Gündem 13 Nisan 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Nisan 2018 Cuma Günü Saat 14.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı  Nisan  Ayı

Olağan Toplantı Döneminin III. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

 

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

03- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

 

04- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

05-  Dilek ve temenniler.

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                        Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 NİSAN 2018 CUMA GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ

 

 1. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler Mahallesi, 2842 ada, 6-7-8-9-10-11 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 4221 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Mersin İli, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, 535 ada, 35 ve 36 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Erdemli – Silifke – Taşucu 13 Bl.Hd. Devlet Yolu güzergahında (Km: 117+716-118+116 arası, Yeşilovacık (Hacıisaklı) imarlı kesiminden geçen kamulaştırma koridoruna göre hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Erdemli İlçesi, Kumkuyu – Tırtar Mahallesi, 1189 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Ayaş Mahallesi, 124 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Mersin İli, Erdemli İlçesi, Çeşmeli Mahallesi, 140 ada, 6 No.lu parsel kıyısında Kıyı Koruma Yapısı (Dalgakıran) yapılmasına ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na sunulan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifine ilişkin idaremiz kurum görüşü talebi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Temizlik Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 11125 ada, 83 parsel numaralı taşınmaza ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 9. Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 10450 ada, 1 No.lu parsel ve 10451 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Amatör Spora Destek Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 10. Mezitli İlçesi sınırları içerisinde orman vasıflı taşınmaza yapılması planlanan 150 yataklı Devlet Hastanesi ve 50 Ünitelik Ağız ve Diş Sağılığı Merkezi yatırımının 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işaretlenmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 11. Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 19 ada, 7 ve 8 No.lu parsellere (MBB Gençlik Merkezi)  ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu  müşterek raporunun görüşülmesi,
 12. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.01.2018 tarihli ve 36 sayılı kararına askı ilan süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.

 

BÜYÜKŞEHİRBELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 NİSAN 2018 CUMA GÜNÜ YAPILACAK MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK OLAN

İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ

 

01- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 16. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 20. maddesi gereğince; Büyükşehir Belediye Encümeni’ne gizli oy ile 5 üye seçilmesi,

02- 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 15. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 21. maddesi gereğince; 14 adet ihtisas komisyonu için  işari oylama ile 7'şer üye seçilmesi,

03- 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun'un 90. maddesi uyarınca oluşturulacak satış komisyonlarında İstiklal, Uray ve Liman Vergi Daireleri için 1 yıl süre ile görev yapmak üzere işari oylama ile 1’er asıl, 1’er yedek üyenin seçilmesi,

04- Anamur Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarihli ve 21 sayılı kararı ile; Mersin İli, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 247 ada, 157 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,

05- Büyükşehir Belediyemiz ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanacak olan “Yeşil Alanlarda Çim Islahı ve Personel Eğitimleri Projesi” ve Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında “Biyolojik Mücadele Projesi” protokollerinin imzalanma yetkisinin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

06- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 391 ada, 1 parsel ve 392 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 No.lu parsellere yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

07- Mersin Hafif Raylı Sistem Uygulamaya Esas Kesin Projesi’nin Müşavirlik/Kontrollük çalışması yürütülmesi, ortak hizmet proje bedelinin belediye bütçesinden karşılanması ve bu ortak hizmet projesinin yürütülmesi ile ilgili protokol imzalanmak üzere yetkinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

08- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Buluklu Mahallesi, 334 No.lu parsel ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

09- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Anıt Kavşağı’na (H. Okan Merzeci Bulvarı-Kuvayi Milliye Caddesi Kesişimi) ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,

10- Tarsus İlçesi, Eminlik Mahallesi, 103 ada, 17 parsel numaralı 1.357,10 m² yüzölçümlü taşınmazın mezarlık yeri olarak kullanılmak üzere şartlı bağış olarak devir alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,