Gündem 14 Eylül 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Eylül 2018 Cuma Günü Saat 14.00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Eylül Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

Burhanettin KOCAMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 EYLÜL 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 1. “Mersin Büyükşehir Belediyesi 5366 Sayılı Kanun Kapsamında Yenileme Alanlarında Yapılacak İhalelere İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı bütçesinin ilgili tertibinden Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Mersin Şubesi’ne KDV dahil 1.000.000,00.-TL (birmilyon Türklirası) maddi yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Trafik Yönetim ve Kontrol Merkezi kurulacak yer için, şehir merkezinde bulunan sinyalizasyon tesisli kavşaklara hakim, merkezi bir bölgede 400-500 m2 aralığında kapalı alanı, 500-600 m2 aralığında açık alanı bulunan bir taşınmazın kiralanabilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. İlimiz, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 1660 ada, 29 parsel No.lu 112,00 m² yüzölçümlü bina ve arsası vasıflı taşınmazın üzerinde yer alan lojmanının yine lojman olarak kullanılmak üzere, Toroslar Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.05.2017 tarihli ve 513 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan C serisinden Plaka ile ilgili, 1. Hukuk Müşavirliği’nin 07/08/2018 tarihli ve E.119114 sayılı görüşleri de alınan yönetmeliğin günümüz şartlarına uyarlanarak revizyonunun yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. 12.04.2018 tarihli ve 302 sayılı Mersin Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile, İlimiz, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 211 ada, 1 No.lu parselde yer alan eski belediye hizmet binası içerisinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilen 1 adet odanın tahsis hakkının iptal edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. 2018 Yılı Vergi, Resim, Harç ve Sosyal Tesislerin Ücretleri 27.11.2017 tarihli ve 1083 sayılı karar ile belirlenmiş olup; Macit Özcan Spor Kompleksi içerisinde bulunan Futbol Sahalarının da  ücretlendirilmesi  ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Mersin Valiliği, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi, Mersin Tic. Ve San. Odası, Tarsus San. Ve Tic. Odası, Erdemli Tic. Ve San. Odası, Akdeniz İhracatçılar Birliği ve Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ile ortak yürütülecek olan projeye Büyükşehir Belediyemizin iştiraki olduğu Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Elek. Üret. Özel Güv. Hizm. San. Ve Tic. A.Ş. Şirketimizin beher değeri 20.000-TL (yirmibin Türk Lirası) olan toplam 25 hisse ile bu iş ve işlemlerin yürütülmesi amacı ile kurulacak olan Anonim Şirkete 500.000-TL (beşyüzbin Türk Lirası) sermaye ile ortak olması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. Mersin Kent Konseyi Başkanlığı’nın öncülüğünde TMMOB Çevre Mühendisleri Odasının görüşleri doğrultusunda, yerel, bölgesel ekolojik ve ekonomik unsurları göz önünde bulundurarak, plastik kullanımının sınırlandırılması ve ambalaj atıklarının geri dönüşümünün sağlanarak,  çevre koruma bilincinin geliştirilebilmesi konusunda tüm ilimizde farkındalık yaratacak yeni projeler geliştirmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 6718 ada, 6 parsel numaralı taşınmaz üzerinde yer alan trafo alanının, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e ve 75/d maddelerine göre 25 yıllığına, Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Mersin İli, Erdemli İlçesi, muhtelif mahallelerde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı için, Erdemli Belediye Meclisi’nin 08.05.2018 tarihli ve 124 sayılı kararı ile ilgili İmar ve İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Mersin İli, Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 264 ada 1 No.lu parsel, 268 ada 1 ve 2 No.lu parseller ile 269 ada 1 ve 5 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. Mersin İli, Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, 671 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. Akdeniz, Toroslar, Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı 2. Etap Planlama Alanı için DSİ Görüşü alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 EYLÜL 2018 CUMA GÜNÜ SAAT 14:00’DE

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

01- “Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli ilçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı”, Plan Açıklama Raporu ve Plan Hükümleri, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 31.07.2018 tarih ve 560 sayılı ile sayılı kararı bütünüyle yeniden onaylanmış ve 06/08/2018 – 06/09/2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkarılmış olup; ilgili karara askı süresince yapılan itirazlar ile ilgili teklifin görüşülmesi,

02- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.07.2018 tarihli ve 539 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli, Kent Merkezi Doğu Girişi Özel Proje Alanı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonu 1. Etabına askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,

03- Mersin Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Daireler Başkanlığı’nın 27/07/2018 tarih ve 98210 sayılı yazısı ile iletilen talep doğrultusunda hazırlanan Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 20 ada, 314 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

04- Muhtelif Daire Başkanlıklarından alınan toplam 121.725.800,00-TL ödeneğin, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. Maddesi uyarınca Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 46.33.01.43/04.5.1.00/5/06.5.7.07 bütçe tertibine aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.08.2018 tarih ve 163 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Yüksek Mahallesi, 80 ada, 10 No.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarih ve 134 sayılı kararı ile Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu-Tırtar Mahallesi, 69-70-68-65-1340-1328-1327-1326-1325-499 No.lu parseller ve 321 ada 1 No.lu Parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Mersin İli, Silifke İlçesi, Narlıkuyu Mahallesi III. Derece arkeolojik Sit alanı içerisinde yer alan Tercihli Turizm Alanları ve Yol Sistemine ilişkin düzenlenen 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı Değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- İlimiz, Silifke İlçesi, Susanoğlu 69 parsel numaralı, 3.800,00 m² yüzölçümlü, işletme hakkı 5216 sayılı Yasa’nın 26.maddesine göre 01/01/2020 tarihine kadar ve yıllık 100.000,00 TL bedel ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye devredilen tarla vasıflı taşınmazın yıllık bedeli ile işletme hakkı süresinin Denizkızı Turizm A.Ş’nin talebi üzerine yeniden belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- Anamur Belediye Meclisi’nin 01.06.2018 tarih ve 58 sayılı kararı ile Mersin İli, Anamur İlçesi sınırları içerisinde muhtelif yerlere trafo alanları ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- Bozyazı Belediye Meclisi’nin 06.08.2018 tarih ve 29 sayılı kararı ile Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi ile Kaledibi Mahallesinde 3 adet trafo alanı işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

11- Yol Yapım Bakım Onarım Dairesi Başkanlığı’nın 07.09.2018 tarih ve E.131004 sayılı yazısına istinaden hazırlanan tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3136 ada 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,