Gündem 13 Ağustos 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13 Ağustos 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00’de

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Ağustos Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi,

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

                                                                                                       Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                    Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 13 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00’DE

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün 122588 sayılı yazısı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi’nde yapımı planlanan “Deniziçi Boru Hattı, Dolfen ve Platform amaçlı 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli revizyon uygulama imar planı” için kurum görüşü talebi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Mersin Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün 5921 sayılı yazısı ile; Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2017 tarihli ve 825 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’nda değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Akdeniz Belediye Meclisi'nin 02.07.2018 tarihli ve 74 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 10849 ada, 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Akdeniz Belediye Meclisi'nin 02.07.2018 tarihli ve 75 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 6746 ada, 5 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Silifke Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 109 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Mukaddem Mahallesi, 229 ada, 110 ve 220 No.lu parselleri kapsayan alanlarda “Özel Eğitim Tesis Alanı” olarak işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Tapunun Mersin İli, Anamur İlçesi, Kalınören Mahallesi, 671 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 59 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 18-L-1, 18-L-4 pafta, 9857 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Silifke Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 108 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Atik Mahallesi, 670 ada, 3, 4, 5 ve 6 No.lu parselleri kapsayan alanlarda koruma amaçlı 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Mülkiyeti Belediyemize ait, İlimiz, Gülnar İlçesi, Taşoluk Mahallesi’nde bulunan ve kiracılık hakkı Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’ye verilen soğuk hava deposunun kira süresi 18.09.2018 tarihinde sona ereceğinden, en son kira bedelinden sözleşmede belirtilen ÜFE oranında artış yapılarak, kira süresinin 7 yıl uzatılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. İlimiz, Erdemli İlçesi, Tömük Mahallesi, 211 ada, 1 No.lu parselde yer alan eski belediye hizmet binası içerisindeki Erdemli Halk Eğitim Müdürlüğü Milli Eğitim Müdürlüğü adına tahsisli olan 1 adet odanın tahsis hakkının iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. İlimiz, Silifke İlçesi, Susanoğlu Mahallesi, Sancıbucağı Mevkiinde bulunan 3.800,00 m2 yüzölçümlü 69 No.lu parsel, Mersin Valiliği Devir, Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonu Başkanlığı’nın 11.08.2017 tarihli ve 254 sayılı kararıyla Belediyemiz adına devredilmiş olduğundan, söz konusu parselin işletme hakkı devredilen Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.’nin Belediyemize ödeyeceği yıllık işletme hakkının belirlenmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12. Mut Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 43 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Selamlı Mahallesi, 438 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 tarihli ve 77 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi, 199 ada, 13 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Mut Belediye Meclisi’nin 05.02.2018 tarihli ve 44 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Selamlı Mahallesi, 439 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 tarihli ve 78 sayılı kararı ile; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Tekke Mahallesi, 9628 ada, 1 No.lu parsel ve Yaka Mahallesi, 9714 ada, 2 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 05.07.2018 tarihli ve 76 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Adanalıoğlu Mahallesi, 233 ada, 4 No.lu parselin doğusunda bulunan Park Alanı içerisinde ve 200 ada, 6 No.lu parsel içerisinde 2 adet Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. Mezitli Belediye Meclisi’nin 08.06.2018 tarihli ve 102 sayılı kararı ile Mezitli İlçesi, Mezitli Mahallesi, 20 ada, 3 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 18. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.06.2018 tarihli ve 447 sayılı kararı ile Mersin İli, Aydıncık İlçesi, Aydıncık Mahallesi, 1553 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 19. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 23/07/2018 tarihli ve E.127529 yazısı ile Mersin İli, Akdeniz İlçesi sınırları içerisinde Mersin Limanı Kapasite ve İşlevselliğinin Arttırılmasına yönelik 1/5000 ölçekli ilave ve revizyon nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli ilave ve revizyon uygulama imar planı teklifine ilişkin kurum görüşü talep etmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 20. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü’nün E.117722, E.5842 sayılı yazısı ile Mersin İli, Silifke İlçesi, Camikebir ve Gazi Mahallelerini birbirine bağlamak amacı ile Göksu Nehri üzerinde 4. Köprüye ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı” teklifi için kurum görüşü talep etmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 21. İlimizde faaliyet gösteren 5’i engelli, 4’ü bayan takımı olmak üzere toplam 89 amatör spor kulübüne malzeme yardımının yapılması ve ayrıca 85 amatör spor kulübün kategorilerinde büyükler, gençler ve kadınlar müsabakalarına katılan takımlara nakdi yardım yapılması ve nakdi tutarının belirlenmesi için Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 22. Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi Personel A.Ş.nin (MESKA Personel A.Ş.) 200.000-TL olan sermayesinin şirket ihtiyaçlarını karşılamaması nedeni ile şirket sermayesine 4.800.000-TL aktarılarak 5.000.000-TL’ye yükseltilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 23. Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 76 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Arpaçsakarlar Mahallesi, 1 adet trafo alanının yer değiştirmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 24. Toroslar Belediye Meclisi’nin 02.07.2018 tarihli ve 75 sayılı kararı ile; Mersin İli, Toroslar İlçesi, Çandır Mahallesi, 117-118-119 adalara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 25. Moldova Cumhuriyeti Gagauzıya Komrat Belediye Başkanından alınan 16 Temmuz 2018 tarihli ve 02/1-10-2066 sayılı davet mektubunda; başkent Komrat’ın 229. Kurtuluşunun anısına 17-19 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak olan aktivitelere Belediyemizi temsilen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili Tolga ARSLAN ve Tercüman Kadir SÖYLEMEZ’in yol süreleri göz önünde bulundurularak 16-20 Ağustos 2018 tarihleri arasında Yurtdışına Resmi Görevli-İzinli sayılmaları ve gerekli bütün harcamaların 2018 Mali Yılı ilgili bütçe kaleminden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 26. Toroslar İlçe Müftülüğü’nün 25/05/2018 tarih ve 443 sayılı yazısı ile; İlimiz, Yenişehir İlçesi, Bahçe Mahallesi, 1660 ada, 29 parsel No.lu 112,00 m2 yüzölçümlü bina ve arsası vasıflı taşınmazın üzerinde yer alan lojmanının yine lojman olarak kullanılmak üzere, Toroslar Kaymakamlığı (İlçe Müftülüğü) adına 5 (beş) yıl süreyle tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 27. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca hazırlanarak, Sayıştay Başkanlığı görüşü doğrultusunda yeniden düzenlenen “Mersin Büyükşehir Belediyesi Nakdi ve Ayni Ödül ile Spor Hizmet ve Faaliyetlerinde Yapılacak Ayni ve Nakdi Yardım Yönetmeliği Taslağı” ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN

13 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 14:00’DE

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 1. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Deliminnet Mahallesi, 1960 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı teklifi ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Engelliler Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu’na müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mut Belediye Meclisi’nin 05.03.2018 tarihli ve 63 sayılı kararı ile onaylanan; Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi, 947 ada, 8 ve 10 No.lu parsellere yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Mut İlçesi, Yazalanı Mahallesi, 413 ada, 132 No.lu parsele yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Engelliler Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Mut Belediye Meclisi’nin 09.03.2018 tarihli ve 70 sayılı kararı ile onaylanan; Mut İlçesi, Deveci Mahallesi, 164 ada, 1 No.lu parselin kuzeydoğusunda bulunan  Park Alanı içerisinde ve 163 ada, 139 No.lu parselin kuzeyinde bulunan Park Alanı sınırları içerisinde Trafo Alanı işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ekonomik Kalkınma ve Turizm Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.05.2018 tarihli ve 384 sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 171 ada, 1 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan 1 adet itiraz ile ilgili İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. İlimiz, Yenişehir İlçesi, Değirmençay Mahallesi, 399 ada, 8 No.lu parselde kayıtlı eski Değirmençay Belediye Hizmet Binası altında yer alan 281,00 m² yüz ölçümlü kargir dükkan ve arsası vasfında taşınmazın 20,00 m²’lik bir odasının, geçici olarak Değirmençay Jandarma Karakol Komutanlığı kuruluncaya kadar Asayiş Hizmet Noktası amaçlı kullanılmak üzere Yenişehir Kaymakamlığı (İlçe Jandarma Komutanlığı) adına tahsisi ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Kadın-Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.