, 20 ve 22 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,17-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 16.12.2016 tarih ve 201 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata  Mahallesi, 032Cl2D3A pafta, 374 ada, 15-16 ve 17 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18-    Gülnar Belediye Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 07 sayılı kararı ile Mersin İli, Gülnar İlçesi, Işıklı Mahallesi, 101 ada, 554-557 No.lu parseller ve Sarıkavak Mahallesi 655 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı palan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19-    Gülnar Belediye Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 8 sayılı kararı ile Mersin İli, Gülnar İlçesi, Şeyhömer Mahallesi, 155 ada, 21 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,20-    Gülnar Belediye Meclisi’nin 06.01.2016 tarih ve 6 sayılı kararı ile Mersin İli, Gülnar İlçesi, Dayıcık Mahallesi, 133 ada, 11 ve 15 No.lu Parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,21-    İlimiz Aydıncık İlçesi, Hacıbahattin Mahallesi, 106 ada, 2 numaralı parsel ile 108 ada, 36 numaralı parselin 14.252 m2’sinin spor alanı yapılmak üzere hazırlanan 1/1000 ölçekli ilave imar planı tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,22-    Mersin İli, Anamur İlçesi, Göktaş Mahallesi, 906 ada, 23 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,23-    Mersin İli, Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, Kale Mahallesi ve Meydan Mahallesi'nde trafo yerleri işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,24-    İdaremiz aleyhine Ömer GÖK tarafından  Mersin 2. İdare Mahkemesi'nin    2014/1945 E. sayılı dosyası ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 7419 ada 1 parsel sayılı taşınmaza ilişkin olarak Yenişehir Belediye Başkanlığı'nın teklifi ile, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 08.09.2014 tarih ve 396 sayılı  kararı  ile  kabul  edilen  1/5000 ölçekli Nazım   İmar  Planı   Değişikliğinin   iptali   talebi   ile  açılan   davada;   anılan   mahkemenin 18.11.2015 tarih ve 20 l4/l945E. 20l5/1613K. sayılı kararı ile söz konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, 2577 sayılı yasanın 28. Maddesi gereğince işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,25-    Silifke Belediye Meclisi’nin 07.12.2015 tarih ve 122 sayılı kararı ile Silifke İlçesi sınırları içerisinde 13 adet trafo yeri ile ilgili 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,26-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.01.2016 tarih ve 8 sayılı kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 17 I-III pafta, 11356 ada, 1 No.lu parsel için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,27-    Orman Genel Müdürlüğü Mersin Orman Bölge Müdürlüğü Makine ve İkmal Şube Müdürlüğü'nün 23/10/2015 tarih ve 35457061-756.99/2295010 sayılı yazıları doğrultusunda hazırlanan, Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nusratiye Mahallesi, Karabucak Mevkii, 58 pafta, 289 ada, 51 numaralı parsel ile 3 Ocak Mahallesi, 509 ada, 117-118-138 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,28-    Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu, Kürkçü, Merkez Mahallelerinde 5 adet trafo yeri işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,29-    Mersin İli, Mezitli İlçesi, Konuş Mevkii, 29 K-II-B pafta, 394 ada, 2 No.lu parsel için 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,30-    Mersin İli, Mezitli İlçesi, Tece Köyü, 32-C-05-D-3 pafta, 103 ada, 7 No.lu parsel ve 308 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,