Gündem 13 Nisan 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13 NİSAN 2016 ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01- Açılış ve yoklama,02- Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.   Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13 NİSAN 2016  ÇARŞAMBA GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI NİSAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM  TOPLANTI  GÜNDEM LİSTESİ                                                                                                                           01- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 25. Maddesi gereğince, belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap ve işlemlerin denetimi için oluşturulan Denetim Komisyonu raporunun görüşülmesi,02- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56. maddesi gereğince hazırlanan faaliyet raporunun görüşülmesi.