Gündem 14 Aralık 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14 Aralık 2018 Cuma Günü Saat 14:00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Aralık Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

                                                                                                       Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 ARALIK 2018 CUMA GÜNÜ SAAT

14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

01- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 170 ada, 4 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

02- Mersin İli, Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi 8018 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

03- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler Mahallesi, 458 ada ile 2787 ada arasında bulunan alana yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

04- Mersin İli, Silifke İlçesi, Hacıisaklı (Yeşilovacık) Mahallesi, 3915 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

05- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Deliminnet Mahallesi, 1960 No.lu parsele yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

06- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 38 ada, 20 ve 22 No.lu parsellere ilişkin ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

07- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Nacarlı-Şehitlik Brş.-Tarsus TM (154 kV) Enerji İletim Hattına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

08- Tarsus Tarımsal Ürün İşleme İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’ne İlişkin 1/100000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

09- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karacailyas Mahallesi, 120 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

10- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Muhtelif Mahallelerde trafo alanı işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

11- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.10.2018 tarihli ve 686 sayılı kararı ile görüşülen, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Atalar, Yenice Yiğitbaşı, Yenice Fatih, Arıklı, Günyurdu, Yunacık ve Kanberhöyüğü Mahallelerini kapsayan alanda ilave ve revizyon 1/5000 ölçekli nazım imar planına askı ilan süreci içerisinde edilen 41 (kırkbir) adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

12- Akdeniz-Toroslar-Yenişehir ve Mezitli İlçeleri 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planının Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.10.2018 tarih ve 700 sayılı kararı ile değişen kısımlarına askı süresi içerinde yapılan itirazlar ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

13- Mersin Merkez İlçesi Deliçay Deresi 2. Kısım” işi kapsamında yapılması planlanan köprünün 97 metre mansap tarafına kaydırılması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

14- Türkiye Kızılay Derneği Silifke Şubesi’ne ait Mükerrem TOKER Aşevi’nde tüm giderlerin Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce karşılanacağı 1 (bir) aşçı personelin çalıştırılmasına ilişkin protokolün 5 (beş) yıl süre ile uzatılması ve iş birliği protokolü imzalaması için Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

15- Belediyemizde görev yapmakta olan zabıta memurlarına 2019 Yılı için ödenecek olan maktu mesai ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’na müşterek raporunun görüşülmesi,

16- Belediyemizde görev yapmakta olan İtfaiye memurlarına 2019 Yılı için ödenecek olan maktu mesai ücreti ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

17- Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 6287 ada, 4 parsel numaralı 1.531,00 m² yüzölçümlü Belediye Hizmet Alanı niteliğindeki taşınmazın Belediyemize ait olan 25,82 m²lik kısmının 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendine istinaden satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

18- Silifke İlçesi, Yeşilovacık (Hacıishaklı) Mahallesi, Tisan Mevkii, 3351 parsel No.lu 1.790,00 m² lik arsa nitelikli taşınmaz üzerinde yer alan Tisan Camii ve 2 adet tek katlı (75,00 m²) Cami Lojmanının birinde cami hocasının ikamet ettiği, diğerinin ise misafirhane olarak kullanıldığı tespit edilmiş olup; Silifke Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına Cami için 20 (yirmi), Cami Lojmanları için 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

19- Mezitli İlçesi, Demirışık Mahallesi, 109 ada, 11 parsel No.lu 371,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan Demirışık Mahallesi, Yıldırım Camisi ve lojmanının, Mezitli Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına Yıldırım Caminin 20 (yirmi), cami lojmanının ise 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

20- Toroslar İlçesi, Çavuşlu (Halkkent) Mahallesi, 2990 ada, 4 No.lu parselde 4.681,00 m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Emir Sultan Cami’nin Toroslar Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 20 (yirmi) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

21- Mut İlçesi, Çamlıca Mahallesi, 177 ada, 1 parsel No.lu 129,80 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan 80,00 m²’lik iki katlı lojmanın Mut Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

22- Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, Reşadiye Cami’nin Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonuna başlanacağından caminin boşaltılması gerektiğinden ve Reşadiye Mahallesi merkezinde başka bir cami bulunmadığından Reşadiye Cami restore işlemleri tamamlanıncaya kadar Erkek Öğrenci Yurdu binasının 1. katının Silifke İlçe Müftülüğü adına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

23- Silifke İlçesi, Kabasakallı Mahallesi, 295 No.lu parselde kayıtlı arsa vasıflı iki katlı köy konağının 2. katında yer alan 2 odanın 5 (beş) yıl süre ile Silifke Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

24- İlimiz, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 3008 ada, 1 No.lu parselde yer alan 4.857,00 m² yüzölçümlü taşınmaz ile 3007 ada, 1 No.lu parselde yer alan 5.653,00 m² yüzölçümlü taşınmazlar üzerinde H. Okan Merzeci Anadolu Lisesi ile Candan Merzeci Ortaokulu’nun bulunduğu taşınmazların 20 yıl süre ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

25- İlçe Belediyelere ait 2019 Yılı Evsel Katı Atık Ücret Tarifeleri ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

26- Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmeliğe göre, Büyükşehir Belediyemiz evsel katı atık hizmetlerine ilişkin atık üreticilerine yansıtılacak olan bir maliyet değeri olmadığından, Belediyemizce, İlçelere göre su faturaları üzerinden yansıtılacak bir tarife bedeli bulunmadığı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

27- MESKİ Genel Müdürlüğü İçme Suyu Dairesi Başkanlığının talebi üzerine; MESKİ Genel Müdürlüğü’nün ilgili harcama birimleri, 2018 Yılı sonu itibariyle kullanılmayacağı öngörülen ödenekleri belirlemiş olup, toplam 22.200.000,00-TL’nin ilgili kalemlere aktarılması ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,

28- Belediyemize ait gelirler, araçlar ve mallar ile ekli listede bulunan belediyemizin muhtelif bankalarda açılan hesaplarının kamu hizmetlerinde fiilen kullanılması nedeniyle haczedilemez kararı alınması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 14 ARALIK 2018 CUMA GÜNÜ

SAAT 14:00’DE YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA

GÖRÜŞÜLECEK İDAREDEN GELEN KONULAR

  1. Mersin İli, Anamur İlçesi, Saray Mahallesi, 114 ada, 1, 3, 6, 24, 33, 34, 58, 62, 63, 64 ve 67 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  1. Anamur Belediye Meclisi’nin 02.10.2018 tarihli ve 79 sayılı kararı ile; Anamur İlçesi, Saray Mahallesi sınırları içerisinde Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  1. İlimiz Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesinde yer alan Pazar yeri ve katlı otopark içerisinde bulunan 07 No.lu (25,25 m²lik), 33 ve 34 No.lu (depo + dükkan 27,56 m²lik) dükkanların Bozyazı Belediyesi Hizmetlerinde kullanılmak üzere 10 (on) yıl süre ile Bozyazı Belediyesi adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.
  2. Toroslar Belediye Meclisi’nin 05.11.2018 tarihli ve 111 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Kepirli Mahallesi, 205, 206 ve 207 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  3. Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz Mut İlçesi, Palantepe Mahallesi, 107 ada, 2 parselde 863,21m² yüzölçümlü taşınmaz üzerinde yer alan Acil Sağlık İstasyonu binasının “112 Servisi” tarafından kullanılmak üzere 5 (beş) yıl süre ile Mut Belediye Başkanlığı adına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  1. Toroslar İlçesi Osmaniye Mahallesi 6816 ada, 9 parsel numaralı 207,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz ile Yalınayak Mahallesi 1265 parsel numaralı 1353,00 m² yüzölçümlü tarla vasfındaki taşınmazların üzerine haciz uygulaması yapılmasının engellenmesi yönünde kamuya tahsis şerhi konulduğu düşünülen taşınmazlar üzerindeki kamuya tahsis şerhinin kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  2. Tapunun, Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 11077 ada, 1 No.lu parsel ve Kocavilayet Mahallesi, 5592 ada, 1 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana ilişkin ortak proje kapsamında 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  3. Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi Doğu Girişi 2. Kısım 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu ile ilgili teklifin görüşülmesi,
  4. Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Namrun Mahallesi, 5933 parsel için hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,