Gündem 14 Ekim 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ’NİN 14 EKİM  2016  CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI EKİM  AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,04-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,05-  Dilek ve temenniler.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 EKİM 2016 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKKOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ  01- Erdemli ilçemizde de bir adet Sosyal Market (Dosteli) açılması planlanmakta, ancak Erdemli ilçemizde Belediyemize ait Sosyal Market olarak kullanılacak bir yer olmadığından, Sosyal Market olarak kullanılmak üzere bir işyerinin kiralanması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 02- 2016 Yılı MESKİ Ücret Tarifesinin 2. Maddesi (c) bendi Abone Sayaç Hizmetleri kısmında yer alan Sayaç Tanıtım Kartı/Barkod Okuyucu bedelinin yürürlükten kaldırılmasına yönelik Ücret Tarifesi değişikliği ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 03- Anamur Belediyesi tarafından 26-29 Ekim 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Tarım ve Gıda Fuarında kullanılmak üzere, Anamur Belediyesi’ne 50.000.00 TL maddi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 04- Güzelyurt Belediyesi’nin 28/09/2016 tarih ve GY. 1/83/7 sayılı yazısında; 14-19 Kasım 2016 tarihleri arasında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güzelyurt Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlendiği “XIII. Güzelyurt Belediyesi Tiyatro Günleri”ne  davet ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Yurt Dışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 05- Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 3637 ada, 3 parsel No.lu taşınmazda bulunan Tarsus İlçesi Hal Kompleksi içerisine Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından (8x5) ebadında 40.00 m2lik 5 adet trafo tesisi ve kablo güzergâhları yapılmak istenmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi, 06- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi, 61 ada 1 parsel; 62 ada 1-2 parseller; 68 ada 2-3 parseller; 69 ada, 1-2 parseller; 70 ada 1 parsele ilişkin idaremize hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 07- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.07.2016 tarih ve 121 sayılı kararı ile onaylanan; Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 378 ada, 5 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili; İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 08- Erdemli Belediye Meclisi'nin 01.09.2015 tarih ve 138 sayılı kararı, Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15.01.2016 tarih ve 72 sayılı kararı görüşülmüş olup; Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, 831 ada, 7-8-9-10-11-12 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 09- Erdemli – Silifke – Taşucu 13 Bl. Hd. Devlet Yolu güzergahında (Km: 130+305.16-131+662.65 arası, Gülnar – Büyükeceli Mahallesi Geçişi) imarlı kesiminden geçen kamulaştırma koridoruna göre hazırlanmış 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 10- Mersin İli, Mut İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1107 ada, 289 parsel ve 114 ada, 110 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 11- Tapunun Mersin İli, Mut İlçesi, Hacıahmetli Mahallesi, Zeyker Mevki’ne ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 12- Anamur İlçesi, Sultan Alaaddin Mahallesi’nde bulunan ve tapuda hazine adına kayıtlı 376 ada ,64 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 13- Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 3380 ve 3381 No.lu parsellerde  “Atıksu Terfi Merkezi TM2” yapılmasına ilişkin, İdaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 14- Silifke İlçesi, İmamuşağı Mahallesi, 2301 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili,  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 15-Mersin İli, Silifke İlçesi sınırları içerisinde yapılması planlanan 4. köprü ve çevresindeki taşıt yollarının düzenlenmesine ilişkin 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili,  İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 16- Mersin İli, Silifke İlçesi, Çadırlı Mahallesi, 1231 ve 1232 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 17- Mersin İli, Silifke İlçesi sınırları içerisinde bulunan Otogar ve Çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 18- Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 8310 ada, 1 numaralı parseli kapsayan alana ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 19- Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 10188 ada, 2 parsel ve 10189 ada, 2 parseli kapsayan alanda 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 20- Yenişehir Planlama Bölgesi Kuzey Kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yapılan değişiklik tekliflerine ilişkin, Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi’ne yapılan toplam 9 (dokuz) adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 21- Mersin İli, Bahçe Mahallesi, 169 ada, 13, 3206 ada, 1 parsel, 3207 ada, 1 parsel, 3208 ada, 1 parsel, 3209 ada, 1 parsel, 3210 ada, 1 parsel, 3211 ada, 1 parsel, 3212 ada, 1 parsel, 3220 ada, 1 parsel, 3221 ada, 2 parsel, 3222 ada, 1 parsel, 3223 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan bir (1) adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi, 22- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi'nin  13.07.2015  tarih  ve  726  sayılı  kararı ile  Toplu Taşıma hizmetleri 10 yıllığına devredilen MERULAŞ’ın (Mersin Ulaşım ve Toplu Taşıma İşletmeciliği San.Tic. A.Ş.nin) 01 Ocak 2017 tarihi itibari ile  224  adet  araç  ve  490  personelinin Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmesi, Ekim-Kasım-Aralık ayı bakım-onarım, yedek parça, araç muayene sigorta giderleri, personel giderleri ve şirketin diğer giderleri için de 12.500.000,00 TL sermaye artırımı yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Şirket Hesapları İnceleme Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,   BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 EKİM 2016 CUMA GÜNÜYAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKİDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ  01- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 17-18-IJ pafta, 55 ada, 2 ve 7 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 02- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19-20-KL pafta, 7475 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 03- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 17-18-IJ pafta, 2590 ada 1 ve 2 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 04- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19-20-IJ pafta, 7578 ada, 6 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 05- Çukurova Belediyeler Birliği’nin 2016 Kasım ayı içerisinde Azerbaycan (Bakü) Yurtdışı Araştırma ve Bilgilendirme Ziyareti ile ilgili teklifin görüşülmesi, 06- Bozyazı Meclis Kararında Merkez Mahallesi 19 K-2C ve Tekeli Mahallesi P30D-13B-4A paftaları sınırları dahilinde bulunan 4650 m2 ve 2000 m2 büyüklüğündeki alanlar bölge parkı kapsamında değerlendirilerek alan için hazırlanan 2 adet Tenis Kortu projesinin Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması iş ve işlemler ile protokol imzalama yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi, 07- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin 12.08.2016 tarih ve 795 sayılı kararı ile onaylanan, Mersin İli, Mezitli İlçesi, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ada, 1 parseller ile 16 ada, 2 parsel ve 28 ada, 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonuna askı süresince yapılan 2 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi, 08- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 126 sayılı kararı ile; Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18-K-2 pafta, 1006 ada, 13 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 09- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 127 sayılı kararı ile; Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 9182 ada, 1 parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi, 10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 124 sayılı kararı ile; Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 17-I-3 pafta, 11356 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 11- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 123 sayılı kararı ile; Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 17-I-2 pafta, 10478 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 12- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 09.09.2016 tarih ve 125 sayılı kararı ile; Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 20 K-I, 20 K-2 pafta, 7722 ada, 1 No.lu parsel ve 7723 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 13- Yenişehir İlçesinde yapılmakta olan  Demokrasi Kavşağına yapılması planlanan 2 adet Yaya Üst Geçidinin imar planına işlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi, 14-Tarsus Belediye Meclisi’nin 04.10.2016 tarih ve 2016/9-1 (83) sayılı kararı ile Mersin İli Tarsus  İlçesi, Yeni Mahalle, 3248 ada, 11 ve 12 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi.