Gündem 13 Temmuz 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Temmuz 2018 Cuma Günü Saat 14.00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı  Temmuz  Ayı

Olağan Toplantı Döneminin II. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                        Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 TEMMUZ 2018 CUMA GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 1. İlimiz, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 393 ada, 1 parsel numaralı 52.538,60 m² yüzölçümlü taşınmazın maliklerinden Aşkın YÜCE’nin 17/05/2018 tarihli dilekçesi ile 39,13 m²’lik hissesinin karşılığında 8 adet mezar yeri verilmesi şartıyla bağışta bulunması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. 3-4 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Çamlıyayla İğneoyası Festivali ile 18-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 4. Çamlıyayla Moto Festivali giderleri için, belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden 100.000,00.-TL maddi destek sağlanması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu İle Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Susanoğlu Mahallesi Sancıbucağı Mevkiinde bulunan 69 No.lu parselin tamamının kullanım hakkının Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı A.Ş.’ye verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı 2018 Mali Yılı bütçesinin ilgili tertibinden Alevi Kültür Dernekleri Mersin Şubesi Derneği’ne (Yenişehir Cemevi) KDV dahil 850.000,00-TL maddi yardımda bulunulması ve konu ile ilgili protokol yapma yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sn. Burhanettin KOCAMAZ’ a verilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu ile Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. İlimiz, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 2829 parsel numaralı 4.076,00 m² yüzölçümlü, üzerinde 50. Yıl Gökçeliler İlkokulu bulunan taşınmazın Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne 20 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. İlimiz, Gülnar İlçesi, Dayıcık Mahallesi, 194 ada, 4 No.lu parselde yer alan tarla vasıflı 22.492,00 m² yüzölçümlü taşınmazın üzerinde yer alan 30,00 m²lik su deposunun 10 yıl süreyle MESKİ Genel Müdürlüğü’ne tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Temizlik Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. İlimiz, Gülnar İlçesi, Işıklı Mahallesi, Coka Mevkii, 109 ada, 103 parsel, 4.200,18 m² yüzölçümüne sahip mezarlık nitelikli taşınmazın içerisinde yer alan su deposunun MESKİ Genel Müdürlüğü’ne 10 yıl süreyle tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Tarım ve Hayvancılık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8.  Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın hizmet portföyünü oluşturan “Sosyal Yardım ve Sosyal Hizmet Yönetmelik Taslağı” ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. Mülkiyeti Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait, İlimiz, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 6718 ada, 6 parsel numaralı taşınmazın, ekli krokide belirtilen 74,49 m² alanının Trafo Yeri olarak kullanılması için TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. İlimiz, Mut İlçesi, Hacıahmetli Mahallesi, 119 ada, 23 parsel No.lu 4.348,00 m2 yüzölçümlü arsa vasıflı Belediyemize ait taşınmazın, 600,00 m2lik kısmında yer alan 2 (iki) katlı atölyenin doğal boyalı el sanatlarını başlatmak, kadınların üretime destek sağlamalarına destek olmak, işsizliği önlemek ve istihdam yaratmak, sadece ekonomik değil sosyal ve kültürel anlamda da bölge ekonomisine katkı sağlamak üzere Mersin Büyükşehir Kültür Sanat Bilim Ulaştırma Ticaret ve Sanayi A.Ş. adına 10 (on) yıl süreyle bedelsiz olarak tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Ortak Olduğu Şirketlerin Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Toroslar İlçe Müftülüğü’nün 27/03/2018 tarihli ve 275 sayılı yazısına istinaden; İlimiz, Toroslar İlçesi, Aladağ Mahallesi, 842 ve 843 No.lu parsellerde kayıtlı 143,00 m² ve 403,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı taşınmaz üzerinde yer alan Borcak Camii, Cami lojmanı ve müştemilatı Diyanet İşleri Dairesi Başkanlığı’na (Toroslar İlçe Müftülüğü’ne) 20 (yirmi) yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Tarsus Belediye Meclisi’nin 05.06.2018 tarihli ve 2018/6-1(62) sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi 228 ada 37 ve 42 No.lu parsellere yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 13. Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı’nın 14.05.2018 tarihli ve E.62693 sayılı yazısı doğrultusunda; Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde H. Okan Merzeci Bulvarı ile 34. Cadde kesişimine Katlı Kavşak (Kipa Kavşağı) yapılmasına ilişkin hazırlatılan projenin imar planına işaretlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 14. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 29.05.2018 tarihli ve 92172 sayılı yazısı ile idaremize iletilen; Mersin İli, Erdemli İlçesi, “Erdemli Su Temini Sisteminin Rehabilitasyonu ve Derin Deniz Deşarjı İşi” kapsamında hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı tekliflerine ilişkin görüş oluşturulması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 15. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Mahallesi, 1225 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 16. Mersin İli, Mut İlçesi,  Karşıyaka Mahallesi, 236 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği teklifine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 17. Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Kelenderis Antik Kenti ve Akropol Alanı çevresine yönelik 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 18. Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Kent Merkezi Doğu Girişi 1. Kısım 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonu teklifine askı süresi içerisinde yapılan 6 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 TEMMUZ 2018 CUMA GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 1. Mut Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarih ve 63 sayılı kararı ile Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 947 ada 8 ve 10 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Gülnar Belediye Başkanlığı’nın 03/07/2018 tarih ve 1773 sayılı yazısı ile idaremize iletilen ve Gülnar Belediyesince re’sen hazırlanan Mersin İli, Gülnar İlçesi, Ayvalı Mahallesi, 20 ada 103/104 parseller ile 271 ada 5-6-7-8-9 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin ortak proje kapsamında idaremizce değerlendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3.  İl mülki sınırları içerisinde uygulanmakta olan Mersin Büyükşehir Belediyesi Seyahat Kartları Yönetmeliğinin revize edilmesi  ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Mut Belediye Meclisi’nin 09.03.2018 tarihli ve 70 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Deveci Mahallesi sınırları içerisinde 2 adet trafo yeri işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Mersin İli, Mut İlçesi, Karşıyaka Mahallesi, 264 ada 1 No.lu parsel, 268 ada 1 ve 2 No.lu parseller ile 269 ada 1 ve 5 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Aydıncık Belediyesi tarafından 24-26 Ağustos 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Aydıncık VI. Uluslararası Kültür Turizm ve Tarım Festival giderleri için, Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 Mali Yılı ilgili bütçe tertibinden Aydıncık Belediyesi’ne maddi destek verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. ÖSYM’ce yapılan 2018 yılı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere; Türkiye’de yerleşik Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini kazananlar ile Türkiye ve KKTC’de yerleşik vakıf üniversitelerinin en az 4 yıllık bölümlerini tam burslu (Şehit ve Gazi ailelerinin çocuklarının bursluluk oranına bakılmaksızın) kazanan ve ailesi Mersin’de ikamet eden öğrencilerin ödüllendirilerek ilk yıl için karşılıksız 1.000 TL. öğrenim yardımında bulunulmasına, ödemelerin Belediyemiz imkanları doğrultusunda bir veya birkaç defada yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Deliminnet Mahallesi, 1960 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Anamur Belediye Meclisi’nin 01.06.2018 tarihli ve 59 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Saray Mahallesi, 114 ada, 1, 3, 6, 24, 33, 34, 58, 62, 63, 64, 67 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.04.2018 tarih ve 317 sayılı kararına  askı ilan süresi içerisinde edilen 1 (bir) adet itiraz (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.01.2018 tarihli ve 10 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Brezilya’nın Santa Catarina Eyaleti ile Mersin Büyükşehir Belediyesi arasında kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kaleburcu Mahallesi, 391 ada 1 No.lu parsel, 392 ada 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. İlimiz, Mut İlçesi, Göksu Mahallesi’nde yer alan eski belediye hizmet binasının, Göksu İlköğretim Okulu binasında oluşan çatlakların, öğrencilerin can güvenliğini tehlikeye atacağı, bu nedenle okul binasının acilen tahliye edilmesi belirtildiğinden, anılan taşınmazın İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına “Göksu İlköğretim Okulu” olarak kullanılmak üzere 2 (iki) yıl süreli olarak tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi.