Gündem 13 Mayıs 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13 MAYIS 2016 CUMA GÜNÜ SAAT 14.00’DE MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONGRE VE SERGİ SARAYI'NDA TOPLANACAK OLAN 2016 YILI MAYIS AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN II. BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi04-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,  Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 MAYIS 2016 CUMA GÜNÜ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONGRE VE SERGİ SARAYI TOPLANTI SALONU’NDA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Toplu taşıma yapacak olan araçlar için hazırlanan Toplu Taşıma Yönetmeliği ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02- Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, T plaka ile yolcu taşımacılığı yapacak olan araçlar için hazırlanan Taksi Yönetmeliği ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03- Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, C plaka ile Toplu Taşımacılık yapacak olan araçlar için hazırlanan C plaka Yönetmeliği ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,04- Mersin Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, Servis yapacak olan araçlar için hazırlanan Servis  Araçları Yönetmeliği ile ilgili,  Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,05- İlimiz, Tarsus İlçesi, Çatalca Mahallesi ana yolu olan, Tuzla yol ayrımı (KKN 66-2) yoluna iletim - Çakırlı Mahallesi’ne kadar olan 4 km’lik yol asfalt olup, yolun asfaltı bozulduğundan; yeniden asfaltının yapılması için Büyükşehir Belediyesi yol hizmet ağına dahil edilmesi, söz konusu yolun bakım-onarım, alt yapısı ile asfaltının yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06- İlimiz, Tarsus İlçesi, Çakırlı-Karadiken arası 3,5 km’lik yol ile Musalı Yolu ve Sarnıç arasındaki yolun yeniden asfaltının yapılması için Büyükşehir Belediyesi yol hizmet ağına dahil edilmesi ve söz konusu yolların bakım-onarım, alt yapısı ile asfaltının yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,07- İlimiz, Tarsus İlçesi (KKN-49) Akarsu Mahallesi ile (KKN-66-2) Kelahmet Mahallesi arasındaki 2,5 km’lik mevcut yol asfalt olup, yolun asfaltı bozulduğundan, yeniden asfaltının yapılması için Büyükşehir Belediyesi yol hizmet ağına dahil edilmesi, söz konusu yolun bakım-onarım, alt yapısı ile asfaltının yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,08- Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 40. maddesi gereğince hazırlanan “2015 Yılı Büyükşehir Belediyesi Gelir ve Gider Kesin Hesabı”  ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,09- 28-30 Eylül tarihlerinde ilimizde düzenlenecek olan  “7. Akdeniz Turizm Forumu – Meditour 2016” da Mersin Ticaret ve Sanayi Odası ile ortak proje düzenlenmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu, Etkinlikler ve Tanıtım Komisyonu ile Yurtdışı İlişkiler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10- Mersin İli, Erdemli, Silifke, Bozyazı, Çamlıyayla, Anamur, Akdeniz ve Toroslar İlçelerinde bulunan toplam 67 adet taşınmazın, 10 yıl süreli kiralama işlemi yapılması için Büyükşehir Belediye Encümeni’ne yetki verilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,11- MESKİ Genel Müdürlüğü’nde 657 sayılı Kanun kapsamında görev yapmakta olan memurların derece terfileri nedeniyle kadro derece değişikliklerinin yapılması ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,12- İlimiz, Toroslar İlçesi, Buluklu Mahallesi, 9861 ada, 5 parsel No.lu 400 m2 miktarlı taşınmazın maliki Murat BABALI’nın 04.09.2015 tarihli dilekçesinde, mevcut mezarlığın bitişiğinde olan “9861 ada, 5 parsel No.lu taşınmazı mezarlık yapılması şartı ile Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağışlamak istemesi” ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,13- Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin Maliye Hazinesi ile hissedarı bulunduğu, tapuda Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 3405 ada, 5 parsel No.lu 2987,00 m2 yüzölçümlü taşınmazdaki Mersin Büyükşehir Belediyesi hissesinin, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. Maddesinin (e) bendi ile 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 45. Maddesine istinaden bedelsiz Maliye Hazinesine devredilmesi ve bu taşınmaz üzerinde Valilik Makamı’nca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75. Maddesine istinaden ortak proje üretilmesi ile ilgili, Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,14- 3621 sayılı Kıyı Kanunu ve Kıyı Kanunu’nun Uygulanmasına Dair Yönetmelik ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak 09.03.2016 tarihli protokol ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı, Tömük, Arpaçbahşiş, Kocahasanlı, Limonlu, Kumkuyu, Ayaş ve Kızkalesi Mahallelerinin her biri kıyı alanları içerisinde yer alan ve vaziyet planında yerleri işaretli her biri 6 m2 44 adet büfe, her biri 18 m2 44 adet seyyar tuvalet - duş - soyunma kabini ve her biri 30 m2 86 adet şemsiye-şezlong alanı olarak kullanılacak toplam 3.636,00 m2 yüzölçümlü alandaki taşınmazların protokol süresi olan 10 yıllık süre ile söz konusu alan için hazırlanan proje kapsamındaki imalatların şirket tarafından yapımı Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce Milli Emlak Müdürlüğü’ne yatırılacak cari yıl maktu kira bedeli, hasılatın cari yıl maktu kira bedelinin üstünde olması halinde hasılattan cari yıl maktu kira bedeli düşülerek bulunan farkın % 5 ilave bedel olarak ödenmesi suretiyle Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.ye işletme hakkının devir edilmesi ile ilgili, Şirket Hesaplarını İnceleme Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,15- Mersin İli, Toroslar İlçesi hudutları dahilinde bulunan Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile Akbelen Bulvarı kesişimindeki "Büyükşehir Mezarlık-1" ve Milli Mücahit Rıfat Uslu Caddesi ile Akbelen Bulvarı kesişimindeki "Büyükşehir Mezarlık-2" kavşaklarına ilişkin Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı'nca hazırlanan katlı kavşak ön projelerinin imar planlarına işaretlenmesi ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Yalınayak Mahallesi, 3405 ada, 5 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,17- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Gözne Mahallesi’nde yer alan meydan projesinin kompleks bir yapıda olması amacıyla hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık  Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18- Toroslar Belediye Meclisi’nin 04.03.2016 tarih ve 33  sayılı kararı ile onaylanan, Toroslar İlçesi’nde muhtelif yerlerde 10 adet trafo işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.09.2015 tarih ve 883 sayılı kararı ile tadilen onaylanan Toroslar İlçesi, Bahçe Mahallesi, 169 ada 13, 3206 ada 1 parsel, 3207 ada 1 parsel, 3208 ada 1 parsel, 3209 ada 1 parsel, 3210 ada 1 parsel, 3211 ada 1 parsel, 3212 ada 1 parsel, 3220 ada 1 parsel, 3221 ada 2 parsel, 3222 ada 1 parsel, 3223 ada 2 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,20- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 187 ada, 1 ve 5 No.lu parseller ile 1 No.lu parselin batısındaki alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,21- Erdemli Belediye Meclisi'nin 01.04.2016 tarih ve 64 sayılı kararı ile onaylanan, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 410 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,22- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 751 ada, 6 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,23- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.11.2015 tarih ve 1146 sayılı kararına yapılan itiraz (Anamur Belediye Meclisi’nin 06.02.2015 tarih ve 17 sayılı kararı)  ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,24- Anamur Belediye Meclisi'nin 02.02.2016 tarih ve 18 sayılı kararı ile onaylanan, Anamur İlçesi, Yeşilyurt Mahallesi, 286 ada, 58 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,25- Mersin İli, Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, Çürükalan Mevkii, 579 numaralı parsel, 565 numaralı parsel ve çevresini kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,26- Mersin İli, Anamur İlçesi, Malaklar Mahallesi,  102 ada, 8 No.lu parsel, Köprübaşı Mahallesi, 153 ada, 1 No.lu parsel, 107 ada, 2 No.lu parsel ve 154 ada, 1 No.lu parseli kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,27- Tapunun Mersin İli, Anamur İlçesi, Malaklar Mahallesi, 103 ada, 1 ve 2 numaralı parseller ile 104 ada, 14 (ifraz sonrası 39-40 parseller) ve 15 numaralı parselleri kapsayan alana ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı teklifleri ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,28- Bozyazı İlçesi, Gözce Mahallesi’nde Orman Mülkiyetinde bulunan 191.816 m2’lik alanda “Katı Atık Bertaraf ve Depolama Tesis Alanı” işaretlenmesine yönelik idaremizce hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı  ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,29- Bozyazı Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 17 sayılı kararı ile onaylanan, Bozyazı İlçesi, Merkez Mahallesi, 19L-I-d pafta, 335 No.lu adanın kuzeyindeki park alanının güneybatısında 6x10 mt; 19 K-II-c pafta, 157 No.lu adanın kuzeyindeki park alanın kuzey doğusu ile 303 ada, 2 No.lu parseldeki park alanının kuzey doğusunda 5x8 mt ebatlarında  trafo alanı  işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek  Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,30- Mersin İli, Silifke İlçesi, Sabak Mahallesi, 150 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,31- Mersin İli, Silifke İlçesi, Tosmurlu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, mülkiyeti Orman Bakanlığı’na ait 34.000 m2 ormanlık sahanın, ilgili kurumca verilen ön izin doğrultusunda Eğitim Tesisi olarak planlanması yönündeki Mersin Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğü talebi kapsamında idaremizce hazırlanmış bulunan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,32- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.12.2015 tarih ve 1281 sayılı kararının (Silifke Belediye Meclisi’nin 19.10.2015 tarih ve 111 sayılı kararı) yeniden karara bağlanması ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Temizlik Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,33- Mersin İli, Silifke İlçesi, Kapızlı Mahallesi, 35 ve 1865 No.lu parseller ve çevresine ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifleri ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,34- Silifke İlçe Stadyumu’nun yer aldığı Mersin İli, Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 245 ada, 271  No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifleri ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,35- Silifke Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 17 sayılı kararı ile kabul edilen, Mersin İli, Silifke İlçesi sınırları içerisinde trafo yerlerine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği   ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,36- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.09.2015 tarih ve 949 sayılı kararına yapılan itirazlar (Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.03.2015 tarih ve 65 sayılı kararı ile kabul edilen Yenişehir Planlama Bölgesi Kuzey Kesimi 1/1000 ölçekli uygulama imar planı revizyonu teklifi ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonunda yapılan değişiklik teklifleri) ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,37- Yenişehir Belediye Meclisi'nin 01.02.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile onaylanan, Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 10553 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu raporunun görüşülmesi,38- Yenişehir Belediye Meclisi'nin 07.03.2016 tarih ve 38 sayılı kararı ile onaylanan, Yenişehir İlçesi, tapuda Çiftlik Mahallesi, 8166 ada 1-2-3 No.lu parseller ve 8171 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çere ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,39- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Köyü, 9814 ada, 2 No.lu parseli kapsayan alanda imar uygulaması yapılmasına ilişkin mahkeme kararı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,40- Mersin İli, Yenişehir İlçesi hudutları dahilinde bulunan Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı ile İsmet İnönü Bulvarı kesişimindeki “Limonluk Kavşağı”na ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,41- Mersin İli, Silifke İlçesi, tapuda Taşucu Mahallesi, 8599 No.lu parsel ve çevresine ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,42- Mersin İli, Yenişehir İlçesi hudutları dahilinde bulunan Afetevler Mezarlığı ve çevresine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,43- Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kavşağına yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,44- Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 L-I pafta, 11125 ada, 83 numaralı parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,45- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Fındıkpınarı Mahallesi, 146 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,46- Mersin İli, Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 685 ada, 1-4 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,47- Mezitli Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 65 sayılı Kararı ile kabul edilen; Mersin İli,  Mezitli İlçesi sınırları içerisinde Mimoza Tatil Sitesinin kuzeyinde yer alan park alanına trafo yeri işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,48- Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Nüzhetiye Mahallesi, 19 ada, 2 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi. BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 MAYIS 2016 CUMA GÜNÜ MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KONGRE VE SERGİ SARAYI TOPLANTI SALONU’NDA YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK İDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 01- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; 24-27 Temmuz 2016 tarihleri arasında Anamur Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “10. Uluslararası Anamur Kültür ve Muz Festivali” için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçe tertibinden 75.000,00 TL maddi destek sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,02- İlimiz, Akdeniz İlçesi, Çankaya Mahallesi, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Büyükşehir Ek Hizmet Binası A Blokta (Özel İdare İşhanı) bulunan ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’ne tahsisli 7. Katın tahsis süresinin 12/05/2016 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl uzatılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,03- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine; Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi, 449 ve 959 No.lu parsellere ilişkin Belediyemizce Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,04- İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi tapusuna kayıtlı, 433, 434, 439, 440, 442, 443, 444, 445 No.lu parsellere ilişkin Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın yazıları doğrultusunda, İdaremize ait proje kapsamında yer alan Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 10188 ada, 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili teklifin görüşülmesi,06- Mersin Büyükşehir Belediyesi mülkiyetinde olup da kamu hizmetlerinde kullanılmayan ve gelecekte de kullanılması planlanmamış olan kat mülkiyeti ve ana taşınmazlarımız ilgili teklifin görüşülmesi,07- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; 11-12 Haziran 2016 tarihleri arasında Mezitli Belediyesi tarafından düzenlenecek olan “7. Soli Güneş Festivali" için Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçe tertibinden 50.000,00 TL maddi destek sağlanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 8166 ada, 1-2-3 No.lu parseller ve 8171 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Tarsus Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 2016/4-1(49) sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi, 1307 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Mersin İli, Erdemli İlçesi, Merkez Mahallesi, 809 ada, 3 ve 4 No.lu parsellere ilişkin  1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın yazısı ile; İlimiz, Mezitli İlçesi, Doğlu-Çevlik Mahallelerinin ortak kullanımında olan Cırman Mevkiindeki yolun Büyükşehir Belediyesi yol hizmet ağına alınarak, söz konusu yolun bakım-onarım ve asfaltının yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Belediyemiz İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; eğitimin niteliğini arttırmak, eğitim hizmetlerini geliştirmek, yaygınlaştırmak amacıyla bahse konu Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleriyle ilgili protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediyesi adına protokol imza yetkisinin Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Belediyemize, Kurumlar Arası Tashihen Devirden tescil yapılmış olan, Erdemli İlçesi, Çerçili Mahallesi, Kurudevşeni Mevkii, 118 ada, 11 parsel 1.017.66 m2 yüzölçümlü futbol sahası niteliğindeki taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18/e maddesine göre Erdemli Belediyesi adına tahsisinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 57 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 20 K-I, 20 K-2 paftalar, 7722 ada, 1 No.lu parsel ve 7723 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 56 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 19 J-I pafta, 7161 ada, 1-2-3 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 60 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-2 pafta, 537 ada, 280 numaralı parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 59 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-2 pafta, 537 ada, 282 numaralı parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 63 saydı meclis kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-2 pafta, 537 ada, 285 numaralı parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 62 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-2 pafta, 537 ada, 281 numaralı parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04,2016 tarih ve 58 sayılı meclis kararı ile Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 20 I-III pafta, 5635 ada, 1 No.lu parsel ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 55 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 17 J-I, 17 I-II pafta, 99 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,22- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 61 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18 K-2 pafta, 537 ada, 283 numaralı parselin kısıtlılığının kaldırılması ile ilgili teklifin görüşülmesi.