Gündem 12 Şubat 2018

Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12 Şubat 2018 Pazartesi Günü Saat 14.00’da

Kongre ve Sergi Sarayı’nda Yapılacak Olan 2018 Yılı Şubat Ayı

Olağan Toplantı Döneminin I. Birleşim Toplantı   Gündemi

 

 

01-  Açılış ve yoklama,

 

02-  Bir önceki tutanak özetinin görüşülmesi,

 

03- Birimlerden gelen konuların görüşülmesi,

 

04- Komisyonlardan gelen konuların görüşülmesi.

 

05-  Dilek ve temenniler.

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                       Burhanettin KOCAMAZ

                                                                                                  Büyükşehir Belediye Başkanı

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 ŞUBAT 2018 PAZARTESİ GÜNÜ

YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

İDAREDEN GELEN KONULAR

 

 1. Erdemli İlçesi, Kösbucağı Mahallesi, 1799 parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 2. Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada, 111-113-114-119-444 parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 3. Tarsus İlçesi, Kürtmusa Mahallesi, 433 ve 434 parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 4. Tarsus İlçesi, Kalburcu Mahallesi, 392 ada, 5 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 5. Mut Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 22 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Kültür Mahallesi ve Doğancı Mahallesi sınırları içerisinde 2 adet trafo yeri işaretlenmesine ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 6. Mut Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarihli ve 89 sayılı kararı ile; Mut İlçesi, Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde 4 adet, Yatırtaş Mahallesi sınırları içerisinde 1 adet, Güllük Mahallesi sınırları içerisinde 1 adet trafo yeri işaretlenmesine yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 7. Mut İlçesi, Deveci Mahallesi ve Meydan Mahallesi, 798 ada 1 parsel, 799 ada 1 parsel, 800 ada 1 parsel ve 801 ada 1 parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 8. Mut İlçesi, Elbeyli Mahallesinde yer alan 59.960,27 m² yüzölçümlü 115 ada, 1 parsel No.lu, Köy Tüzel Kişiliğine aitken, üzerinde anaokulu ve lojman binası bulunması nedeniyle, 6360 sayılı yasa ile 1/2 hissesi Maliye Hazinesi adına, 1/2 hissesi Mersin Büyükşehir Belediyesi adına tescilli taşınmazın Belediyemiz adına tescili yapılan 1/2 hissesinin Milli Eğitim Bakanlığı adına 25 (yirmibeş) yıl süreyle Mut Kaymakamlığı’na (Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü) tahsis edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 9. Çamlıyayla Belediye Meclisi’nin 04.01.2018 tarihli ve 1 sayılı kararı ile; Mersin İli, Çamlıyayla İlçesi, Sarıkoyak Mahallesi, 810 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 10. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarihli ve 16 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 5886 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 11. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 03.01.2018 tarihli ve 14 sayılı kararı ile; Akdeniz İlçesi, Karaduvar Mahallesi, 137 ada, 32, 34, 35, 37 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 12.  Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2017 tarihli ve E.155173 No.lu yazısı doğrultusunda, Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde 6. Cadde’nin Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’na açılmasına yönelik alınan 15.11.2017 tarihli ve 2017/455 sayılı UKOME Genel Kurul Kararının uygulanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği  ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 13. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 26.12.2017 tarihli ve E.155167 No.lu yazısı doğrultusunda, Yenişehir İlçesi sınırları içerisinde İstemihan Talay Caddesi ile 2628 No.lu Sokağın kesişimindeki orta refüj açıklığının kapatılmasına ilişkin alınan 15.11.2017 tarihli ve 2017/465 sayılı UKOME Genel Kurul Kararının uygulanmasına yönelik 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 14. Aydıncık İlçesi, Cumhuriyet Mahallesinde (Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi - Gülnar Caddesi kesişiminden, Hürriyet Mahallesi Barbaros Caddesi - Cengiz Topel Caddesi kesişimine kadar) bulunan Kenan Evren Caddesi isminin Hastane Caddesi olarak değiştirilmesi yönünde Aydıncık Belediye Meclisi’nin 08.08.2017 tarihli ve 27 sayılı almış olduğu karar ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 15. MESKİ Genel Müdürlüğü’nün yazısına doğrultusunda; Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik ve Belediye ve Bağlı Kuruluşları Norm Kadro Standartları Cetvellerinin E 2 Grubuna göre hazırlanmış olan kadro ihdas ve kadro derece değişikliği cetvellerine ilişkin 23/01/2018 tarihli ve 30 sayılı MESKİ Yönetim Kurulu Kararına istinaden, söz konusu kadro ihdas ve kadro derece değişiklik cetvelleri ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 16. Silifke Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 2018/1 sayılı kararı ile; Silifke İlçesi, Gazi Mahallesi, 754 ada, 1-2 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 17. Tarsus İlçesi, Gaziler Mahallesi, 2842 ada, 6-7-8-9-10-11 No.lu parsellere yönelik 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 18. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.01.2018 tarihli ve 9 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, 19-K-1 pafta, İstemihan Talay Caddesi ile 20. Cadde kesişimindeki yeşil alanda Bölge Regülatörü işaretlenmesine yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 19. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.01.2018 tarihli ve 8 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Menteş Mahallesi, 20 I-2 pafta, 4280 ada, 1 parsel ve 11121 ada, 1 parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 20. Yenişehir Belediye Meclisi’nin 05.01.2018 tarihli ve 10 sayılı kararı ile; Mersin İli, Yenişehir İlçesi, Kocavilayet Mahallesi, 20-J-1, 20-J-4 paftalar, 10450 ada 1 No.lu parsel ve 10451 ada 1 No.lu parsele ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 21. Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 179 ada, 35 ve 36 numaralı taşınmazlara MESKİ teknik hizmetler birimi yapılabilmesi amacıyla 1/5000 ölçekli nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 22. Erdemli Belediye Meclisi’nin 05.09.2017 tarihli ve 164 sayılı ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/09/2017 tarihli ve 852 sayılı kararları ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Koyuncu Mahallesi, 532 ada, 1-2-3-4-5-6-7-10-14-15-16 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılan 6 (altı) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 23. Erdemli İlçesi, Yüksek Mahallesi, 89 ada, 10 No.lu parsele ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 24. Erdemli Belediye Meclisi’nin 02.01.2018 tarihli ve 2 sayılı kararı ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Kumkuyu Tırtar Mahallesi, 499-1325-1326-1327-1328 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 25. Gülnar İlçesi, Dedeler Mahallesi, 101 ada, 15 ve 33 No.lu parsellere ilişkin hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 26. Erdemli Belediye Meclisi’nin 01.08.2017 tarihli ve 154 sayılı ve Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 15/09/2017 tarihli ve 853 sayılı kararları ile; Mersin İli, Erdemli İlçesi, Alata Mahallesi, 371 ada, 15-16-17-18-19-20-21 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatına askı süresi içerisinde yapılan 1 (bir) adet itiraz ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 27. Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanına giren konularda yurt içi ve yurt dışı kamu, özel kişi, sivil toplum örgütleri, kurum ve kuruluşlarla birlikte yapılacak olan ortak hizmetler ve gerçekleştirilecek projelerle ilgili sözleşme, anlaşma ve protokol imzalamak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ'a yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 28. 29 Mart - 01 Nisan 2018 tarihleri arasında Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Komrat Belediyesi tarafından düzenlenecek olan 4.Uluslararası "Serbest Sahne” Tiyatro Festivali’ne Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Şehir Tiyatroları ve Sinema Müdürlüğü oyuncularından; Ahmet AKSOY, Zühal HOCAOĞLU ALMIŞ, Bülent KIZILDAĞ, Fatma GİRAY, Makbule Merve SAKALLI, Mehmet DEMİR, Adnan GÖKSU, Tercüman olarak Kadir SÖYLEMEZ ve Tiyatro ve Sinema Şube Müdürü Hüseyin ARSLANKÖYLÜ’den oluşan 9 kişilik Tiyatro kafilesinin görevli olarak gönderilmesi, gidiş-dönüş ulaşımının uçakla yapılması ve giderlerinin Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın 2018 mali yılı bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 29. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 16.12.2011 tarihli ve 418 sayılı kararıyla işletme hakkı Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Turz. O.Park Elek. Ürt. Rek. Ve Org. San. Ve Tic. A.Ş.’ye devredilen İsmet İnönü bulvarı, PTT karşısında bulunan Ceyhun Büfe’nin işletme hakkının iptal edilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 30. MEŞOT, Üniversite Hastanesi ve Şehir Hastanesi A ve D kapısında bulunan 4 adet Ekspres Taksi duraklarının işletme hakkının 10 (on) yıllığına MERULAŞ A.Ş. adına devredilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 31. Mersin Merkez ilçeler için 31 adet, Silifke ilçesi için 6 adet, Erdemli İlçesi için 5 adet, Anamur İlçesi için 4 adet, Bozyazı ilçesi için 2 adet, Gülnar ilçesi için 1 adet ve Mut ilçesi için 1 adet olmak üzere, yapılacak olan toplam 50 Adet tek tip taksi durağı ihtiyacının yapım giderlerinin Ulaşım Dairesi Başkanlığı bütçesinden karşılanarak, her türlü iş ve işlemlerin yapılabilmesi için Ulaşım Dairesi Başkanlığına yetki verilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 32. Mersin Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 18.08.2017 tarihli ve 825 sayılı kararı ile onaylanan Mersin İli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı’na ilişkin plan hükümlerinde değişiklik yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 33. Mersin Kent Konseyi Başkanlığı koordinasyonunda “Mersin Yemek Kültürünü Koruma Geliştirme Tanıtma Kurulu”nun kurulması, kurulca yapılacak faaliyetleri içeren, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nce yapılabilecek iş ve işlemlerle ilgili protokol imzalama yetkisinin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Burhanettin KOCAMAZ’a verilmesi ve bu işbirliği protokolünden doğacak giderlerin de Kültür ve Soysal İşler Dairesi Başkanlığı’nın ilgili bütçesinden karşılanması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 34. Mezitli İlçesi, Çevlik Mahallesi 790 parsel No.lu taşınmazın gölet alanı olarak kullanılmak üzere DSİ adına 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 45 .maddesi ve 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. ve 75. maddesinin gereği olarak, tapu devrinin yapılabilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 35. Mersin Büyükşehir İmar İnşaat Turz. O.Park Elek. Ürt. Rek. Ve Org. San. Ve Tic. A.Ş.nin yazısı ve Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın teklifi doğrultusunda, seyahat kartı satış bedellerinde ve seyahat kartları yönetmeliğinde revize yapılması ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 36. Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın 2018 yılında edinilecek taşıtlar T-1 Cetveline ekleme yapılması  ile ilgili teklifin görüşülmesi,
 37. Tarsus İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi 3637 ada 2 parsel No.lu taşınmazda, Mersin Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı bağımsız bölümlerden kaynaklanan Tarsus İlçesi Hal Kompleksinin ortak kullanım alanında Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından, yapılacak olan trafo tesisi ve kablo güzergâhları yapımı ve bakım onarım tamirat iş ve işlemlerinin yapılması karşılığı TEDAŞ Genel Müdürlüğü adına 29 yıllığına iz bedel (1 TL) karşılığı kiralanması, tapuya şerh konulması ve Tapu Müdürlüğündeki iş ve işlemler için Belediyemiz personeli Nursen SARI’nın yetkilendirilmesi ile ilgili teklifin görüşülmesi,

 

 

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE MECLİSİ'NİN 12 ŞUBAT 2018 PAZARTESİ GÜNÜ YAPILACAK OLAN MECLİS TOPLANTISINDA GÖRÜŞÜLECEK

KOMİSYONLARDAN GELEN KONULAR

 

 1. Mersin İli, Tarsus İlçesi, Fevziçakmak Mahallesi, 228 ada, 37 ve 42 No.lu parsellere ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 2. Mersin İli, Toroslar İlçesi, Belenkeşlik Mahallesi, 1122, 1128, 2278, 2279, 1118 ve 1119 No.lu parsellere ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklik teklifine askı ilan süresi içerisinde yapılmış 1 (bir) adet itiraz ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 3. Mersin İli, Toroslar İlçesi, 1.Etap Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alan sınırlarının iptal edilmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Çevre ve Sağlık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 4. Mersin İli, Anamur İlçesi, Bahçe Mahallesi, 612 ada, 7 ve 8 No.lu parseller için 1/1000 ölçekli uygulama imar planında plan tadilatı ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Tarım ve Hayvancılık Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 5. Mersin İli, Silifke İlçesi, Atik Mahallesi, 331 ada, 154 No.lu parsele ilişkin 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 6. Akdeniz Belediye Meclisi’nin 06.12.2017 tarihli 134  sayılı kararı ile onaylanan; Mersin İli, Akdeniz İlçesi, 2. OSB ile Mersin Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Değerlendirme, Bertaraf ve Depolama Tesisleri Yolu güzergahına ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 7. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı’nın 22.12.2017 tarihli ve 38492411-010.99-E.153860 sayılı yazısı ile; Yenişehir İlçesi Bölge Parkında trafo yeri belirtilmediğinden, Toroslar EDAŞ’dan gerekli izinler alınamadığından 1/1000 ölçekli uygulama imar planına trafo alanı işaretlenmesi ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile Amatör Spora Destek Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi,
 8. Mezitli İlçesi, İsmet İnönü Bulvarı, Yüksek Harman Caddesi kesişimi ile İsmet İnönü Bulvarı, Stadyum kesişiminde yer alan kontrolsüz kavşaklara ilişkin 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu ile  Ulaşım Komisyonu müşterek raporunun görüşülmesi.