Gündem 13 Haziran 2016

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİNİN 13 HAZİRAN 2016  PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14.00’DE TOPLANACAK OLAN 2016 YILI HAZİRAN AYI OLAĞAN TOPLANTI DÖNEMİNİN I.BİRLEŞİM TOPLANTI GÜNDEMİ  01-  Açılış ve yoklama,02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,03-  Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.  Burhanettin KOCAMAZBüyükşehir Belediye Başkanı  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ GÜNÜYAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEKİDARE TEKLİFLERİNE AİT MECLİS GÜNDEMİ 1- Tapunun Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kaleburcu Mahallesi, 287 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,2- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 2016/5-1(54) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler Mahallesi, 1452 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,3- Jandarma Genel Komutanlığı İl Jandarma Komutanlığı’nın talebi doğrultusunda; Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 49 yıllığına Jandarma Genel Komutanlığı’na kesin izin verilerek tahsis edilen, Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi hudutları içerisinde yer alan 80.000 m2’lik sahanın İl Jandarma Komutanlığı Hizmet Binası ve eklentileri yapımı amacıyla “Kamu Hizmet Alanı (KHA)” olarak 1/25.000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planlarına işaretlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,4- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 2016/5-1(55) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, Ulaş Mahallesi, 108 ada, 538-539-542 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,05- İlimiz Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, Çavuşbucağı Sokak No:2 adresinde bulunan Taşucu Belediye Hizmet Binası altındaki pasajda 25 No.lu dükkan, Çamlıyayla İlçesi, Sebil Mahallesi, Atatürk Caddesi, 7/A numaralı dükkan ve Tarsus İlçesi, Gülek Mahallesi (Panzinçukuru) Atatürk Caddesi, Belediye Hizmet Binasında bulunan 4 odanın hizmetlerinde kullanımlarının devam edebilmesi amacıyla, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,06- Tarsus Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 2016/5-1(53) sayılı kararı ile; Mersin İli, Tarsus İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 3625-3626-3627-3628-3629 adalar ve adalar arasındaki alanlara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,07- Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Üniversitesi ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığı ile “Geleceğin Programcıları, Genç Dahiler Projesi” hazırlanmış olup; proje kapsamında, il genelinde öğretmenlere ve öğrencilere kodlama eğitimi verilmesi amacı ile Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde ve Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı bir okulda oluşturulması planlanan bilgisayar laboratuvarlarına her türlü bilişim desteği sağlanarak, bilişim ürünlerinin satın alınması, projeye ait görünürlük ve tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi ve bu işlere yönelik harcamaların Belediyemiz bütçesinden karşılanarak, yapılacak protokol için imza yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,08- Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2016 tarih ve 39 sayılı kararına yapılan itiraz (Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.10.2015 tarih ve 156 sayılı kararı) ile ilgili teklifin görüşülmesi,09- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 67 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 032dl2d3B pafta, 305 ada, 1-2-3-4-5 ve 6 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,10- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 74 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 20 K-3 pafta, 6379 ada, 2 No.lu parsel; 6398 ada, 6 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,11- Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 75 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 17 I-3 pafta, 1316 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,12- Mezitli Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 85 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi sınırları içerisinde yapı yüksekliğinin en fazla 14 kat olacak şekilde yeniden düzenlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,13- Mezitli Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 86 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi sınırları içerisinde görüntü kirliliğinin önlenmesi ve yönetmeliklere uygun saçak ve gölgelik yapılabilmesi için 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan notlarına plan hükmü eklenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,14- Mersin Büyükşehir Belediyesi 1. Hukuk Müşavirliğinin 12.05.2016 tarih ve 15241-2014/714 E.- 2742 sayılı yazısı ile Tarsus Belediye Başkanlığı aleyhine Özcan ÖZÇÜRÜMEZ mirasçıları Gamze ÖZÇÜRÜMEZ ve Saime Gülay ÖZÇÜRÜMEZ tarafından Mersin 1. İdare Mahkemesinin 2014/714 E. sayılı dosyası ile açılan davada; anılan mahkemenin 05.06.2014 tarih ve 2014/714 E. sayılı kararı ile Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın hasım mevkiine alınmasına karar verildiği, davacılar murisine ait olan, Mersin İli, Tarsus İlçesi, Kemalpaşa Mahallesi, 410 ada 32 parsel sayılı taşınmazın 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planları ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında bulunduğu yönetim merkezi alanından çıkarılması, bunun mümkün olmaması halinde kamulaştırılması, kamulaştırılmayacak ise taşınmaz bedelinin belirlenmesi istemiyle yapılan 18.03.2014 günlü başvurunun zımnen reddine dair işlemin iptalinin talep ve dava edildiği, anılan mahkemenin 29.02.2016 tarih, 2014/714 E. ve 2016/307K. sayılı kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verildiği belirtilerek; İYUK’un “Kararların Uygulanması” başlıklı 28. Maddesi uyarınca mahkeme kararına uygun işlem tesis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,15- Mezitli Belediye Meclisi’nin 06.05.2016 tarih ve 92 sayılı kararı ile; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Konuş Mevkii, 394 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,16- Silifke Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 34 sayılı kararı ile; Mersin İli, Silifke İlçesi, Sayağzı Mahallesi, 865 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,17- Toroslar İlçesi, Ayvagediği (Çapar) Mahallesi, 296 ada, 9 parseldeki Belediye Hizmet Binasında bulunan 1 odanın Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nce “Gözne Şube Şefliği” olarak kullanılmak üzere  MESKİ Genel Müdürlüğü’ne bedelsiz olarak 10 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,18- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 41 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 656 ada, 6, 7, 8, 9 ve 10 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,19- Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.04.2016 tarih ve 65 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 19 pafta, 45 ada, 29 ve 30 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,20- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Akdeniz İlçesi, Camişerif Mahallesi, 73 ada, 5 parselde bulunan “Eski Gülnar Oteli” olarak bilinen, kullanım hakkı kurumumuza ait tescilli binada “Yörük Kültür Derneği”ne ait maddi ve manevi unsurların her yönüyle sergilendiği, “Yörük Müzesi” açılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,21- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Gülnar Belediye Başkanlığı tarafından 26-27-28 Ağustos 2016 tarihleri arasında düzenlenecek olan “14. Uluslararası Gülnar Yörük Türkmen Kültür ve Elma, Üzüm, Badem Festivali” için 75.000,00 TL maddi destek sağlanması ile ilgili  teklifin görüşülmesi,22- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Litvanya’nın Klaipeda Şehri ile kardeş şehir ilişkisi kurulması ile ilgili teklifin görüşülmesi,23- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bahçe Mahallesi, 85/1 pafta, 10550 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,24- Tapunun Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 312 ada, 25 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,25- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.05.2016 tarih ve 103 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tırtar Mahallesi, 28J2a pafta, 172 ada, 1-2-3 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,26- Gülnar Belediye Meclisi’nin 04.05.2016 tarih ve 32 sayılı kararı ile; Mersin İli, Gülnar İlçesi, Bozağaç Mahallesi, 148 ada, 79-81 No.lu parseller ve 157 ada, 12-13 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,27- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.05.2016 tarih ve 99 sayılı kararı ile; Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 437 ada, 11-12-13-14-15 No.lu parseller ile 438 ada, 11-12-13-14-15 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,28- Mersin İli, Tarsus İlçesi, Gaziler Mahallesi, 2814 ada, 6 parsel; 2817 ada, 1-2-3-5 parseller; 2823 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,29- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.05.2016 tarih ve 100 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 32M1C, 32M3C pafta, 291 ada, 1-2-3 parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,30- Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 82 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 032C09D1A paftada yer alan muhtelif alanlara trafo yeri işaretlenmesine ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,31- Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 80 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 644 adanın güneyindeki park alanı içerisinde işaretlenmiş olan trafo alanına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,32- Mersin İli, Toroslar İlçesi, Bahçe Mahallesi, 3145 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,33- Akdeniz Belediye Meclisi’nin 02.05.2016 tarih ve 36 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Siteler Mahallesi sınırları içerisinde bulunan Enerji Nakil Hattının Kaldırılmasına ilişkin, 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,34-  Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.05.2016 tarih ve 106 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kargıpınarı Mahallesi, 29 M1D pafta, 112 ada, 7 No.lu parsel ve 275 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,35- Erdemli Belediye Meclisi’nin 06.05.2016 tarih ve 104 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 32 m2a ve 32m2d pafta, 319 ada 1-3-4-5 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,36-  Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 211 ada, 1 parselde yer alan Tömük Belediye Hizmet Binasının 2. katında bulunan 2 adet odanın, oy sandıkları ile oy verme kabinlerinin muhafaza edebilmesi amacıyla, Mersin – Erdemli İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı’na bedelsiz olarak 5 yıllığına tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,37- İşletme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı uhdesinde Bütçe İçi İşletmeler Şube Müdürlüğüne bağlı işletmelerde verilen hizmetler için fiyat tarifesinin belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,38- 2016 Mali Yılında Fen İşleri Dairesi Başkanlığı bütçesinde gösterilen “Mezarlık Alanı Yapımı” ile “Yeni Mezarlık Hizmet Binası ve Müştemilat Yapım İşleri”nin özellikleri nedeniyle Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’nca yapılması gerektiğinden, bu projelere ait ödeneklerin Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı’na aktarılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,39- Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile; Almanya Oberhausen Belediyesi’nin daveti üzerine 6-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan MULTİ Değişim Programı kapsamında, ziyarete katılacak olan delegasyondaki personel ve öğrenci liderlerinin bir gün öncesi ve sonrası belirtilen tarihlerde hava yolu ile gidiş-dönüşlerinin sağlanması, harcırah ve gerekli tüm masraflarının Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın bütçesinden karşılanarak “Resmi görevli-izinli sayılmaları” ile ilgili teklifin görüşülmesi,40- Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığının Görev, Yetki, Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliklerinin değişen teşkilat şemasına uygun olarak revize edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,41- Belediyemiz İç Denetim biriminin Daire Başkanlıkları ve Müdürlüklerde özellikle İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığında yapmış olduğu rutin denetim sırasında memurlara yapılan maaş ödemeleri ve harcırah ödemelerinde hatalı ödeme olduğu yönündeki değerlendirme ve yorumlar nedeniyle Belediyemizde görev yapan memurlara resen kişi borcu çıkarılan ve muhasebe kayıtlarına işlenen iç denetim kişi borçlarının iptali ile ilgili teklifin görüşülmesi,42- Mersin İli, Yenişehir İlçesi, tapuda Menteş Mahallesi, 33 ada, 1-2 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,43-  Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlik Mahallesi, 1653 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,44- Erdemli İlçesi, Kocahasanlı Mahallesi, Akkale Mevkii, 64 ada, 1 parsel No.lu taşınmazın üzerinde bulunan, ticari dükkanlar hariç, camii arsasının ve müştemilatının  25 yılı geçmemek üzere Erdemli Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü adına tahsisinin yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi, BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 HAZİRAN 2016 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK KOMİSYON RAPORLARINA AİT MECLİS GÜNDEMİ 01-    Mersin İli, Tarsus İlçesi, Sucular Mahallesi, 198 ada, 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,02-    Tapunun Mersin İli, Tarsus İlçesi, Yeni Mahalle, 82 ada, 6 parsel ve 3043 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9-14 numaralı parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,03-    Tarsus İlçesi Yeni Mahalle, 3248 ada, 11 ve 12 No.lu  parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,04-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.03.2016 tarih ve 28 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Osmaniye Mahallesi, 22 M-III pafta, 4409 ada, 7 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,05-    Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.03.2016 tarih ve 27 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çavuşlu Köyü, 22 L-II pafta, 5042 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,06-    Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.03.2016 tarih ve 40 sayılı kararı ile kabul edilen; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 349 ada, 3 numaralı parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyon raporunun görüşülmesi,07-    Mersin İli, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 214 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,08-    Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Enerji İşleri Şube Müdürlüğü’nün 15.02.2016 tarih ve 68720701-622-123-1238 sayılı yazısı ile; Silifke İlçesi, Taşucu Mahallesi, 8470 numaralı parseller ve çevresinde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulmasına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı revizyonları ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,09-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine; Mersin İli, Silifke İlçesi, Esenbel Mahallesi, 449 ve 959 No.lu parsellere ilişkin Belediyemizce Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,10-    Silifke Belediye Meclisi’nin 05.10.2015 tarih ve 95 sayılı kararı Silifke İlçesi, Saray Mahallesi, 81 ada, 170 No.lu parsel ve çevresi için hazırlanan Katlı Otopark Alanı için 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planında palan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,11-    Silifke Belediye Meclisi’nin 07.03.2016 tarih ve 2016/28 sayılı kararı ile; Mersin İli, Silifke İlçesi, Çadırlı Mahallesi, 1698 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,12-    Mezitli Belediye Meclisi’nin 01.02.2016 tarih ve 24 sayılı kararı ile Mersin İli, Mezitli İlçesi, 12 pafta, 2823 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,13-    İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı’nın yazıları ile, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine; Mersin İli, Mezitli İlçesi, Bozön Mahallesi tapusuna kayıtlı, 433, 434, 439, 440, 442, 443, 444, 445 No.lu parsellere ilişkin Kamu Yararı Kararı alınması ile ilgili teklifin görüşülmesi, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,14-    Yenişehir Belediye Meclisi’nin 04.04.2016 tarih ve 57 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 20 K-I, 20 K-2 paftalar, 7722 ada, 1 No.lu parsel ve 7723 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,15-    Tapunun Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Çiftlikköy Mahallesi, 8166 ada, 1-2-3 No.lu parseller ve 8171 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,16-    Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 7722 ada, 1 parsel ve 7723 ada, 1 numaralı parseli kapsayan alanlara ilişkin, mahkeme kararına istinaden işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,17-    Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Köyü, 2351 ada, 7-8-9-10 ve 11 numaralı parsellere ilişkin, mahkeme kararına istinaden işlem tesis edilmesi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,18-    Belediyemiz Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve Yenişehir Belediye Başkanlığı’nın yazıları doğrultusunda, İdaremize ait proje kapsamında yer alan Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 10188 ada, 2 parsele ilişkin hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ilgili ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,19-    Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.02.2016 tarih ve 163 sayılı kararına yapılan itiraz (Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.09.2015 tarih ve 73 sayılı kararı) ile ilgili teklifin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.